Prijemni.rs
Maturang
  • Zašto Matematički fakultet?


Sa diplomom Matematičkog fakulteta nema nezaposlenih!


Ono što najviše zanima roditelje i buduće studente jeste mogućnost za zaposlenje. Bez lažne skromnosti, možemo se pohvaliti činjenicom da nema nezaposlenih sa diplomom Matematičkog fakulteta, a koliko je to uopšte deficitaran kadar potvrđuju i podaci Nacionalne službe za zapošljavanje, kao i ne tako retki navodi pojedinih medija o kretanjima na tržištu u Srbiji.

Možete se zaposliti u bilo kojoj oblasti poslovanja, pre svega u oblasti:

  • informacionih tehnologija;
  • prosvete;
  • bankarstva;
  • statistike;
  • fundamentalnih matematičkih i investicionih istraživanja;
  • primenjenih naučnih istraživanja;
  • telekomunikacija i mnogih drugih.

Poslodavci vrlo često tokom studija pružaju mogućnost obavljanja studentske prakse, čime vam se otvara put ka stalnom zaposlenju.
Matematički fakultet ima bogatu saradnju sa privredom, istaknutim IT kompanijama, uglednim revizorskim kućama i drugim organizacijama, ustanovama i institucijama.

Intenzivno se radi na internacionalizaciji Fakulteta kroz projekte mobilnosti studenata, nastavnog i administrativnog osoblja u okviru programa Erasmus+, CEEPUS, EUROWEB, COST Action, kao i bilateralne saradnje.

Odnos studenata i nastavnika na našem Fakultetu više je prijateljski nego strogo formalan. Na prvoj godini studija grupe su male, a na taj način studenti lakše mogu da stupe u kontakt sa asistentima i profesorima i mogu da se konsultuju sa njima u vezi sa pređenim gradivom.
 


Izdvojeni univerziteti i fakulteti: