Prijemni.rs
Maturang
Studentski domovi

  • Studentski dom Paviljon I i II Topličina bb

  • Studentski dom Paviljon III Velikotrnavska 2

  • Studentski dom Paviljon IV Gradsko polje

Studijski program - Mašinsko inženjerstvo

Podaci o studijskom programu

Kategorije na sajtu: Mašinstvo, Inženjerstvo,

Vrste studija: Akademske

Vežbaj online: Pokreni vežbu

Gradovi: Niš

Studijski program Mašinsko inženjerstvo osnovnih akademskih studija traje 4 godine, odnosno 8 semestara i vredi 240 ESPB bodova. Svaka godina studija vredi 60ESPB bodova.

Studijski program osnovnih akademskih studija Mašinsko inženjerstvo sastavljen je iz obaveznih i izbornih predmeta, čijim se savladavanjem obezbeđuju neophodna akademska znanja i veštine za sticanje stručnog naziva diplomirani inženjer mašinstva, (skraćeno: dipl.inž. maš.). Ova titula odgovara tituli Bachelor of Science (B.Sc.), koja se dobija na inostranim visokoškolskim ustanovama.

U Dodatku diplome uz titulu se može dodati naziv usmerenja, koju student može ostvariti izborom odgovarajuće grupe predmeta. Verifikaciju naziva usmerenja vrše matične Katedre fakulteta.

Studijski program osnovnih akademskih studija Mašinsko inženjerstvo sadrži 22 obavezna predmeta, obaveznu Stručnu praksu B, 17 izbornih predmeta (koje student bira iz ponuđenih izbornih blokova) i Diplomski rad. Ukupno angažovanje studenata pri savladavanju studijskog programa osnovnih akademskih studija sastoji se od aktivne nastave (predavanja, vežbe, drugi oblici aktivne nastave), samostalnog rada, kolokvijuma, ispita i stručne prakse.

Osnovni cilj studijskog programa osnovnih akademskih studija Mašinsko inženjerstvo je da student stekne akademska znanja i veštine koje odgovaraju akademskoj tituli diplomirani inženjer mašinstva, kao i osposobljavanje studenta za primenu stečenih znanja i veština u naučno-stručnoj oblasti mašinsko inženjerstvo. To uključuje i razvoj kreativnih sposobnosti razmatranja problema i sposobnost kritičkog mišljenja, razvijanje sposobnosti za timski rad i ovladavanje specifičnim praktičnim veštinama potrebnim za obavljanje profesije.

Diplomirani mašinski inženjer je osposobljen da prepozna, formuliše i analizira probleme u oblasti mašinskog inženjerstva, kao i da ponudi rešenja za dati problem, a na osnovu stečenih fundamentalnih i aplikativnih znanja i veština, uvažavajući inženjersku etiku i koristeći standarde u mašinstvu, metode proračuna, projektovanja i konstruisanja, kao i savremene inženjerske alate.

Kompetencije diplomiranih mašinskih inženjera uključuju i razvoj sposobnosti kritičnog mišljenja, analize problema, sinteze i projektovanja rešenja i donošenja odluka u realnom vremenu. Diplomirani inženjeri mašinstva takođe poseduju kompetencije za primenu stečenih znanja i veština u praksi i stalno inoviranje tih znanja i veština putem osposobljenosti za pristup stručnim i naučnoistraživačkim informacijama u sopstvenom području rada. Oni su osposobljeni su za saradnju sa lokalnim i međunarodnim društvenim, javnim i stručnim okruženjem.

 

Nastavni plan po godinama studija: 
Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog