Prijemni.rs
Maturang
 • Visoka poslovna škola strukovnih studija Čačak raspisuje konkurs za upis na smer Ekonomija i biznis!


Za upis samofinansirajućih studenata na prvu godinu osnovnih strukovnih studija, na smer:

- Ekonomija i biznis ukupno 200 studenata

USLOVI KONKURSA:

Pravo učešća na konkursu za upis u prvu godinu studija imaju kandidati koji su završili srednje obrazovanje u četvorogodišnjem ili trogodišnjem trajanju, svih struka i profila. Omogućen je prelazak studenata sa drugih visokih škola i upis na sve tri godine studija.

Svi kandidati polažu prijemni ispit iz Osnova ekonomije i Informatike.

KONKURSNI TERMINI:

 • Prijavu na konkurs sa potrebnom dokumentacijom kandidati podnose zaključno sa 03.07.2023. godine od 10.00 do 16.00 časova;
 • Kandidati polažu prijemni ispit 05.07.2023. godine u 15.00 časova;
 • Preliminarna rang lista biće utvrđena 07.07.2023 do 16.00 časova;
 • Rok za podnošenje žalbe na redosled utvrđen u preliminarnoj rang listi je 24h od momenta objavljivanja preliminarne rang liste na oglasnoj tabli i sajtu Škole;
 • Konačne rang liste biće objavljene 10.07.2023. godine do 16.00 časova;
 • Upis primljenih kandidata obaviće se 11.07.2023. godine, u vremenu od 10.00 do 16.00 časova.

UPISNA I DRUGA DOKUMENTACIJA:

Kandidati prilikom podnošenja prijave na konkurs dostavljaju na uvid originale sledećih dokumenata:

 • Diplomu ili svedočanstvo o završenoj srednjoj školi 
 • Svedočanstva svih razreda srednje škole
 • Izvod iz matične knjige rođenih 
 • Dokaz o osvojenim nagradama (I ili III mesto) na republičkom ili međunarodnom takmičenju tokom srednje škole, u organizaciji nadležnog Ministarstva

Kandidati su obavezni da na polaganje prijemnog ispita ponesu ličnu kartu ili pasoš i hemijsku olovku.

Kandidati koji steknu uslov za upis, podnose sledeće:

 • Overene fotokopije svedočanstava svih razreda završene srednje škole;
 • Overenu fotokopiju diplome o položenom završnom-maturskom ispitu;
 • Očitanu ličnu kartu drugi dokument iz koga se može videti jmbg 
 • Izvod iz matične knjige rođenih i
 • Dve fotografije formata 3,5 X 4,5 Cm;

Za školsku 2023/24. godinu utvrđena je visina školarine u iznosu od 129.150,00 dinara. Školarinu je moguće platiti u devet mesečnih rata.

Prijemni ispit, upis i nastava obavljaće se u Beogradu, ul. Gradski park br. 2. 

Sve druge informacije o konkursu i Školi mogu se dobiti na telefone: 011/3771-552; 063/102-3162 ili na sajtu Škole: www.vpscacak.edu.rs

POVOLJNOST STUDIRANJA UZ RAD. ISKORISTITE PRILIKU I OSPOSOBITE SE ZA USPEŠNO UKLJUČIVANJE U SVET BIZNISA!
 


Izdvojeni univerziteti i fakulteti: