Prijemni.rs
Maturang
Studentski domovi

 • Studentski grad Tošin bunar 143-151, 11070 Novi Beograd

 • Kralj Aleksandar I Bulevar Kralja Aleksandra 75, 11000 Beograd

 • Studentski dom Žarko Marinović Cara Dušana 254, Zemun

 • Studentski dom Karaburma Mije Kovacevica 7b, 11000 Beograd

 • Studentski dom Vera Blagojević Kraljice Marije 48 (Vera I), Dalmatinska 37 (Vera II), 11000 Beograd

 • Studentski dom Patris Lumumba Ljubice Lukovic br 1, 11000 Beograd

 • Studentski dom Slobodan Penezić Bana Ivaniša bb, 11000 Beograd

 • Studentski dom Rifat Burdžević Milana Rakića 77, 11000 Beograd

 • Studentski dom 4. april Vojvode Stepe 320, 11000 Beograd

 • Studentski dom Mika Mitrović Kralja Vladimira 33, 11000 Beograd

 • Studentski dom Košutnjak Blagoja Parovica 156, 11000 Beograd

Studentski restorani - menze

 • Restoran Studentski grad , Tošin bunar 145 Tošin bunar 145

 • Restoran (Tri kostura) , Obilićev venac 4 Obilićev venac 4

 • Restoran Zemun (Žarko Marinović) , Cara Dušana 254, Zemun Cara Dušana 254, Zemun

 • Restoran Agronom Nemanjina 6 Nemanjina 6

 • Restoran Karaburma - Mije Kovačevića 7 Mije Kovačevića 7

 • Restoran Patris Dragice Pravice 1

 • Restoran Đušina - Đušina 5 Đušina 5

 • Restoran Rifat - Milana Rakića 77 Milana Rakića 77

 • Restoran Kralj Aleksandar (Lola 1) Bulevar kralja Aleksandra 75 Bulevar kralja Aleksandra 75

 • Restoran Voždovac Vojvode Stepe 320 Vojvode Stepe 320

 • Restoran Mika Mitrović Kralja Vladimira 133

 • Restoran Farmaceut - Vojvode Stepe 450 Vojvode Stepe 450

 • Restoran Košutnjak Blagoja Parovića 154

Šta radi menadžer projekata?

Čime se bavi menadžer projekata i zašto je to jedan od najplaćenijih poslova?

Upravljanje projektom je sistem kojim se, uz pomoć kombinovanja metoda organizacije, planiranja i kontrole, vrši usklađivanje svih resursa da bi se određeni projekat realizovao na efikasan način. Rezultat primene ovog koncepta predstavlja uspešan završetak projekta u planiranom vremenu i sa predviđenim troškovima i kvalitetom.  Projektni menadžer snosi odgovornost planiranja i izvođenja projekta, koji mogu biti iz oblasti razvoja softvera, građevinske industrije, arhitekture, dizajna, produkcije, marketinga i ostalih. To je osoba koja raspoređuje resurse, određuje vremenske rokove, upravlja komunikacijom u timu, budžetom projekta, analizira rizike, delegira zadatke. Glavna dužnost projektnog menadžera je da osigura uspeh projekta kroz rad sa ljudima.

Projektni menadžer

 

10 najvažnijih osobina projektnog menadžera

Svaki stručnjak iz oblasti projektnog menadžmenta mora da poseduje visok nivo znanja, ali i samoorganizovanosti. Sposobnost da racionalno procene rizik koji nosi realizacija nekog projekta, osnovni je uslov dobrog projektnog menadžera. Da bi uspešno obavljao svoj posao, rukovodilac projekta mora posedovati veštine efikasne komunikacije sa svojim saradnicima. Upravljanje ljudskim resursima, važan je preduslov da tim koji je izabran bude efektivan.

Osobine uspešnog projektnog menadžera:

 1. Originalnost ideja
 2. Dobre komunikativne veštine
 3. Integritet
 4. Entuzijazam
 5. Empatija prema članovima svog tima
 6. Stručnost
 7. Sposobnost da odredi prioritete
 8. Dobro snalaženje pod pritiskom
 9. Timska orijentisanost
 10. Sposobnost efikasnog rešavanja problema

Osnovna zaduženja projektnog menadžera

Posao projektnog menadžera podrazumeva definisanje projekta i ciljeva, organizaciju i sastavljanje tima, kontrolu, kao i rukovođenje u svim fazama projekta. Projektni menadžer mora posedovati znanje iz finansija, menadžmenta, kao i sposobnost da motiviše članove svog projektnog tima. On organizuje, usmerava i usklađuje rad članova tima, rešava probleme i konflikte i izdaje naređenja u cilju efikasnog završetka projekta.
Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog