Prijemni.rs
Maturang
 • Beogradska bankarska akademija
Studentski domovi

 • Studentski grad Tošin bunar 143-151, 11070 Novi Beograd

 • Kralj Aleksandar I Bulevar Kralja Aleksandra 75, 11000 Beograd

 • Studentski dom Žarko Marinović Cara Dušana 254, Zemun

 • Studentski dom Karaburma Mije Kovacevica 7b, 11000 Beograd

 • Studentski dom Vera Blagojević Kraljice Marije 48 (Vera I), Dalmatinska 37 (Vera II), 11000 Beograd

 • Studentski dom Patris Lumumba Ljubice Lukovic br 1, 11000 Beograd

 • Studentski dom Slobodan Penezić Bana Ivaniša bb, 11000 Beograd

 • Studentski dom Rifat Burdžević Milana Rakića 77, 11000 Beograd

 • Studentski dom 4. april Vojvode Stepe 320, 11000 Beograd

 • Studentski dom Mika Mitrović Kralja Vladimira 33, 11000 Beograd

 • Studentski dom Košutnjak Blagoja Parovica 156, 11000 Beograd

Studentski restorani - menze

 • Restoran Studentski grad , Tošin bunar 145 Tošin bunar 145

 • Restoran (Tri kostura) , Obilićev venac 4 Obilićev venac 4

 • Restoran Zemun (Žarko Marinović) , Cara Dušana 254, Zemun Cara Dušana 254, Zemun

 • Restoran Agronom Nemanjina 6 Nemanjina 6

 • Restoran Karaburma - Mije Kovačevića 7 Mije Kovačevića 7

 • Restoran Patris Dragice Pravice 1

 • Restoran Đušina - Đušina 5 Đušina 5

 • Restoran Rifat - Milana Rakića 77 Milana Rakića 77

 • Restoran Kralj Aleksandar (Lola 1) Bulevar kralja Aleksandra 75 Bulevar kralja Aleksandra 75

 • Restoran Voždovac Vojvode Stepe 320 Vojvode Stepe 320

 • Restoran Mika Mitrović Kralja Vladimira 133

 • Restoran Farmaceut - Vojvode Stepe 450 Vojvode Stepe 450

 • Restoran Košutnjak Blagoja Parovića 154


Studijski program - Ekonomija, finansije i biznis 180 ESPB

Podaci o studijskom programu

Kategorije na sajtu: Ekonomija, bankarstvo i finansije,

Vrste studija: Akademske

Vežbaj online: Pokreni vežbu

Gradovi: Beograd

Osnovne akademske studije

Ekonomija, finansije i biznis - 180 ESPB

Stručni naziv: Ekonomista

Moduli:

 • Finansije i bankarstvo
 • Računovodstvo i revizija

Svrha studijskog programa

Svrha studijskog programa Ekonomija, finansije i biznis, u trogodišnjem trajanju kojim se ostvaruje 180 ESPB jeste obrazovanje ekonomista finansijsko-bankarskog profila koji je prevashodno usmeren na sektor finansijskih usluga čiji su ključni segmenti banke, osiguravajuće kompanije, revizorske kuće i druge finansijske institucije, ali i za obavljanje finansijskih i računovodstvenih poslova u malim, srednjim i velikim preduzećima, javnim i državnim ustanovama. Studijski program je utemeljen na iskustvima najboljih domaćih i inostranih univerziteta, a u skladu sa potrebama tržišta rada u zemlji za visokoobrazovanim ekonomistima finansijskog i bankarskog profila.  

Studijski program koncipiran je tako da omogućava obrazovanje modernih poslovnih ljudi (ekonomista) u Srbiji i regionu iz oblasti finansija, bankarstva, računovodstva i revizije, po najvišim svetskim standardima. Studijski program odražava promene u oblasti savremenog biznisa, posebno domena finansija, bankarstva, osiguranja, računovodstva i revizije, odnosno “industrije finansijskih usluga“. Svrha studijskog programa, pored ostalog, jeste da studenti koji ga uspešno završe steknu široku lepezu znanja i veština i na najbolji način odgovore zahtevima ostojećih i novih poslova i poslodavaca, kao i da se osposobe za nastavak studija.

Studijski program je tako osmišljen da obezbeđuje sticanje kompetencija koje su društveno opravdane i korisne. Realizacijom ovako koncipiranog studijskog programa formiraju se obrazovani ekonomisti koji poseduju napredna znanja koja su uporediva sa fondom i sastavom znanja koja se stiču u evropskim i svetskim okvirima. Takvi stručnjaci će doprineti povećanju stabilnosti bankarskog i finansijskog sistema, a time i celokupnog ekonomskog sistema.

Studijski program zadovoljava visoko postavljene standarde kvaliteta Fakulteta i obrazovnog sistema u Srbiji, a takođe je u skladu sa zahtevima za obrazovanje ekonomista koji poseduju znanja i veštine koje su neophodne za rešavanje složenih problema u oblasti finansija, bankarstva, osiguranja, računovodstva i revizije.

Svrha studijskog programa je skladu sa osnovnim ciljevima osnivanja i strategijom razvoja Fakulteta. Svrha ovoga programa je i u skladu sa najnovijim tendencijama u razvoju obrazovnog sistema u Srbiji gde se posebna pažnja posvećuje podizanju akademskih standarda, povezivanju teorijskih i praktičnih znanja i primeni visokih etičkih standarda profesije.

Svrha modula Finansije i bankarstvo jeste obrazovanje ekonomista sposobnih za obavljanje ekonomskih i finansijskih poslova komercijalnih banaka, centralne banke i drugih finansijskih institucija kao i obavljanje poslova iz domena upravljanja finansijama preduzeća i korporacija.

Svrha modula Računovodstvo i revizija je obrazovanje ekonomista sposobnih za obavljanje poslova finansijske analize, finansijskog planiranja, analize finansijskih izveštaja, budžetiranja, kontrole i interne i eksterne revizije finansijskog poslovanja privrednih subjekata, javnih ustanova i drugih pravnih lica.

Ciljevi studijskog programa

Osnovni cilj studijskog programa Ekonomija, finansije i biznis jeste da obrazuje ekonomiste koji su kompetentni za obavljanje složenih poslova u finansijskim
institucijama – bankama, osiguravajućim društvima, brokerskim kućama, revizorskim kućama i drugim finansijskim organizacijama, što podrazumeva visok stepen bazičnih znanja iz oblasti ekonomije, finansija i biznisa, osposobljenost za analizu i rešavanje složenih upravljačkih problema, analiziranje finansijskih izveštaja, identifikovanje i upravljanje rizicima prema najnovijim evropskim standardima u ovoj oblasti i dr.

Prateći aktuelne i perspektivne zahteve tržišta rada, ispoljene i očekivane tendencije u privrednom razvoju i njihove implikacije na strukturu rada i potrebe za ekonomistima finansijsko-bankarskog profila, bliže su definisani ciljevi ovog studijskog programa, koji su usklađeni sa osnovnim zadacima i ciljevima Fakulteta.

Osnovni ciljevi studijskog programa su sledeći:

 • da studenti steknu neophodna znanja iz oblasti ekonomije i biznisa koja predstavljaju teorijsku i metodološku osnovu za sticanje znanja iz oblasti monetarnih i javnih finansija, osiguranja, poslovnih finansija, računovodstva i revizije;
 • da studenti kroz upoznavanje finansijskih i bankarskih sistema, međunarodnih i nacionalnih standarda u oblasti bankarstva, osiguranja, računovodstva i revizije steknu znanja za efikasno obavljanje poslova u industriji finansijskih usluga;
 • da studenti kroz obuku za korišćenje aplikativnog softvera za obavljanje glavnih bankarskih i računovodstvenih poslova i stručnu praksu steknu funkcionalna znanja, da povećaju šanse da se brzo zaposle i da brže napreduju u profesionalnoj karijeri;
 • da studenti kroz izradu projektnih zadataka, analizu finansijskih izveštaja poslovnih organizacija mogu da ocene finansijske i ukupne poslovne performanse konkretne poslovne organizacije i na taj način osposobe za kreditnu analizu i donošenje odluka u pogledu odobravanja kredita korporativnim klijentima, za procenu vrednosti kapitala organizacije koja je predmet analize i sl;
 • da kod studenata razvije sposobnosti analitičkog i kreativnog razmišljanja, kritičkog pristupa, korišćenja savremenih i efikasnih koncepata, metoda i tehnika za donošenje važnih finansijskih i poslovnih odluka;
 • da kod studenata razvije takozvane meke veštine, koje uključuju liderske i menadžerske veštine, veštine poslovnog komuniciranja, prezentacija, timskog rada, rešavanja konflikata, podizanja inovativnosti, etičkog ponašanja i odlučivanja, itd;
 • da student stekne fond znanja koji je potreban i dovoljan za nastavak obrazovanja u zemlji ili na prestižnim evropskim i svetskim univerzitetima.

Jedan od posebnih ciljeva studijskog programa jeste razvijanje svesti studenata o potrebi permanentnog obrazovanja, doživotnog učenja i napredovanja u akademskoj i profesionalnoj karijeri.

Ciljevi modula Finansije i bankarstvo integrisani su u opšte ciljeve ovog studijskog programa pri čemu je ovde fokus usmeren na to da se studenti osposobe za obavljanje složenijih poslova iz domena poslovanja banaka i aktivnosti koje čine finansijsku funkciju kao jednu od ključnih poslovnih funkcija privrednih subjekata.

Ciljevi modula Računovodstvo i revizija integrisani su u opšte ciljeve ovog studijskog programa pri čemu je fokus usmeren na to da se studenti osposobe za obavljanje poslova računovodstveno-finansijske analize i finansijskog planiranja, kontrole i revizije finansijskog poslovanja preduzeća, javnih i državnih ustanova.
Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog