Prijemni.rs
Maturang
Studentski domovi

 • Studentski dom Paviljon I i II Topličina bb

 • Studentski dom Paviljon III Velikotrnavska 2

 • Studentski dom Paviljon IV Gradsko polje

Opšte informacije - Mašinski fakultet u Nišu

Mašinski fakultet Niš

 

Zašto da upišete Mašinski fakultet? Zato što vam pruža:

 • Znanje i veštine za budućnost
 • Međunarodno priznatu diplomu
 • Samostalno kreiranje studija prema ličnom interesovanju
 • Jednosemestralne predmete
 • Mogućnost korišćenja najsavremenijih programskih paketa
 • Savremeno opremljene laboratorije
 • Nastavu u računarskim učionicama
 • Stručne ekskurzije, posete preduzećima i institutima i sajmovima
 • Učešće na naučnim i stručnim skupovima i konferencijama
 • Praksu i usavršavanje na evropskim i svetskim univerzitetima
 • Studentske projekte i stipendije
 • Sadržajne vannastavne aktivnosti
 • Neograničen pristup internetu
 • Ličnu elektronsku adresu na fakultetskom domenu
 • Pristup elektronskim bibliotekama
 • Pomoć u zapošljavanju
 • Podršku u stalnom usavršavanju

Upišite jedan od studijskih programa Mašinskog fakulteta Univerziteta u Nišu!

Suočite se sa tehnološkim izazovima na pravom mestu!

 

Virtuelna tura

Prođite virtuelnu turu kroz Mašinski fakultet u Nišu, obiđite laboratorije, učionice i ostale prostorije dok sedite za ekranom svog računara...

Prošetaj se...

 

Studijski programi

Na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Nišu u okviru obrazovno-naučnog polja tehničko-tehnološke nauke i naučnoj oblasti mašinsko inženjerstvo organizuju se i izvode akademske studije:

 • prvog stepena - osnovne studije u trajanju od 4 godine;
 • drugog stepena - diplomske (master) studije u trajanju od 1 godine;
 • trećeg stepena - doktorske studije u trajanju od 3 godine.
Prvi stepen Osnovne akademske studije Mašinsko inženjerstvo 4 godine 240 ESPB
Inženjerski menadžment 4 godine 240 ESPB
Drugi stepen Master akademske studije Energetika i procesna tehnika 1 godina 60 ESPB
Mehatronika i upravljanje 1 godina 60 ESPB
Mašinske konstrukcije, razvoj i ineženjering 1 godina 60 ESPB
Proizvodno-informacione tehnologije 1 godina 60 ESPB
Saobraćajno mašinstvo, transport i logistika 1 godina 60 ESPB
Inženjerski menadžment 1 godina 60 ESPB
Treći stepen Doktorske akademske studije Mašinsko inženjerstvo 3 godine 180 ESPB

 

Osnovne akademske studije

Osnovne studije Mašinskog fakulteta u Nišu pripadaju polju tehničko-tehnoloških nauka i naučno-stručnoj oblasti mašinsko inženjerstvo, a organizovane su u okviru dva studijska programa:

 • Mašinsko inženjerstvo - kojim se stiče akademski naziv Diplomirani inženjer mašinstva (B.Sc.)
 • Inženjerski menadžment - kojim se stiče akademski naziv Diplomirani inženjer menadžmenta (B.Sc.)

 

O fakultetu

Mašinski fakultet u Nišu danas predstavlja vrhunsku obrazovnu i naučno-istraživačku ustanovu, koja uspešno prati razvoj mašinskih nauka i tehnologija u svetu,  i predstavlja osnovu za modernu privredu u okviru tehnološkog razvoja naše zemlje u XXI veku.

Danas na Fakultetu studira 1467 studenata na svim nivoima studija. Nastavu na Fakultetu izvodi ukupno 96 nastavnika i saradnika, a zaposleno je i 60 vannastavnih radnika.

Od osnivanja do školske 2014/2015. godine, na Mašinskom fakultetu u Nišu diplomiralo je 5467 studenata, od kojih su 35 strani državljani. Akademski naziv magistra nauka steklo je 185 postdiplomaca, a odbranjena je 121 doktorska disertacija. Ove generacije stručnjaka danas čine afirmisan stručni, nastavni i naučnoistraživački kadar u Srbiji, kao i širom sveta. Naši diplomirani studenti predstavljaju ovaj fakultet u zemlji i svetu i čine njegovu značajnu referencu. Istovremeno, njih u profesionalnom radu predstavlja diploma fakulteta koji su pohađali i zato želimo da i oni budu ponosni na akademsku zajednicu iz koje su potekli. 

Nastavni proces se već godinama unazad odvija u skladu sa principima Bolonjske deklaracije, što podrazumeva konstantno osavremenjivanje obrazovnog procesa u cilju ostvarivanja veće efikasnosti studiranja, aktivnijeg učešća studenata u nastavi i kompatibilnosti sa evropskim sistemom visokog obrazovanja. U prilog navedenoj činjenici govori i uspešno okončan proces akreditacije ustanove i studijskih programa osnovnih, diplomskih - master i doktorskih akademskih studija, sa usmerenjima - modulima: Informaciono-proizvodne tehnologije i industrijski menadžment, Energetika i procesna tehnika, Mašinske konstrukcije, razvoj i inženjering, Mehatronika i upravljanje i Saobraćajno mašinstvo, transport i logistika. Nedavno je akreditovan i jednogodišnji konverzioni kurs, diplomske akademske - master studije studijskog programa Upravljanje i primenjeno računarstvo.

Na Fakultetu se realizuju mnogobrojni naučnoistraživački projekti u saradnji sa Ministarstvom za nauku i tehnološki razvoj, naučnoistraživačkim organizacijama i privrednim i vanprivrednim subjektima. Od izuzetnog je značaja učešće nastavnika i saradnika Fakulteta na značajnim međunarodnim naučnoistraživačkim projektima (TEMPUS, FP7, DAAD, WUS i drugim) zahvaljujući kojima je obezbeđena najsavremenija oprema za učionice i laboratorije i time stvoreni savremeni uslovi za rad. Međunarodne konferencije SAUM, ZELKON, HIPNEF, SIMTERM, kao i veliki broj uspešno organizovanih naučnih skupova, seminara, predavanja i radionica upotpunjuje sliku Fakulteta kao uspešne obrazovno-naučne ustanove.

Nastavnici i saradnici Fakulteta su u prethodnom periodu objavili značajan broj naučnih i stručnih radova koji su publikovani u vodećim inostranim i domaćim naučnim i stručnim časopisima i prezentovani na naučnim skupovima u zemlji i inostranstvu. Fakultet se naročito ponosi svojim studentima koji su ostvarili značajne rezultate na takmičenjima u znanju i sportskim disciplinama. Najveći ponos Fakulteta su diplomirani studenti koji uspešno nastavljaju svoje obrazovanje, kako na našem fakultetu, tako i na prestižnim univerzitetima u svetu, učestvuju u realizaciji naučnoistraživačkih projekata i praktično realizuju znanja stečena na Mašinskom fakultetu u Nišu.

Fakultet je posvećen tome da učini studije mašinstva primamljivim i da drži korak sa savremenim tendencijama u obrazovanju mladih ambicioznih ljudi koji žele primenljivo znanje i svetski priznate diplome u oblasti mašinskog inženjerstva.

Informacije o upisu na Mašinski fakultet u Nišu možete dobiti od Odseka za nastavna i studentska pitanja na brojevima telefona 018/500-620, 018/500-673, 018/588-228.

 

Dan otvorenih vrata

Mašinski fakultet svake godine pred početak upisnih rokova organizuje Dan otvorenih vrata.

Ovo je sjajna prilika za sve srednjoškolce da iz prve ruke saznaju šta im jedan od svakako najatraktivnijih fakulteta u poslednje vreme može ponuditi kako bi se priključili redovima našim svetski priznatim i traženim inženjerima.

Započnite svoju karijeru na najbolji mogući način - postanite student Mašinskog fakulteta u Nišu.

Svi zainteresovani srednjoškolci su dobrodošli.

Ne propusti priliku da se informišeš - o tvojoj budućnosti se radi!

 

 
Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog