Prijemni.rs
Maturang
Studentski domovi

 • Studentski dom Paviljon I i II Topličina bb

 • Studentski dom Paviljon III Velikotrnavska 2

 • Studentski dom Paviljon IV Gradsko polje

Studijski program - Proizvodna ekonomija

Podaci o studijskom programu

Kategorije na sajtu: Ekonomija, bankarstvo i finansije,

Vrste studija: Strukovne

Vežbaj online: Pokreni vežbu

Gradovi: Vranje

Odsek Vranje

ŠTA IZUČAVA?

Svrha studijskog programa Proizvodna ekonomijaje obrazovanje studenata za prepoznatlјiva i jasna zanimanja. Studijski program obezbeđuje sticanje kompetencija koje su društveno opravdane i korisne. S tim u vezi, osnovni cilј studijskog programa Proizvodna ekonomija na osnovnim strukovnim studijama kompatibilan je sa misijom i cilјevima visokoškolske ustanove na kojoj se izvodi i uklјučuje postizanje kompetencija za razvoj kreativnih sposobnosti i ovladavanje specifičnim praktičnim veštinama potrebnim za budući razvoj karijere u oblasti ekonomije, industrijskog inženjerstva i inženjerskog menadžmenta.

Osnovni cilјevi studijskog programa Proizvodna ekonomija na osnovnim strukovnim studijama su postizanje kompetencija i ovladavanje praktičnim veštinama i znanjima iz oblasti ekonomskih nauka i industrijskog inženjerstva i inženjerskog menadžmenta, upoznavanje sa savremenim metodama i njihovom primenom u praksi, razvijanje sposobnosti razmatranja i rešavanja konkretnih problema, kao i osposoblјavanje za individualni i timski rad. 

KOMPETENCIJE

Savladavanjem ovog studijskog programa student stiče sledeće kompetencije:

 • Razvoj kreativnih, poslovnih i preduzetničkih sposobnosti studenata koje će doprineti njihovom ličnom napretku u budućem razvoju i poslovnoj karijeri;
 • Razvoj i primena kako teorijskih tako i praktičnih znanja;
 • Razvoj saradnje sa privredom i pružanje stručne pomoći i podrška razvoju male privrede;
 • Obrazovanje visokokvalitetnih strukovnih ekonomista sa istaknutim kreativnim, timskim, komunikacionim i analitičkim sposobnostima;
 • Podsticanje bržeg društveno–ekonomskog razvoja kroz jačanje osnova za samozapošlјavanje i veće zapošlјavanje visokostručnih kadrova iz oblasti ekonomije, preduzetničkog i inženjerskog menadžmenta;
 • Razvijanje sposobnosti za saradnju u obavlјanju odgovornijih poslovnih aktivnosti i pretvaranje poslovne ideje u uspeh uz kreativnost i inovaciju i uz primenu menadžerskih veština tokom svih faza životnog ciklusa biznisa;
 • Razvoj etičkih vrednosti i povezivanje sa realnim društvenim kontekstom;
 • Osposoblјavanje za identifikaciju, analizu i rešavanje različitih problema u poslovnoj praksi, uz korišćenje analitičkih metoda i tehnika;
 • Osposoblјavanje studenata za praktičnu primenu stečenih znanja i veština, kreativnog mišlјenja i preduzimanja rizika u praksi i stalna inovacija znanja.

ZVANJE
Nakon završenih trogodišnjih studija student stiče zvanje Strukovni ekonomista.
 
Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog