Prijemni.rs
Maturang
  • Tehnički fakultet u Boru


Tehnički fakultet u Boru osnovan je 1961. godine i danas predstavlja jedini fakultet Univerziteta u Beogradu lociran van sedišta matičnog univerziteta. Za preko pola veka postojanja naše visokoškolske institucije stvorena je prisutnost i prepoznatljivost naše institucije u zemlji i regionu, ali i na svetskoj obrazovnoj i naučnoj sceni. 

Ponosimo se našim nastavnim kadrom, koji čine priznati i poznati naučni radnici kod nas i u svetu, sa visokim indeksom citiranja. Fakultet je danas prisutan u mnogim sferama istraživanja i beleži se konstantan porast u broju objavljenih naučnoistraživačkih radova. Svake godine organizuju se izuzetno cenjene i posećene međunarodne konferencije, a postoji i bogata izdavačka delatnost.

Naši diplomirani studenti veoma su cenjeni i traženi kako u domaćim, tako i u inostranim kompanijama. Tome u prilog govori i činjenica o saradnji između Tehničkog fakulteta u Boru i kompanije Serbia ZiJin Bor Copper, koja je nastavljena potpisivanjem ugovora o stručnom osposobljavanju i usavršavanju u pogonima kompanije Serbia ZiJin Bor Copper u Boru za studente završnih godina i apsolvente sa svih studijskih programa. Svečano uručenje ugovora upriličeno je u amfiteatru Fakulteta, 30. 5. 2019. godine. Nakon diplomiranja i uspešno obavljenog stručnog osposobljavanja ostavljena je mogućnost zaposlenja u kompaniji Serbia ZiJin Bor Copper.
Na osnovne akademske studije Tehnički fakultet u Boru će u školskoj 2019/2020. godini upisati:
 

Studijski program

Na teret budžet Samofinansirajući
Rudarsko inženjerstvo 33 7
Metalurško inženjerstvo 17 3
Tehnološko inženjerstvo 50 10
Inženjerski medadžment 100 20
Ukupno 200 40

 

Više informacija o samom upisu, rokovima i prijemnom ispitu možete naći na specijalizovanom sajtu Fakulteta, koji se nalazi na adresi: https://upis.tfbor.bg.ac.rs


Izdvojeni univerziteti i fakulteti: