Prijemni.rs
Maturang
 • Beogradska bankarska akademija
Studentski domovi

 • Studentski grad Tošin bunar 143-151, 11070 Novi Beograd

 • Kralj Aleksandar I Bulevar Kralja Aleksandra 75, 11000 Beograd

 • Studentski dom Žarko Marinović Cara Dušana 254, Zemun

 • Studentski dom Karaburma Mije Kovacevica 7b, 11000 Beograd

 • Studentski dom Vera Blagojević Kraljice Marije 48 (Vera I), Dalmatinska 37 (Vera II), 11000 Beograd

 • Studentski dom Patris Lumumba Ljubice Lukovic br 1, 11000 Beograd

 • Studentski dom Slobodan Penezić Bana Ivaniša bb, 11000 Beograd

 • Studentski dom Rifat Burdžević Milana Rakića 77, 11000 Beograd

 • Studentski dom 4. april Vojvode Stepe 320, 11000 Beograd

 • Studentski dom Mika Mitrović Kralja Vladimira 33, 11000 Beograd

 • Studentski dom Košutnjak Blagoja Parovica 156, 11000 Beograd

Studentski restorani - menze

 • Restoran Studentski grad , Tošin bunar 145 Tošin bunar 145

 • Restoran (Tri kostura) , Obilićev venac 4 Obilićev venac 4

 • Restoran Zemun (Žarko Marinović) , Cara Dušana 254, Zemun Cara Dušana 254, Zemun

 • Restoran Agronom Nemanjina 6 Nemanjina 6

 • Restoran Karaburma - Mije Kovačevića 7 Mije Kovačevića 7

 • Restoran Patris Dragice Pravice 1

 • Restoran Đušina - Đušina 5 Đušina 5

 • Restoran Rifat - Milana Rakića 77 Milana Rakića 77

 • Restoran Kralj Aleksandar (Lola 1) Bulevar kralja Aleksandra 75 Bulevar kralja Aleksandra 75

 • Restoran Voždovac Vojvode Stepe 320 Vojvode Stepe 320

 • Restoran Mika Mitrović Kralja Vladimira 133

 • Restoran Farmaceut - Vojvode Stepe 450 Vojvode Stepe 450

 • Restoran Košutnjak Blagoja Parovića 154


Studijski program - Ekonomija, finansije i biznis 240 ESPB

Podaci o studijskom programu

Kategorije na sajtu: Ekonomija, bankarstvo i finansije,

Vrste studija: Akademske

Vežbaj online: Pokreni vežbu

Gradovi: Beograd

Osnovne akademske studije

Ekonomija, finansije i biznis - 240 ESPB

Stručni naziv: Diplomirani ekonomista

Moduli:

 • Finansije i bankarstvo
 • Digitalna ekonomija 

Svrha studijskog programa

Svrha studijskog programa Ekonomija, finansije i biznis, u četvorogodišnjem trajanju kojim se ostvaruje 240 ESPB jeste obrazovanje ekonomista finansijsko-bankarskog profila koji poseduju napredna akademska i stručna znanja iz oblasti ekonomije, biznisa, finansija, bankarstva i savremenih finansijskih tehnologija.

Studijski program je utemeljen na iskustvima najboljih domaćih i inostranih univerziteta, a u skladu sa izraženim trenutnim i perspektivnim potrebama tržišta rada za visokoobrazovanim ekonomistima finansijsko-bankarskog profila koji poseduju visoke digitalne kompetencije i veštine kreiranja savremenih digitalnih bankarskih proizvoda i usluga, zatim digitalnih osiguravajućih usluga i drugih proizvoda i usluga zasnovanih na internet tehnologijama.

Studijski program koncipiran je tako da omogućava obrazovanje modernih poslovnih ljudi – bankara i finansijskih stručnjaka prema najvišim svetskim standardima. Studijski program odražava promene u oblasti savremenog biznisa, posebno u domenu finansija, bankarstva, osiguranja i drugih grana „industrije finansijskih usluga“. Svrha studijskog programa jeste da studenti steknu lepezu znanja i veština iz oblasti ekonomije, biznisa, finansija i savremenih informatičkih tehnologija koje se primenjuju u obavljanju bankarskih i drugih poslova u uslovima digitalne transformacije poslovnih procesa i razvoja novih poslovnih modela.

Studijski program je tako osmišljen da, pored ekonomskih, poslovnih, finansijskih i bankarskih, obezbeđuje digitalne kompetencije i sposobnost korišćenja savremenih informatičkih tehnologija i alata u rešavanju složenih poslovno-finansijskih problema i razvoju novih, digitalnih bankarskih i finansijskih proizvoda i usluga.

Studijski program zadovoljava visoko postavljene standarde kvaliteta Fakulteta i obrazovnog sistema u Srbiji, a u skladu je sa zahtevima banaka i drugih finansijskih institucija za obrazovanje ekonomista za nova zanimanja u ovoj oblasti kao što su menadžer projekta (project manager), odnosno menadžer razvoja novih bankarskih proizvoda, ekonomista-bankar koji je osposobljen za obavljanje poslova iz domena napredne poslovne analitike, analitičar velikih baza podataka i dr.

Svrha studijskog programa je skladu sa osnovnim ciljevima osnivanja Fakulteta i strategijom razvoja, sa najnovijim tendencijama u razvoju obrazovnog sistema u Srbiji gde se posebna pažnja posvećuje podizanju akademskih standarda i povezivanju teorijskih i praktičnih znanja i obezbeđivanju kompetencija diplomaca koje su društveno opravdane i korisne i koje doprinose povećanju konkretnosti finansijskih i drugih privrednih organizacija i privredi Srbije u celini.

Svrha modula Finansije i bankarstvo jeste obrazovanje ekonomista sposobnih za obavljanje složenijih ekonomskih i finansijskih poslova i donošenje strateških i važnijih taktičkih upravljačkih odluka u bankama i drugim finansijskim institucijama i organizacijama.

Svrha modula Digitalna ekonomija je obrazovanje ekonomista sposobnih za obavljanje kako klasičnih tako i savremenih poslova zasnovanih na savremenim informacionim tehnologijama kao i za upravljanje razvojem novih digitalnih finansijskih proizvoda.

Ciljevi studijskog programa

Osnovni cilj studijskog programa Ekonomija, finansije i biznis jeste da obrazuje ekonomiste koji su kompetentni za obavljanje složenih poslova u finansijskim
institucijama – bankama, osiguravajućim društvima, brokerskim kućama, revizorskim kućama i drugim finansijskim organizacijama, što podrazumeva visok stepen bazičnih znanja iz oblasti ekonomije, finansija i biznisa, savremenih informatičkih i posebno finansijskih tehnologija i osposobljenost za analizu i rešavanje složenih upravljačkih problema, u finansijskoj industriji ali i drugim oblastima privrede i društva.

Prateći aktuelne i naročito perspektivne zahteve tržišta rada, ispoljene i očekivane tendencije u privrednom razvoju i njihove implikacije na strukturu rada i pojavu novih zanimanja u oblasti finansija, bankarstva i biznisa definisani su ciljevi ovog studijskog programa, koji su usklađeni sa osnovnim zadacima i ciljevima Fakulteta.

Bliže definisani ciljevi studijskog programa su sledeći:

 • da studenti steknu neophodna znanja iz oblasti ekonomije, biznisa i informatičkih tehnologija koja predstavljaju teorijsku i metodološku osnovu za sticanje znanja iz oblasti monetarnih i javnih finansija, bankarstva, osiguranja, poslovnih finansija, digitalnih i bankarskih finansija i dr;
 • da studenti kroz upoznavanje finansijskih i bankarskih sistema, međunarodnih i nacionalnih standarda u oblasti bankarstva, osiguranja, finansijskih informatičkih tehnologija steknu znanja za efikasno obavljanje poslova u industriji finansijskih usluga i drugim oblastima privrede;
 • da studenti kroz obuku za korišćenje aplikativnog softvera za obavljanje glavnih bankarskih i računovodstvenih poslova i stručnu praksu steknu funkcionalna znanja, da se brzo zaposle i da brzo napreduju u profesionalnoj karijeri;
 • da se studenti kroz izradu projektnih zadataka, analizu bilansa stanja, bilansa uspeha i drugih elemenata sistema finansijskih izveštaja poslovnih organizacija osposobe da ocene finansijske i ukupne poslovne performanse konkretne organizacije, stepen rizičnosti finansijskih poduhvata, očekivani prinos i druge parametre značajne za donošenje odgovarajućih poslovnih odluka;
 • da kod studenata razvije sposobnosti analitičkog i kreativnog razmišljanja, kritičkog pristupa, korišćenja savremenih i efikasnih koncepata, metoda i tehnika rešavanja strukturiranih i nestandardnih problema iz raznih domena biznisa i finansija;
 • da kod studenata razvije takozvane liderske i menadžerske veštine, veštine poslovnog komuniciranja, prezentacija, timskog rada, i druge poslovne veštine i svest o potrebi i značaju primene etičkih standarda u bankarstvu, osiguranju, računovodstvu, reviziji, finansijskim tehnologijama i drugim prepoznatljivim profesijama;
 • da student stekne fond znanja koji je potreban i dovoljan za neposredno uključivanje u svet rada, ali i za nastavak obrazovanja u zemlji ili na prestižnim evropskim i svetskim univerzitetima.

Jedan od posebnih ciljeva studijskog programa jeste razvijanje svesti studenata o potrebi permanentnog obrazovanja, doživotnog učenja i napredovanja u
profesionalnoj karijeri.

Ciljevi modula Finansije i bankarstvo su integrisani u ciljeve studijskog programa s tim što je osnovni cilj ovog modula da studenti steknu znanja i veštine koje su neophodne za obavljanje složenijih poslova u savremenim bankama i drugim finansijskim institucijama i poslovnim organizacijama i donošenje strateških odluka u domenu kreditne aktivnosti banke i upravljanja finansijskim rizicima.

Ciljevi modula Digitalna ekonomija integrisani su u zajedničke ciljeve studijskog programa s tim što je osnovni cilj ovog modula da studenti steknu znanja i veštine koje su neophodne za uspešno obavljanje poslova u okruženju savremenih informacionih tehnologija, odnosno za obavljanje poslova koje karakteriše savremeni model bankarskog poslovanja koji se simbolički označava kao Bank 4.0, a predstavlja digitalizaciju poslovanja moderne poslovne banke, kao i obavljanje drugih poslova primenom savremenih finansijskih informacionih tehnologija.
Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog