Preuzmi Maturang aplikaciju
   
Studentski domovi

 • Studentski grad Tošin bunar 143-151, 11070 Novi Beograd

 • Kralj Aleksandar I Bulevar Kralja Aleksandra 75, 11000 Beograd

 • Studentski dom Žarko Marinović Cara Dušana 254, Zemun

 • Studentski dom Karaburma Mije Kovacevica 7b, 11000 Beograd

 • Studentski dom Vera Blagojević Kraljice Marije 48 (Vera I), Dalmatinska 37 (Vera II), 11000 Beograd

 • Studentski dom Patris Lumumba Ljubice Lukovic br 1, 11000 Beograd

 • Studentski dom Slobodan Penezić Bana Ivaniša bb, 11000 Beograd

 • Studentski dom Rifat Burdžević Milana Rakića 77, 11000 Beograd

 • Studentski dom 4. april Vojvode Stepe 320, 11000 Beograd

 • Studentski dom Mika Mitrović Kralja Vladimira 33, 11000 Beograd

 • Studentski dom Košutnjak Blagoja Parovica 156, 11000 Beograd

Studentski restorani - menze

 • Restoran Studentski grad , Tošin bunar 145 Tošin bunar 145

 • Restoran (Tri kostura) , Obilićev venac 4 Obilićev venac 4

 • Restoran Zemun (Žarko Marinović) , Cara Dušana 254, Zemun Cara Dušana 254, Zemun

 • Restoran Agronom Nemanjina 6 Nemanjina 6

 • Restoran Karaburma - Mije Kovačevića 7 Mije Kovačevića 7

 • Restoran Patris Dragice Pravice 1

 • Restoran Đušina - Đušina 5 Đušina 5

 • Restoran Rifat - Milana Rakića 77 Milana Rakića 77

 • Restoran Kralj Aleksandar (Lola 1) Bulevar kralja Aleksandra 75 Bulevar kralja Aleksandra 75

 • Restoran Voždovac Vojvode Stepe 320 Vojvode Stepe 320

 • Restoran Mika Mitrović Kralja Vladimira 133

 • Restoran Farmaceut - Vojvode Stepe 450 Vojvode Stepe 450

 • Restoran Košutnjak Blagoja Parovića 154

Studijski program - Ekonomija životne sredine

Podaci o studijskom programu

Kategorije na sajtu: Zaštita životne sredine (ekologija),

Vrste studija: Akademske

Vežbaj online: Biologija-Ekologija-Zaštita-životne-sredine,

Gradovi: Beograd

Ekonomija životne sredine

 

Cilj studijskog programa

Obrazovanje i osposobljavanje stručnjaka  za integralnu zaštitu, kontrolu, obnavljanje i očuvanje integriteta i kvaliteta životne sredine sa težištem na sintezi strukture geofizičke, biohemijske, informatičko-tehnološke i pravno-ekonomske analitike životne sredine.

 

Vrsta studija i ishod procesa učenja

Osnovne akademske studije u trajanju od četiri godine (osam semestara). Uz sticanje znanja iz ključnih oblasti prirodnih nauka (biologija, hemija, fizika, geologija…) koje su usmerene na zaštitu životne sredine, stiču se i osnovna znanja o pravnim, ekonomskim i političkim principima i kriterijumima zaštite životne sredine. Savlađivanjem odovarajućih predmetnih sadržaja vrši se osposobljava za identifikovanje i razumevanje dinamičkih i kompleksnih procesa u životnoj sredini. Time se postiže osposobljavanje za svestrano sagledavanje životne sredine kroz identifikaciju, genezu i strukturu procesa i tokova, kao i uticaja na stanje i promene ekosistema. Savlađivanjem metoda za merenje i obradu podataka, a naročito izvođenje projekcija i procena stiče se neophodno znanje za projektovanje i kontrolu procesa, kao i odabir metoda za analizu ključnih elemenata i struktura u rešavanju ekoloških problema. Pored primene različitih metoda i tehnika za merenje i analizu zagađivanja i degradacije, osposobiće se za primenu softvera informacionih sistema kao ključnih alata i instrumentarija za donošenje mera i akcija na planu zaštite životne sredine u skladu sa principima održivog razvoja.

 

Stručni, akademski, odnosno naučni naziv

Nakon završenih osnovnih studija i osvojenih 240 ESP bodova dobija se stručni naziv – Diplomirani analitičar ekonomije životne sredine (smer Ekološka ekonomija).

 

Uslovi za upis na studijski program

Upis kandidata se vrši na osnovu konkursa koji raspisuje Univerzitet Metropolitan, a realizuje Fakultet za primenjenu ekologiju. Da bi kandidat konkurisao za upis na I godinu Osnovnih akademskih studija zaštite životne sredine (Primenjena ekologija) treba:

 • da ima završeno srednjoškolsko obrazovanje;
 • da polaže prijemni ispit (test opšte provere znanja i intervju).

Redosled kandidata za upis utvrđuje se na osnovu opšteg uspeha postignutog u srednjem obrazovanju i rezultata postignutih na prijemnom ispitu. Na osnovu kriterijuma iz Konkursa Univerzitet Metropolitan Komisija za prijem studenata sačinjava rang listu prijavljenih kandidata. Pravo upisa na osnovne akademske studije stiče kandidat, koji je na rang listi rangiran u okviru broja studenata predviđenih za upis, (do rednog broja 81.)

 

Način izvođenja studija

Studije se izvode kroz nastavu predmeta a prema akreditovanom studijskom programu. Predmeti su jednosemestralni i čine ih obavezni i izborni predmeti. Dva semestra čine akademsku godinu. Ukupno trajanje akademskih studija je 4 godine (8 semestara), za koje vreme student treba da sakupi 240 ESPB.
Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog