Prijemni.rs
Maturang
  • Temerin pomaže dobre đake i studente


(Preuzeto sa sajta Dnevnik - 16.09.2016. )

Opština Temerin raspisala je javni poziv za regresiranje putnih troškova za učenike sa područja te opštine koji redovno pohađaju nastavu u srednjim školama u Vojvodini.

Temerin

- Pored prijave, učenici treba da prilože i potvrdu iz škole da redovno pohađaju nastavu, kao i fotokopiju lične karte, odnosno fotokopiju lične karte roditelja, ukoliko je učenik maloletan - kaže član opštinskog veća za resor obrazovanja Korana Milanko.

Rok za podnošenje prijava je do 18. septembra. Pokrajinski sekreterijat za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine obezbedio je za tu namenu iznos od 1,69 miliona dinara, a deo sredstva biće izvojen i iz buyeta Opštine Temerin.Takođe, izvojena su i podsticajna sredstva u iznosu od pet hiljada dinara mesečno po učeniku koji su upisali prvu godinu srednje škole „Lukijan Mušicki“, trogodišnji zanatski smer.

- Ova mera je zapravo afirmacija takvih smerova koji su opštini neophodni zbog razvijanja privrede - kaže Korana Milanko i dodaje da Opština Temerin od 1. oktobra raspisuje konkurs za dodelu studentskih stipendija, a prijave mogu podneti studenti od druge do pete godine osnovnih studija i studenti drugog stepena- master studije. Uslovi za konkurs su da student ima prebivalište na teritoriji opštine Temerin najmanje godinu dana pre podnošnje prijave, da nije napunio 25 godina za studente osnovnih studija, odnosno 26 godina za studente master akademskih studija, i 28 godina za studente medicine.

Takođe, mogu da konkurišu samo studenti koji su na budžetu, koji nisu ponovili nijednu godinu studija i koji su položili sve ispite iz prethodnih godina studiranja i postigli prosečnu ocenu 8,50, tj. ako studiraju na nematernjem jeziku 8,00 za prvu i drugu godinu studija, i 8,50 za treću, četvrtu, petu i šestu, kao i da nisu korisnici nijedne druge stipendije.- Prethodne godine stipendija je iznosila šest hiljada dinara mesečno po studentu - kaže Korana Milanko.


Izdvojeni univerziteti i fakulteti: