Prijemni.rs
Maturang




Studentski domovi

 • Studentski dom Paviljon I i II Topličina bb

 • Studentski dom Paviljon III Velikotrnavska 2

 • Studentski dom Paviljon IV Gradsko polje

Studijski program - Mašinsko inženjerstvo

Podaci o studijskom programu

Kategorije na sajtu: Mašinstvo, Inženjerstvo,

Vrste studija: Strukovne

Vežbaj online: Pokreni vežbu

Gradovi: Vranje

Odsek Vranje

ŠTA IZUČAVA?

Cilj studijskog programa Mašinskog inženjerstva je osposobljavanje studenata za projektovanje i realizaciju tehnoloških procesa, organizovanje proizvodnje u industriji, kontrolu kvaliteta i održavanje proizvodnih procesa.
Studijski program Mašinsko inženjerstvo omogućuje studentima proveru stečenih teorijskih znanja preko predmetne prakse predviđene nastavnim planom, kao i preko stručne prakse koja je predviđena u šestom semestru.
Studijski program Mašinsko inženjerstvo omogućava studentima da po završetku osnovnih strukovnih studija mogu odmah da se uključe u proizvodni proces onog usmerenja koji su izabrali tokom studiranja, što je omogućeno nastavnim planom koji studente treće godine strukovnih studija usmeravapreko izbornih predmeta.

KOMPETENCIJE
Savladavanjem ovog studijskog programa student stiče sledeće kompetencije:

 • obrazovnu i vaspitnu ulogu u oblasti mašinskog inženjerstva,
 • razvoj motivacionih pretpostavki za inženjerske studije,
 • obezbeđenje i stalno unapređenje kvalitetnog obrazovnog programa u oblasti mašinskog inženjerstva,
 • razvoj kreativnih, poslovnih i preduzetničkih sposobnosti studenata koje će biti potrebne i doprineti njihovom ličnom napretku u budućem razvoju i poslovnoj karijeri,
 • razvoj i primena kako teorijskih tako i praktičnih znanja iz oblasti mašinskog inženjerstva,
 • razvoj saradnje sa privredom i pružanje stručne pomoći i podrška razvoju male privrede,
 • obrazovanje visokokvalitetnih diplomaca sa istaknutim kreativnim, komunikacionim i analitičkim sposobnostima,
 • podsticanje bržeg društveno-ekonomskog razvoja kroz jačanje osnova za samozapošljavanje i veće zapošljavanje visokostručnih kadrova iz oblasti mašinskog inženjerstva,
 • razumevanje odnosa koji vladaju u okruženju,
 • razvoj etičkih vrednosti i povezivanje sa realnim društvenim kontekstom.

ZVANJE
Nakon završenih trogodišnjih studija student stiče zvanje Strukovni inženjer mašinstva.
 




Vesti o studiranju





Saveti za polaganje prijemnog