Prijemni.rs
Maturang
Studentski domovi

 • Studentski dom Paviljon I i II Topličina bb

 • Studentski dom Paviljon III Velikotrnavska 2

 • Studentski dom Paviljon IV Gradsko polje

Studijski program - Preduzetnički menadžment

Podaci o studijskom programu

Kategorije na sajtu: Menadžment, Preduzetništvo,

Vrste studija: Strukovne

Vežbaj online: Pokreni vežbu

Gradovi: Vranje

Odsek Vranje

ŠTA IZUČAVA?

Svrha studijskog programa Preduzetnički menadžment na osnovnim strukovnim studijama je obrazovanje studenata za preduzetništvo, realizacija poslovnih poduhvata-osnivanje i menadžment MSP, stalne inovacije i stvaranje dodatne vrednosti u unutrašnjem rastu i razvoju MSP, lokalne privrede i ukupnog nacionalnog preduzetničkog razvoja, a u skladu sa potrebama i razvojem  Republike Srbije.
Osnovni cilјevi studijskog programa Preduzetnički menadžment na osnovnim strukovnim studijama su postizanje kompetencija i ovladavanje praktičnim veštinama i znanjima iz oblasti preduzetničkog menadžmenta i postizanje kompetencija neophodnih za obavlјanje praktičnih poslova i zadataka. Preduzetnički menadžment usmeren je ka razvoju kreativnih sposobnosti studenata koji podrazumeva: identifikaciju i analizu određenog problema, planiranje i realizaciju odgovarajućih mera, razvoj kritičkog mišlјenja, kao i donošenje konkretnih rešenja. Akcenat je usmeravanje i obuka studenata u pravcu njihove menadžerske uloge u širokom spektru organizacija, prvenstveno privatnog sektora, podsticanje inovativnih i kreativnih sposobnosti u razmatranju problema, razvijanje sposobnosti za timski rad, ovladavanje praktičnim veštinama i znanjima. Studenti treba da steknu znanje o značaju i kompleksnosti preduzetničkog menadžmenta, nauče savremene metode i njihovu primenu u praksi ali i razvijanje nivoa znanja i svesti kod studenata za potrebom permanentnog obrazovanja, a posebno u vezi sa preduzetničkim menadžmentom.

KOMPTENECIJE

 • primena i unapređenje stečenih teorijskih znanja i korišćenje savremenih softverskih u rešavanju praktičnih problema u oblasti preduzetništva i menadžmenta,
 • razumevanje profesionalne i etičke odgovornosti menadžera,
 • prenošenje zapažanja i veština svojim kolegama i procena karaktera odnosa sa drugim lјudima kroz otvorenu komunikaciju i timski rad,
 • kreativno mišlјenje, planiranje i organizacija,
 • generisanje preduzetničkih inovativnih i kreativnih pristupa i kreiranje izazovnih cilјeva i orjentacija prema šansama,
 • planiranje startap aktivnosti, marketing analiza i strategija i razumevanje procesa u različitim fazama životnog ciklusa MSP-a,
 • finansijsko upravlјanje, računovodstvo, oporezivanje i kreditiranje MSP-a,
 • planiranje, upravlјanje resursima i procena rizika i analiza uticaja preduzetničkog poduhvata na životnu sredinu,
 • preduzetnički fokus i primena znanja iz menadžmenta u oblasti MSP i razvoja malog biznisa.

ZVANJE
Nakon završenih trogodišnjih studija student stiče zvanje Strukovni inženjer menadžer.
 
Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog