Prijemni.rs
Maturang
  • Fakultet pedagoških nauka Jagodina

Studijski program - Učitelj

Podaci o studijskom programu

Kategorije na sajtu: Pedagoške nauke,

Vrste studija: Akademske

Vežbaj online: Pokreni vežbu

Gradovi: Jagodina

Učitelj

  • student poznaje sadržaj nauka, zatim umetnosti i veštine koje čine bazu nastavnih predmeta u osnovnoj školi, u meri i obimu koji mu omogućuju da samostalno izvodi nastavu u skladu sa uzrastom učenika i planom i programom osnovne škole;
  • student poznaje zakonitosti i odlike psihološkog, kognitivnog, sociološkog, jezičkog i fizičkog razvoja dece i u stanju je da ih identifikuje, kao i da primeni odgovarajuće postupke u vaspitanju i obrazovanju;
  • student temeljno ume da primeni usvojena znanja iz oblasti metodika u organizaciji vaspitno-obrazovnog rada u školi;
  • student ume da proceni adekvatnost nastavnih sredstava i materijala, uključujući informacionu tehnologiju i ume da data sredstva primeni u nastavi;
  • može da samostalno radi na sopstvenom daljem obrazovanju prateći stručnu literaturu i periodiku, seminare i programe usavršavanja nastavnog kadra i
  • ume da primeni odgovarajuće metode i sredstva u radu sa decom iz različitih socijalnih sredina, različitih kognitivnih sposobnosti i sl.
Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog