Prijemni.rs
Maturang
 • Farmaceutski fakultet, Novi Sad
Studentski domovi

 • Međunarodni Kampus Univerziteta EDUCONS

 • Studentski dom Slobodan Bajić Dr Sime Miloševića br. 10

 • Studentski dom Veljko Vlahović Dr Sime Miloševića br. 8; 21000 Novi Sad

 • Studentski dom Feješ Klara Alekse Šantica broj 4, 21000 Novi Sad

 • Studentski dom 23. oktobar (Cesarec) Danila Kiša broj 29, 21000 Novi Sad

 • Studentski dom Živojin Ćulum (Novi dom A) Despota Stefana broj 5, 21000 Novi Sad

 • Studentski dom Novi B Despota Stefana broj 7, 21000 Novi Sad

 • Studentski dom Sajmište Slobodana Bajića br. 17

 • Studentski dom Nikola Tesla Bulevar Despota Stefana 7a

Studentski restorani - menze

 • Restoran - Mihajla Pupina (Bulevar) 19 Bulevar Mihajla Pupina 20

 • Restoran - Mala menza , Valtera Perića 5 Valtera Perića 5

 • Restoran - Velika menza , Sime Miloševica 4 Sime Miloševica 4


Uslovi upisa

Za upis na prvu godinu studija pravo da konkurišu imaju: 

 • lica sa završenom četvorogodišnjom srednjom školom,
 • lica koja ostvare minimalan broj bodova na prijemnom ispitu (40% tj. 24 od ukupno 60 bodova).

Prilikom prijavljivanja na Fakultet kandidat bira smer.

Prijemni ispit

Za upis na studijske programe IAS Farmacija – medicinska biohemija i IAS Farmacija kandidati polažu prijemni ispit iz oblasti: 

 • Hemija.

Za upis na studijske programe OSS Zdravstvena nega i OSS Fizioterapija kandidati polažu prijemni ispit iz jedne oblasti: 

 • Zdravstvena nega ili Biologija.

Dokumenta potrebna za upis na fakultet na prvu godinu (overena fotokopija):  

 • svedočanstvo o završena četiri razreda srednje škole,  
 • diploma o položenom završnom, odnosno maturskom ispitu,  
 • izvod iz matične knjige rođenih (sa napomenom o promeni prezimena),  
 • venčani list ili rešenje o promeni prezimena (nije potrebno ukoliko podatak postoji na izvodu),  
 • uverenje o državlјanstvu, 
 • kopija lične karte,  
 • dve fotografije formata 3,5 x 4,5 cm,  
 • lekarsko uverenje za upis na fakultet na zvaničnom obrascu UVERENJE O ZDRAVSTVENOM STANJU koje overava lekar specijalista medicine rada (kompletan sistematski pregled),  
 • dva ŠV obrasca (dobijaju se u Studentskoj službi), 
 • popunjen konkursni list (IAS/OSS).Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog