Prijemni.rs
Maturang
Studentski domovi

 • Studentski grad Tošin bunar 143-151, 11070 Novi Beograd

 • Kralj Aleksandar I Bulevar Kralja Aleksandra 75, 11000 Beograd

 • Studentski dom Žarko Marinović Cara Dušana 254, Zemun

 • Studentski dom Karaburma Mije Kovacevica 7b, 11000 Beograd

 • Studentski dom Vera Blagojević Kraljice Marije 48 (Vera I), Dalmatinska 37 (Vera II), 11000 Beograd

 • Studentski dom Patris Lumumba Ljubice Lukovic br 1, 11000 Beograd

 • Studentski dom Slobodan Penezić Bana Ivaniša bb, 11000 Beograd

 • Studentski dom Rifat Burdžević Milana Rakića 77, 11000 Beograd

 • Studentski dom 4. april Vojvode Stepe 320, 11000 Beograd

 • Studentski dom Mika Mitrović Kralja Vladimira 33, 11000 Beograd

 • Studentski dom Košutnjak Blagoja Parovica 156, 11000 Beograd

Studentski restorani - menze

 • Restoran Studentski grad , Tošin bunar 145 Tošin bunar 145

 • Restoran (Tri kostura) , Obilićev venac 4 Obilićev venac 4

 • Restoran Zemun (Žarko Marinović) , Cara Dušana 254, Zemun Cara Dušana 254, Zemun

 • Restoran Agronom Nemanjina 6 Nemanjina 6

 • Restoran Karaburma - Mije Kovačevića 7 Mije Kovačevića 7

 • Restoran Patris Dragice Pravice 1

 • Restoran Đušina - Đušina 5 Đušina 5

 • Restoran Rifat - Milana Rakića 77 Milana Rakića 77

 • Restoran Kralj Aleksandar (Lola 1) Bulevar kralja Aleksandra 75 Bulevar kralja Aleksandra 75

 • Restoran Voždovac Vojvode Stepe 320 Vojvode Stepe 320

 • Restoran Mika Mitrović Kralja Vladimira 133

 • Restoran Farmaceut - Vojvode Stepe 450 Vojvode Stepe 450

 • Restoran Košutnjak Blagoja Parovića 154

Opšte informacije - Fakultet veterinarske medicine

linija

Fakultet veterinarske medicine Univerziteta u Beogradu je smešten u blizini centra Beograda, u ul. Bulevar Oslobođenja br. 18, nekoliko stotina metara od centralnog gradskog trga Slavija u smeru prema Autokomandi. U neposrednoj blizini fakulteta nalaze se Medicinski i Stomatološki fakultet.

Od svog osnivanja 1936. godine do danas, na Fakultetu veterinarske medicine je studije završilo 9302 veterinara, 1404 specijalista u različitim oblastima veterinarske delatnosti, 453 magistra i 773 doktora veterinarskih nauka. Trenutno na fakultetu studira više od 1500 studenata na svim vidovima studija.

Osnovna delatnost Fakulteta veterinarske medicine je pedagoški rad sa studentima u okviru integrisanih akademskih studija - veterinarska medicina, poslediplomskih – doktorskih akademskih studija i specijalističkih akademskih studija, a zapažena delatnost fakulteta je i naučnoistraživački i stručni rad. Ovde treba napomenuti da Fakultet veterinarske medicine organizuje kongrese, seminare i različite kontinuirane edukacije, čime se unapređuju znanja i veštine doktora veterinarske medicine u našoj zemlji. Sve prethodno navedene aktivnosti se realizuju od strane 106 nastavnika (docenti, vanredni i redovni profesori), 23 asistenta, jednog nastavnika stranog jezika i više stručnih saradnika, laboratorijskih tehničara i tehničkog osoblja koji su zaposleni na katedrama i klinikama fakulteta, odnosno od strane osoblja zaposlenog u različitim centrima koji su formirani kao posebne organizacione jedinice fakulteta (Centar za razvoj i međunarodnu saradnju, Centar za izdavačku delatnost i promet učila, Centar za obezbeđenje i unapređenje kvaliteta, Informaciono-komunikacioni centar, Centar za inovaciona i naučna istraživanja). Ovde treba takođe naglasiti da su u sprovođenju pojedinih aktivnosti na fakultetu angažovani i studenti na poslediplomskim studijama, mladi istraživači angažovani na naučnim projektima koje finansira Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i stažisti volonteri. 

linija

Fakultet veterinarske medicine je član Evropskog udruženja veterinarskih fakulteta (EAEVE – European Association of Establishments of Veterinary Education) i u skladu sa tim je preuzeo obavezu da obrazovni proces uskladi sa evropskim standardima, što predstavlja preduslov za prihvatanje diploma koje izdaje Fakultet veterinarske medicine Univerziteta u Beogradu u svim državama Evrope. 

Fakultet veterinarske medicine Univerziteta u Beogradu organizuje i sprovodi integrisane akademske studije koje traju 5,5 godina odnosno 11 semestara. Nastava na ovom vidu studija se odvija na 23 katedre, odnosno nekoliko klinika Fakulteta. Pored toga, nastava iz pojedinih kliničkih predmeta koji se nalaze u sadržaju integrisanih akademskih studija veterinarske medicine se odvija u okviru veterinarske stanice „Mladenovac“ iz Mladenovca i Centra za planinsko stočarstvo na Staroj Planini.

Studijski program integrisanih akademskih studija Fakulteta veterinarske medicine je akreditovan kod Nacionalnog tela za akreditaciju i obezbeđenje kvaliteta u visokom obrazovanju (NAT) kao i kod ASIN inostranog akreditacionog tela koje se bavi kontrolom kvaliteta u visokom obrazovanju. 

U školskoj 2023/2024. godini Fakultet veterinarske medicine je akreditovan da u prvu godinu integrisanih akademskih studija veterinarske medicine upiše ukupno 170 studenata. Od tog broja, 150 studenata treba da bude upisano na teret budžeta Republike Srbije, a preostalih 20 (dvadeset) u statusu samofinansirajućih studenata. Visina školarine za studente koji se upisuju kao samofinansirajući studenti je 120.000,00 dinara po godini studija i može se platiti u ratama.

U prvu godinu integrisanih akademskih studija veterinarske medicine može da se upiše kandidat koji ima srednje obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju i to: gimnaziju opšteg, prirodnog ili društvenog smera, srednju veterinarsku školu, srednju poljoprivredno-tehničku školu, srednju hemijsko-tehničku školu, srednju medicinsku školu, srednju zubotehničku školu ili srednju farmaceutsku školu i sl.

Kandidatima koji su u trećem ili četvrtom razredu srednje škole osvojili jednu od prve tri nagrade na republičkom ili međunarodnom takmičenju iz kalendara takmičenja Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja iz predmeta koji se polažu na prijemnom ispitu može se priznati maksimalan broj bodova iz tog predmeta.

Sve važne informacije o Fakultetu veterinarske medicine Univerziteta u Beogradu možete saznati na internet strani fakulteta www.vet.bg.ac.rs
 
Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog