Prijemni.rs
Maturang
  • Tri ključne prednosti privatnih fakulteta i visokih škola


Polako se približava upisni rok i treba da odlučiš gde ćeš studirati. Međutim, pre nego što odabereš konkretne studije, javlja se ta stara dilema da li ići „na sigurno” i upisati državni ili dati šansu privatnim fakultetima i visokim školama, koje su kod nas još uvek ustanove sa kratkom tradicijom.

U nastavku ćemo dati tri osnovne prednosti privatnih fakulteta i visokih škola koje uglavnom nećeš naći na državnim fakultetima. To su:

  • Prilagođenost studijskih programa i nastave tržištu rada: Upisivanjem visoke škole ili fakulteta u većini slučajeva se opredeljuješ i za oblast u kojoj ćeš raditi. To znači da treba dobro da razmisliš da li će ono što učiš biti primenljivo na tržištu. Privatni fakulteti i visoke škole nastali su kao potreba da se obrazovanje prilagodi tokovima tržišta. Zato se u njihovoj ponudi mogu pronaći najplaćenija zanimanja, kao što su: programer, istraživač tržišta, menadžer, finansijski konsultant i sl. Kada se ta zanimanja nude u državnim ustanovama, to uglavnom nisu dovoljno aktuelni programi.
  • Individualni tretman: Na privatnim visokoškolskim ustanovama nisi samo broj. Predavanja i vežbe održavaju se u manjim grupama i dobićeš mnogo više pažnje i direktnog odnosa kako sa profesorima i asistentima, tako i sa administracijom. Jednostavno, nastavno osoblje i administrativne službe su disciplinovanije i privatne visokoškolske ustanove više su orijentisane ka studentskim potrebama (više su „user friendly” ustanove). To će ti pružiti mogućnost da brže stekneš aktuelna znanja i veštine i da brže napreduješ.
  • Bolja poslovna praksa: Praksa se češće organizuje za studente privatnih nego za studente državnih fakulteta i visokih škola. Privatne visokoškolske ustanove uglavnom imaju bolju vezu sa privredom, pa samim tim mogu da ponude bolje programe prakse svojim studentima. To im donosi prednost prilikom zapošljavanja, jer su sa tim znanjima traženiji kod poslodavaca.

Ako vam prednosti privatnih fakulteta i visokih škola deluju privlačno, sve što treba da uradite jeste da upišete Visoku školu modernog biznisa. Izaberi prave studije za sebe i stekni neophodna znanja i veštine za uspeh u savremenom biznisu.


Visoka škola modernog biznisa
Terazije 27
+381 (0)11/41-20-700
+381 (0)63/353-366


Izdvojeni univerziteti i fakulteti: