Prijemni.rs
Maturang
Studentski domovi

 • Studentski grad Tošin bunar 143-151, 11070 Novi Beograd

 • Kralj Aleksandar I Bulevar Kralja Aleksandra 75, 11000 Beograd

 • Studentski dom Žarko Marinović Cara Dušana 254, Zemun

 • Studentski dom Karaburma Mije Kovacevica 7b, 11000 Beograd

 • Studentski dom Vera Blagojević Kraljice Marije 48 (Vera I), Dalmatinska 37 (Vera II), 11000 Beograd

 • Studentski dom Patris Lumumba Ljubice Lukovic br 1, 11000 Beograd

 • Studentski dom Slobodan Penezić Bana Ivaniša bb, 11000 Beograd

 • Studentski dom Rifat Burdžević Milana Rakića 77, 11000 Beograd

 • Studentski dom 4. april Vojvode Stepe 320, 11000 Beograd

 • Studentski dom Mika Mitrović Kralja Vladimira 33, 11000 Beograd

 • Studentski dom Košutnjak Blagoja Parovica 156, 11000 Beograd

Studentski restorani - menze

 • Restoran Studentski grad , Tošin bunar 145 Tošin bunar 145

 • Restoran (Tri kostura) , Obilićev venac 4 Obilićev venac 4

 • Restoran Zemun (Žarko Marinović) , Cara Dušana 254, Zemun Cara Dušana 254, Zemun

 • Restoran Agronom Nemanjina 6 Nemanjina 6

 • Restoran Karaburma - Mije Kovačevića 7 Mije Kovačevića 7

 • Restoran Patris Dragice Pravice 1

 • Restoran Đušina - Đušina 5 Đušina 5

 • Restoran Rifat - Milana Rakića 77 Milana Rakića 77

 • Restoran Kralj Aleksandar (Lola 1) Bulevar kralja Aleksandra 75 Bulevar kralja Aleksandra 75

 • Restoran Voždovac Vojvode Stepe 320 Vojvode Stepe 320

 • Restoran Mika Mitrović Kralja Vladimira 133

 • Restoran Farmaceut - Vojvode Stepe 450 Vojvode Stepe 450

 • Restoran Košutnjak Blagoja Parovića 154

Prijemni ispit i uslovi za upis - Matematički fakultet

Konkursni rokovi za upis u školskoj 2023/2024 godini će biti objavljeni na ovoj stranici pošto se zvanično objave na sajtu Ministarstva prosvete i sajtovima visokoškolskih ustanova.

 

Matematički fakultet organizuje časove pripremne nastave za polaganje prijemnog ispita iz matematike za buduće studente i sve zainteresovane.  Pripremna nastava će biti organizovana na daljinu posredstvom platforme Webex.  Časovi će se održavati subotom  počevši od 06. marta 2021. godine, a prijave su počele.

Pripremnu nastavu je moguće platiti u dve rate. Za plaćanje u celosti biće odobren popust. Pored  pripremne nastave Matematički fakultet organizuje  i probni prijemni ispit. Detaljnije informacije o pripremnoj nastavi možete pronaći na stranici pripremne nastave.

KONAČNA RANG LISTA U PRVOM UPISNOM ROKU 2020.

Slobodna mesta na prozivci u prvom upisnom roku.

PRIJAVA ZA UPIS U ŠKOLSKU 2022/23. godinu

Upis na Fakultet će biti obavljen 15. i 16. jula za kandidate sa konačne rang liste a 17. jula za kandidate koji su polagali prijemni ispit iz matematike na drugim fakultetima. Rang lista je jedinstvena za sve studijske programe i prozivka će se obaviti prema konačnoj rang listi.

Upis – potrebna dokumenta
Kandidati koji su stekli pravo na upis mogu se upisati isključivo LIČNO (ili sa kod javnog beležnika overenim ovlašćenjem) i na upis donose LIČNU KARTU (eventualno pasoš).
Na upis treba doneti ORIGINALE (na uvid)  i  FOTOKOPIJE DOKUMENATA OVERENE KOD JAVNOG BELEŽNIKA (dokumenta zadržava Fakultet):

 • svedočanstva sva četiri razreda završene srednje škole
 • diploma o položenom završnom, odnosno maturskom ispitu
 • izvod iz matične knjige rođenih
 • dokaz o uplati naknade za troškove upisa i izdavanja indeksa (850,00 dinara), indeks se dobija na Fakultetu
 • dokaz o uplati naknade za Centar za razvoj karijere Univerziteta u Beogradu  (100,00 dinara), Primer popunjenih uplatnica
 • tri fotografije formata 3,5 h 4,5 centimetra.

Samofinansirajući studenti prilikom upisa, pored navedenih obaveznih dokumenata, podnose i:

 • dokaz o uplati prve rate školarine za školsku 2020/2021. godinu .

Pripadnici srpske nacionalne manjine iz susednih zemalja* koji steknu pravo na upis, pored navedenog, podnose i:

 • nostrifikovana dokumenta
 • potvrdu o obaveznom zdravstvenom osiguranju za školsku 2020/2021. godinu
  Više detalja o potvrdi

*Susedne zemlje u smislu ovog uputstva su: Republika Mađarska, Republika Rumunija, Narodna republika Bugarska, BJR Makedonija, Republika Albanija, Federacija Bosna i Hercegovina, Republika Slovenija, Republika Hrvatska i Republika Crna Gora.

Strani državljani koji su stekli pravo na upis, podnose i:

 • nostrifikovana dokumenta (nostrifikacija se vrši u Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, ul. Nemanjina 22)
 • potvrdu da kandidat vlada srpskim jezikom (preporučuje se Centar za srpski jezik pri Filološkom fakultetu)
 • potvrdu o obaveznom zdravstvenom osiguranju za školsku 2020/2021. godinu
  Više detalja o potvrdi
 • overen dokaz o uplati prve rate školarine za školsku 2020/2021. godinu

NAPOMENE

Kandidat koji je stekao pravo upisa, a ne upiše se u zakazanom terminu, rizikuje da izgubi mesto – naredni kandidati se upisuju prema utvrđenom redosledu.

Svi upisani kandidati, bez obzira na status u kojem se upisuju (budžet ili samofinansiranje) potpisuju ugovor o studiranju kojim se regulišu prava i obaveze u vezi sa studiranjem.

Kandidati koji su završili srednju školu pre školske 2019/2020. godine i upisuju se na prvi stepen studija, pored propisane dokumentacije prilažu Fakultetu i izjavu, u pisanoj formi, da nisu bili upisani u prvu godinu u budžetskom statusu na stepenu studija za koji konkurišu.

Detaljan pregled finansijskih obaveza prilikom upisa studenata

Poziv na broj je jedinstven za svakog studenta i možete ga pronaći na vašim nalozima.
Uplate se vrše na žiro račun Matematičkog fakulteta broj: 840-1815666-68
Uplate se mogu vršiti i na blagajni Fakulteta uz plaćanje provizije 2%

Opšti uslov

Za upis u prvu godinu osnovnih akademskih studija na Matematičkom fakultetu mogu da se prijave kandidati koji su završili gimnaziju ili četvorogodišnju srednju stručnu školu

Bodovanje

Kandidat za upis na studijski program može osvojiti ukupno najviše 100 bodova i to po osnovu opšteg uspeha u srednjoj školi i po osnovu rezultata postignutog na prijemnom ispitu. Pod opštim uspehom u srednjoj školi podrazumeva se zbir prosečnih ocena u svakom razredu srednje škole pomnožen sa 2. Po ovom osnovu kandidat može da stekne najmanje 16, a najviše 40 bodova.

Opšti uspeh u srednjoj školi računa se zaokruživanjem na dve decimale. Na prijemnom ispitu kandidat može da stekne najviše 60 bodova.

 

Prijava kandidata na konkurs 

Prijava kandidata odvija se u dve faze – prva je elektronsko evidentiranje preko veb-a, a druga prijavljivanje i predaja dokumenata na šalteru Fakulteta.

U slučaju problema sa prijavljivanjem ili nejasnoća, kontaktirajte našu tehničku podršku na: upis2016@matf.bg.ac.rs ili +381(0)648650179

 

Prijemni ispit

 • Na prijemnom ispitu kandidat može steći najviše 60 bodova.
 • Na prijemnom ispitu ima 20 zadataka.
 • Tačan odgovor nosi 3 poena.
 • Pogrešan odgovor ili zaokruživanje više od jednog odgovora nosi -0.3 poena.
 • Nezaokružen odgovor nosi -1 poen.
 • Zaokruživanje odgovora „ne znam“ nosi 0 poena.

Zadaci sa prethodnih prijemnih ispita.

 

Školarina

Iznos školarine za jednu školsku godinu osnovnih studija je 129.000 DIN za državljane Republike Srbije i 3.500 EUR za strane državljane. 
Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog