Prijemni.rs
Maturang
Studentski domovi

 • Studentski dom Paviljon I i II Topličina bb

 • Studentski dom Paviljon III Velikotrnavska 2

 • Studentski dom Paviljon IV Gradsko polje

Opšte informacije - Akademija tehničko-vaspitačkih strukovnih studija

Akademija tehničko-vaspitačkih strukovnih studija osnovana je Odlukom Vlade Republike Srbije 05 broj: 022-5271/2019 od 30. maja 2019. godine  („Službeni glasnik RS“ broj 38/2019) statusnom promenom spajanja Visoke tehničke škole strukovnih studija u Nišu, Visoke škole primenjenih strukovnih studija u Vranju i Visoke škole strukovnih studija za obrazovanje vaspitača u Pirotu.
 
Akademija je samostalna visokoškolska ustanova, koja ostvaruje osnovne strukovne, specijalističke strukovne i master strukovne studije iz dve ili više oblasti iz čl. 37. Zakona o visokom obrazovanju, u skladu sa dozvolom za rad.
 
Akademija posluje na osnovu Dozvole za rad izdate od strane ministarstva nadležnog za poslove visokog obrazovanja.
 
Zašto studirati na Akademiji tehničko vaspitačkih strukovnih studija iz Niša?
 • Akademija tehničko-vaspitačkih strukovnih studija iz Niša je ugledna visokoškolska institucija koja baštini više decenijsku tradiciju svojih odseka u strukovnom obrazovanju. U sklopu reforme visokog obrazovanja, Akademija je formirana 2019. kao samostalna državna ustanova koja ostvaruje osnovne strukovne (prvi stepen VI-1), specijalističke strukovne studije (prvi stepen VI-2), i master strukovne studije (drugi stepen visokog obrazovanja VII-1) u okviru naučnog polja tehničko-tehnoloških i društveneo humanističkih nauka.
 • Svi studijski programi, na svim nivoima su akreditovani, urađeni po principima Bolonjske deklaracije i usaglašeni sa odredbama Zakona o visokom obrazovanju.
 • Na Akademiji rade visokostručni nastavnici i saradnici koji studentima pružaju teorijska i praktična znanja kroz razne oblike interaktivne nastave.
 • Studijski programi su savremeni i prate dinamične promene u nauci i tehnici u svetu i potrebe za novim znanjima i veštinama u stručnom radu i drugim poslovima koje ovi stručnjaci obavljaju.
 • Studijski programi su kompatibilni sa programima istih usmerenja na inostranim koledžima.
 • Akademija povezuje inovaciju i tradiciju na način da nastavni plan i organizacija studija daju mogućnost studentu da bira stručno obrazovanje prema oblasti u kojoj želi da radi posle završetka studija.
 • Studenti su uključeni u praktične projekte na kojima primenjuju znanja, razvijaju veštine i stiču iskustva neophodna za obavljanje poslova u struci.
 • Studenti imaju zanimljiv društveni život kroz aktivnosti svoje organizacije - studentskog parlamenta.
Nastavnici i saradnici Akademije tehničko-vaspitačkih strukovnih studija Niš, u prethodnom periodu objavili su značajan broj naučnih i stručnih radova koji su publikovani u  vodećim inostranim i domaćim naučnim i stručnim časopisima i prezentovani na naučnim skupovima u zemlji i inostranstvu.
 
Naši diplomirani studenti, relativno brzo dolaze do posla i uspešno primenjuju stečena znanja i nastavljaju svoje obrazovanje.
 
Akademije tehničko-vaspitačkih strukovnih studija Niš, je posvećena da učini naše studije na svim svojim odsecima primamljivim i da drži korak sa savremenim tendencijama u obrazovanju mladih ambicioznih ljudi koji žele primenljivo znanje i svetski priznate diplome.Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog