Prijemni.rs
Maturang
 • Fakultet za civilno vazduhoplovstvo
Studentski domovi

 • Studentski grad Tošin bunar 143-151, 11070 Novi Beograd

 • Kralj Aleksandar I Bulevar Kralja Aleksandra 75, 11000 Beograd

 • Studentski dom Žarko Marinović Cara Dušana 254, Zemun

 • Studentski dom Karaburma Mije Kovacevica 7b, 11000 Beograd

 • Studentski dom Vera Blagojević Kraljice Marije 48 (Vera I), Dalmatinska 37 (Vera II), 11000 Beograd

 • Studentski dom Patris Lumumba Ljubice Lukovic br 1, 11000 Beograd

 • Studentski dom Slobodan Penezić Bana Ivaniša bb, 11000 Beograd

 • Studentski dom Rifat Burdžević Milana Rakića 77, 11000 Beograd

 • Studentski dom 4. april Vojvode Stepe 320, 11000 Beograd

 • Studentski dom Mika Mitrović Kralja Vladimira 33, 11000 Beograd

 • Studentski dom Košutnjak Blagoja Parovica 156, 11000 Beograd

Studentski restorani - menze

 • Restoran Studentski grad , Tošin bunar 145 Tošin bunar 145

 • Restoran (Tri kostura) , Obilićev venac 4 Obilićev venac 4

 • Restoran Zemun (Žarko Marinović) , Cara Dušana 254, Zemun Cara Dušana 254, Zemun

 • Restoran Agronom Nemanjina 6 Nemanjina 6

 • Restoran Karaburma - Mije Kovačevića 7 Mije Kovačevića 7

 • Restoran Patris Dragice Pravice 1

 • Restoran Đušina - Đušina 5 Đušina 5

 • Restoran Rifat - Milana Rakića 77 Milana Rakića 77

 • Restoran Kralj Aleksandar (Lola 1) Bulevar kralja Aleksandra 75 Bulevar kralja Aleksandra 75

 • Restoran Voždovac Vojvode Stepe 320 Vojvode Stepe 320

 • Restoran Mika Mitrović Kralja Vladimira 133

 • Restoran Farmaceut - Vojvode Stepe 450 Vojvode Stepe 450

 • Restoran Košutnjak Blagoja Parovića 154


Uslovi upisa

U prvu godinu osnovnih akademskih studija može se upisati lice koje ima završeno srednje obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju.

Kandidat koji konkuriše za upis u prvu godinu osnovnih akademskih studija prijavljuje se na odabrani fakultet i polaže ispit za proveru znanja, odnosno sklonosti i sposobnosti. Predupisno testiranje, posredstvom rešavanja testova koji su postavljeni na sajtovima svih fakulteta, obavlja se u prostorijama fakulteta i elektronskim putem.

Redosled kandidata za upis u prvu godinu studija utvrđuje se na osnovu: 

 • opšteg uspeha postignutog u srednjem obrazovanju u četvorogodišnjem trajanju, 
 • uspeha na maturi i 
 • rezultata postignutog na ispitu za proveru znanja, odnosno sklonosti i sposobnosti.

Rang-lista se sačinjava prema ukupnom broju bodova svakog kandidata po utvrđenim merilima. Kandidat može da osvoji najviše 100 bodova.

Pod opštim uspehom u srednjoj školi podrazumeva se zbir prosečnih ocena iz svih predmeta u prvom, drugom, trećem i četvrtom razredu, pomnožen sa 2 (dva). Po ovom osnovu kandidat može steći najmanje 16, a najviše 40 bodova.

Na ispitu za proveru znanja, odnosno sklonosti i sposobnosti, kandidat može da osvoji do 60 bodova.

Fakultet utvrđuje Privremenu rang-listu svih kandidata sa ukupnim brojem bodova stečenim po svim kriterijumima utvrđenim ovim pravilima.

Učesnik konkursa koji smatra da redosled kandidata na Privremenoj rang-listi nije utvrđen na način predviđen Pravilnikom, može podneti žalbu Nastavno-naučnom veću fakulteta na kome je konkurisao za prijem, u roku od tri dana od dana objavljivanja Privremene rang-liste. Veće fakulteta, u roku od 24 sata od prijema, rešava predmet po žalbi.

Nakon odlučivanja po prispelim prigovorima, odnosno žalbama, fakultet utvrđuje i objavljuje Konačnu rang-listu svih kandidata sa ukupnim brojem bodova stečenim po svim kriterijumima utvrđenim ovim pravilima.

Ako se kandidat koji je ostvario pravo na upis po ovom konkursu ne upiše u predviđenom roku, fakultet će umesto njega upisati prvog sledećeg kandidata na rang-listi, u roku utvrđenom konkursom.

Kandidat prilikom prijave na konkurs podnosi sledeća dokumenta:

 • diplomu o završenom srednjoškolskom obrazovanju (original ili overena fotokopija)
 • svedočanstva od I do IV razreda srednje škole (originali ili overene fotokopije)
 • elektronski očitanu ličnu kartu ili izvod iz matične knjige rođenih
 • potvrda o položenom ispitu za proveru znanja, odnosno sklonosti i sposobnosti
 • 2 fotografije za indeks
 • indeks
 • 2 ŠV (obrasca koja obezbeđuje Univerzitet)
 • dokaz o uplati školarine.Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog