Prijemni.rs
Maturang
  • Pravni fakultet u Novom Sadu organizuje pripremnu nastavu


 

Pripremna nastava za polaganje prijemnog ispita za upis na Fakultet u školskoj 2019/2020. godini organizuje se u toku letnjeg smestra školske 2018/2019. godine.

Pripremna nastava nije obavezna. Nastava se organizuje iz predmeta Ustav i prava građana i Istorija. Pripremna nastava se organizuje po ciklusima. Biće dva ciklusa pripremne nastave.

 

Ciklusi

Oba cuklusa su identična, tako da je dovoljno da se učenik prijavi samo za jedan od njih, kako ne bi dva puta slušao isto gradivo.

Oba ciklusa traju po 3 dana.

Fond časova, po predmetima je:

Ustav i prava građana: 9 časova (3 časa po danu)

Istorija: 9 časova (3 časa po danu).

Dakle, u svakom od tri dana učenici će imati po 3 časa Ustava i prava građana i 3 časa Istorije, dakle ukupno 6 časova po danu.

Prvi ciklus:

Ustav i prava građana: 11, 18. i 25. maj (subote), od 9:30 časova

Istorija: 11, 18. i 25. maj (subote), od 12 časova

Drugi ciklus:

Ustav i prava građana: 10, 11. i 12. jun (ponedeljak, utorak i sreda), od 9:30 časova

Istorija: 10, 11. i 12. jun (ponedeljak, utorak i sreda), od 12 časova

Postoji mogućnost da se termini za drugi ciklus promene usled datuma polaganja maturskih ispita za srednje škole, u kom slučaju će se odgovarajuće obaveštenje istaći u okviru ove vesti.

 

Prijavljivanje

Prijave kandidata za prvi ciklus mogu da se podnesu zaključno sa 3. majem 2019.

Prijave kandidata za drugi ciklus mogu da se podnesu zaključno sa 3. junom 2019.

Prijavu možete izvršiti slanjem poruke na sledeću adresu elektronske pošte: m.milutin@pf.uns.ac.rs.

Poruka mora da sadrži:

  • Ime i prezime učenika
  • Adresu učenika
  • Naziv škole koju pohađa
  • Kontakt telefon
  • Izbor ciklusa koji se pohađa (treba napisati ili Prvi ciklus ili Drugi ciklus)

Nakon što dobijete odgovor na svoju poruku kojom se potvrđuje Vaša prijava, prijavljeni ste za pohađanje pripremne nastave.

 

Plaćanje

Za pohađanje pripremne nastave uplaćuje se iznos od 10.000,00 dinara na žiro račun Fakulteta broj: 840-1627666-13 (poziv na broj 777 po modelu 97).

Uplata za pohađanje prvog ciklusa mora da se izvrši zaklljučno sa 3. majem 2019.

Uplata za pohađanje drugog ciklusa mora da se izvrši zaključno sa 3. junom 2019.

Uplatnica kojom se potvrđuje izvršena uplata donosi se na prvi čas pripremne nastave.
 

Pitanja

Za sva eventualna pitanja, budite slobodni da se obratite koordinatoru pripremne nastave, asistentu Milanu Milutinu, na sledeću adresu elektronske pošte: m.milutin@pf.uns.ac.rs.


Izdvojeni univerziteti i fakulteti: