Preuzmi Maturang aplikaciju


Međunarodna saradnja

Visoka zdravstveno-sanitarna škola strukovnih studija „Visan“ od samog osnivanja razvija i neguje saradnju sa međunarodnim obrazovnim, stručnim i privrednim institucijama. Prvi partneri sa kojima je Škola zaključila ugovor o poslovno tehničkoj saradnji su:

  • Inštitut za sanitarno inženirstvo, Ljubljana, Slovenija
  • Visoka škola za zdravstvo Izola, Slovenija
  • Free University Varna Cernorizec Hrabar, Bugarska
  • Berner Bildungszentrum Pflege, Bern, Švajcarska
  • University of Brighton, School of Nursing & Midwifery, Velika Britanija

Od 2012. godine naša Škola je član Evropske mreže visokih škola za obrazovanje medicinskih sestara (EuropeanNetworkModule,ENM).

Više o ENM videti na http://www.leeds.ac.uk/europeannursing/

Škola kao član Evropske mreže visokih škola za obrazovanje medicinskih sestara (ENM) uspostavlja stručnu i profesionalnu saradnju sa mnogobrojnim visokim školama širom Evrope(Belgija, Danska, Norveška, Holandija, Švedska, Italija, Španija, Švajcarska, Velika Britanija, Rusija, Bugarska, Rumunija, Makedonija) razvijajući tako svoju obrazovnu delatnost i unapređujući je po principima Bolonjskog procesa. Saradnja unutar mreže obuhvata međunarodnu razmenu studenata kao i stručnog i nastavnog kadra, zajedničke istraživačke aktivnosti, razvijanje i unapređivanje kurikuluma, učešće na seminarima i konferencijama i sl.

Detaljnije: Visoke škole sa kojima sarađujemo u okviru mreže

Ono što je za naše studente najatraktivnije je mogućnost dvonedeljne razmene studenata unutar Evropske mreže visokih škola za obrazovanje medicinskih sestara. Međunarodna razmena studenata je prvenstveno usmerena na razvijanje interkulturalne svesti i kompetencije, razvijanje razumevanja i tolerancije prema različitim kulturama, razmenu iskustava i znanja iz oblasti sestrinstva na multikulturalnom nivou, razumevanje uloge i uticaja socio-kulturoloških aspekata na  kvalitet i efektivnost zdravstvene nege, kao i uticaja koji imaju različiti istorijski, etnički, etički, ekonomski i politički faktori na zdravstveni sistem, ulogu i značaj sestrinstva u zdravstvenom sistemu i društvu uopšte, upoređivanje različitih sistema zdravstva i obrazovanja, kao i uloge medicinske sestre u različitim socio-kulturološkim miljeima.
Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog