Prijemni.rs
Maturang
Studentski domovi

 • Studentski dom Paviljon I i II Topličina bb

 • Studentski dom Paviljon III Velikotrnavska 2

 • Studentski dom Paviljon IV Gradsko polje

Studijski program - Zaštita životne sredine

Podaci o studijskom programu

Kategorije na sajtu: Zaštita životne sredine (ekologija),

Vrste studija: Strukovne

Na prijemnom se polaže: Matematika

Vežbaj online: Pokreni vežbu

Gradovi: Niš

Odsek Niš

ŠTA IZUČAVA?

Studenti se upoznaju sa uvodnim principima zaštite životne sredine, održivog razvoja, alternativnim izvorima energije, metodama merenja i kontrole zagađenja, upravlјanjem životnim resursima, energetskom efikasnošću, eko standardima i tehničkim propisima, upravlјanjem otpadom, komunalnom izgradnjom, prostornim planiranjem, projektovanjem infrastrukture.

Ovaj studijski program obrazuje studente za uspešno bavlјenje tehnologijama u zaštiti životne sredine i prostornog planiranja, održivog razvoja, primenjivanja zakona i propisa, a sve u skladu sa svetskim, privrednim i društvenim razvojem, kao i sa principima zaštite životne sredine
 

KOMPETENCIJE

Savladavanjem ovog studijskog programa student stiče sledeće kompetencije:

 • da prikuplјaju, analiziraju i sistematizuju teoretske i praktične probleme iz oblasti zaštite životne sredine i da predvide rešenja i posledice pri rešavanju tih problema,
 • da primenjuju zakone i propise, u skladu sa svetskim, privrednim i društvenim razvojem, kao i sa principima zaštite životne sredine,
 • da vladaju osnovnim disciplinama u oblasti prostornog planiranja, kao i zaštite životne sredine i savremenim informacionim tehnologijama,
 • da projektuju pojedine faze u okviru izrade idejnog i glavnog projekta u oblasti prostornog planiranja.
   

ZVANJE

Nakon završenih trogodišnjih studija student stiče zvanje Strukovni inženjer zaštite životne sredine.

Odsek Vranje

ŠTA IZUČAVA?
Svrha studijskog programa Zaštita životne sredine je formiranje strukovnog inženjera koji poseduje stručna znanja o zaštiti životne sredine, kao i sposobnost i veštine potrebne za implementaciju tih znanja ne samo u oblasti zaštite, već i na planu upravlјanja i unapređenja životne sredine.
Cilј studijskog programa Zaštite životne sredine jeste formiranje stručnjaka koji će u potpunosti moći da razumeju prirodnu suštinu životne sredine i prirodu brojnih stvorenih problema u njoj. Na taj način takvi stručnjaci biće u mogućnosti da razlikuju nativne od antropogenih oblika u životnoj sredini, što predstavlјa preduslov za očuvanje prirode i sprečavanja započetih procesa narušavanja ekološke ravnoteže na Zemlјi.

Opšta procena je da u ovom trenutku broj takvih stručnjaka u Srbiji nije dovolјan. Državni je interes da se u bliskoj budućnosti školuju oni koji će moći da doprinesu rešavanju nagomilanih problema u oblasti zaštite životne sredine.

KOMPETENCIJE
Savladavanjem ovog studijskog programa student stiče sledeće kompetencije:

 • analizu i sintezu znanja u oblasti zaštite životne sredine i proizvodnje zdrave hrane,
 • primenu stečenih znanja u praksi učešćem u rešavanju problema,
 • ovladavanje složenim i specifičnim metodama i tehnikama istraživanja u različitim segmentima životne sredine i proizvodnji zdrave hrane, 
 • razvoj kritičkog mišlјenja o ekološkim pojmovima i pristupu problematici zaštite životne sredine;
 • izgradnju pravilnog stava prema životnoj sredini na principima održivog razvoja,
 • razvoj stručnih veština, komunikacionih sposobnosti i odgovornosti, samostalnog i timskog rada u multidisciplinarnom okruženju.

ZVANJE
Nakon završenih trogodišnjih studija student stiče zvanje Strukovni inženjer zaštite životne sredine.
 
Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog