Prijemni.rs
Maturang
Studentski domovi

 • Studentski grad Tošin bunar 143-151, 11070 Novi Beograd

 • Kralj Aleksandar I Bulevar Kralja Aleksandra 75, 11000 Beograd

 • Studentski dom Žarko Marinović Cara Dušana 254, Zemun

 • Studentski dom Karaburma Mije Kovacevica 7b, 11000 Beograd

 • Studentski dom Vera Blagojević Kraljice Marije 48 (Vera I), Dalmatinska 37 (Vera II), 11000 Beograd

 • Studentski dom Patris Lumumba Ljubice Lukovic br 1, 11000 Beograd

 • Studentski dom Slobodan Penezić Bana Ivaniša bb, 11000 Beograd

 • Studentski dom Rifat Burdžević Milana Rakića 77, 11000 Beograd

 • Studentski dom 4. april Vojvode Stepe 320, 11000 Beograd

 • Studentski dom Mika Mitrović Kralja Vladimira 33, 11000 Beograd

 • Studentski dom Košutnjak Blagoja Parovica 156, 11000 Beograd

Studentski restorani - menze

 • Restoran Studentski grad , Tošin bunar 145 Tošin bunar 145

 • Restoran (Tri kostura) , Obilićev venac 4 Obilićev venac 4

 • Restoran Zemun (Žarko Marinović) , Cara Dušana 254, Zemun Cara Dušana 254, Zemun

 • Restoran Agronom Nemanjina 6 Nemanjina 6

 • Restoran Karaburma - Mije Kovačevića 7 Mije Kovačevića 7

 • Restoran Patris Dragice Pravice 1

 • Restoran Đušina - Đušina 5 Đušina 5

 • Restoran Rifat - Milana Rakića 77 Milana Rakića 77

 • Restoran Kralj Aleksandar (Lola 1) Bulevar kralja Aleksandra 75 Bulevar kralja Aleksandra 75

 • Restoran Voždovac Vojvode Stepe 320 Vojvode Stepe 320

 • Restoran Mika Mitrović Kralja Vladimira 133

 • Restoran Farmaceut - Vojvode Stepe 450 Vojvode Stepe 450

 • Restoran Košutnjak Blagoja Parovića 154

Prijemni ispit i uslovi za upis - Matematički fakultet

Konkursni rokovi za upis u školskoj 2024/2025 godini će biti objavljeni na ovoj stranici pošto se zvanično objave na sajtu Ministarstva prosvete i sajtovima visokoškolskih ustanova.

Pripremnu nastavu je moguće platiti u dve rate. Za plaćanje u celosti biće odobren popust. Pored  pripremne nastave Matematički fakultet organizuje  i probni prijemni ispit. Detaljnije informacije o pripremnoj nastavi možete pronaći na stranici pripremne nastave.

Probni prijemni ispit će biti održan u prostorijama Matematičkog fakulteta, Studentski trg 16 – 17. 06. 2023. Probni prijemni ispit počinje u 10 časova. Kandidati treba da budu u učionicama do 9:40.

Cena polaganja probnog prijemnog ispita je 3000 dinara. Uplatu za polaganje probnog prijemnog ispita potrebno je izvršiti do 10. 06. 2023. Prijave na sledećem linku.

Polaznici pripremne nastave na Matematičkom fakultetu oslobođeni su plaćanja polaganja probnog prijemnog ispita.

Raspored dešavanja za upis na osnovne akademske studije za školsku 2023/2024. godinu.

Svi spiskovi će biti objavljeni na sajtu Matematičkog fakulteta. 

 • Od petka 16. juna do 22. juna 2023. - prijavljivanje kandidata i elektronsko evidentiranje.
 • 23. juna do 20h - objavljivanje spiska prijavljenih kandidata na sajtu fakulteta. 
 • 26. juna od 11h do 13h - podnošenje pismenih primedbi na tačnost podataka, soba 707, IV sprat, Studentski trg 16. 
 • 26. juna do 18h - konačni spisak prijavljenih kandidata na sajtu fakulteta. 
 • 28. juna od 11h do 14h polaganje prijemnog ispita (okupljanje kandidata na mestu polaganja u 10h) Beogradski sajam, Hala 4.
 • 28. juna do 17h - objavljivanje rešenja zadataka na sajtu fakulteta.
 • 28. juna do 23h - objavljivanje preliminarne rang liste na sajtu fakulteta.
 • 3. jul do 18h - objavljivanje konačne rang liste na sajtu fakulteta

PRIJAVA ZA UPIS U ŠKOLSKU 2023/24. godinu

Upis na Fakultet će biti obavljen 4, 5. i 13. jula za kandidate sa konačne rang liste a 14. jula za kandidate koji su polagali prijemni ispit iz matematike na drugim fakultetima. Rang lista je jedinstvena za sve studijske programe i prozivka će se obaviti prema konačnoj rang listi.

Potrebna dokumenta za upis

Kandidati koji su stekli pravo na upis mogu se upisati isključivo LIČNO (ili sa, kod javnog beležnika, overenim ovlašćenjem) i na upis donose LIČNU KARTU (eventualno pasoš).
Na upis treba doneti FOTOKOPIJE DOKUMENATA OVERENE KOD JAVNOG BELEŽNIKA  (dokumenta zadržava Fakultet):

 • svedočanstva za sva četiri razreda završene srednje škole
 • diploma o položenom završnom, odnosno maturskom ispitu
 • izvod iz matične knjige rođenih (sa hologramom)

Uz navedena dokumenta OBAVEZNO doneti i:

 • popunjen indeks; indeksi se kupuju u knjižarama (ili onlajn) i popunjavaju prema sledećem uputstvu.
 • dokaz o uplati naknade za troškove upisa (1000,00 dinara).
 • dokaz o uplati naknade za Centar za razvoj karijere Univerziteta u Beogradu  (100,00 dinara).
 • dve iste fotografije formata 3,5 h 4,5 centimetra i jedna ista takva fotografija u elektronskom obliku (pod elektronskim oblikom podrazumeva se fotografija u jpg ili png formatu (600 dpi) )

Samofinansirajući studenti

Samofinansirajući studenti prilikom upisa, pored navedenih obaveznih dokumenata, podnose i:

 • dokaz o uplati prve rate školarine za školsku 2023/2024. godinu u iznosu od 40.000,00 RSD (primer uplatnice).

Pripadnici srpske nacionalne manjine

Pripadnici srpske nacionalne manjine (Republika Mađarska, Republika Rumunija, Narodna Republika Bugarska, Republika Severna Makedonija, Republika Albanija, Bosna i Hercegovina, Republika Slovenija, Republika Hrvatska i Crna Gora)  koji steknu pravo na upis, pored navedenog, podnose i:

 • nostrifikovana dokumenta (ili potvrdu Ministarstva da je nostrifikacija u toku)
 • potpisanu izjavu o pripadnosti srpskoj nacionalnoj manjini

Javna isprava o završenoj srednjoj školi u Republici Srpskoj ne podleže postupku priznavanja, sem ukoliko se ne radi o završenom programu međunarodne (IB) mature ili nekoj drugoj stranoj školi koju su završili u Republici Srpskoj ili inostranstvu.

Pripadnici srpske nacionalne manjine iz susednih zemalja se uz pisanu izjavu i propisanu dokumentaciju školuju u Republici Srbiji pod istim uslovima kao i državljani Republike Srbije, uključujući pravo na budžetsko finansiranje.

Strani državljani

Strani državljani koji su stekli pravo na upis, podnose i:

 • nostrifikovana dokumenta (nostrifikacija se vrši u Agenciji za kvalifikacije, Majke Jevrosime 51)
 • potvrdu da kandidat vlada srpskim jezikom (preporučuje se Centar za srpski jezik pri Filološkom fakultetu)
 • potvrdu o obaveznom zdravstvenom osiguranju za školsku 2023/2024. godinu
 • overen dokaz o uplati prve rate školarine za školsku 2023/2024. godinu

NAPOMENE

Kandidat koji je stekao pravo upisa, a ne upiše se u zakazanom terminu, rizikuje da izgubi mesto – naredni kandidati se upisuju prema utvrđenom redosledu.

Svi upisani kandidati, bez obzira na status u kojem se upisuju (budžet ili samofinansiranje) potpisuju ugovor o studiranju kojim se regulišu prava i obaveze u vezi sa studiranjem.

Kandidati koji su završili srednju školu pre školske 2022/2023. godine i upisuju se na prvi stepen studija, pored propisane dokumentacije prilažu Fakultetu i izjavu, u pisanoj formi, da nisu bili upisani u prvu godinu u budžetskom statusu na stepenu studija za koji konkurišu.

Detaljan pregled finansijskih obaveza prilikom upisa studenata

Poziv na broj je jedinstven za svakog studenta i možete ga pronaći na vašim nalozima.
Uplate se vrše na žiro račun Matematičkog fakulteta broj: 840-1815666-68
Uplate se mogu vršiti i na blagajni Fakulteta uz plaćanje provizije 2%

Opšti uslov

Za upis u prvu godinu osnovnih akademskih studija na Matematičkom fakultetu mogu da se prijave kandidati koji su završili gimnaziju ili četvorogodišnju srednju stručnu školu

Bodovanje

Kandidat za upis na studijski program može osvojiti ukupno najviše 100 bodova i to po osnovu opšteg uspeha u srednjoj školi i po osnovu rezultata postignutog na prijemnom ispitu. Pod opštim uspehom u srednjoj školi podrazumeva se zbir prosečnih ocena u svakom razredu srednje škole pomnožen sa 2. Po ovom osnovu kandidat može da stekne najmanje 16, a najviše 40 bodova.

Opšti uspeh u srednjoj školi računa se zaokruživanjem na dve decimale. Na prijemnom ispitu kandidat može da stekne najviše 60 bodova.

 

Prijava kandidata na konkurs 

Prijavljivanje kandidata na konkurs za upis na osnovne akademske studije vrši se isključivo onlajn.

Prijavljivanje kandidata na konkurs za upis na osnovne akademske studije počinje 16. juna 2023. godine i traje do 22. juna 2023. godine.

Sve informacije i koracima onlajn prijavljivanja na konkurs možete naći na sledećem sajtu.

U slučaju problema sa prijavljivanjem ili nejasnoća, kontaktirajte našu tehničku podršku na: upis@matf.bg.ac.rs 

Prijemni ispit

 • Prijemni ispit traje tri sata.
 • Na prijemnom ispitu kandidat može steći najviše 60 bodova.
 • Na prijemnom ispitu ima ukupno 20 zadataka.
 • Tačan odgovor nosi 3 poena.
 • Pogrešan odgovor ili zaokruživanje više od jednog odgovora nosi -0.3 poena.
 • Nezaokružen odgovor nosi -1 poen.
 • Zaokruživanje odgovora “ne znam” nosi 0 poena.
 • Kada se steknu uslovi, početak prijemnog se zvanično proglašava (što je uglavnom petnaest minuta posle 11 časova) i tada će kandidatima biti saopšteno i tačno vreme završetka prijemnog ispita.
 • Nije dozvoljeno izlaziti sa prijemnog ispita prvih pola sata (11:00-11:30) i poslednjih pola sata (13:30-14:00).

Zadaci sa prethodnih prijemnih ispita.

Školarina

Cena školarine za upis godine za samofinansirajuće studente državljane Republike Srbije: 

 • Studijski program Matematika 135.000 rsd
 • Studijski program Informatika 141.000 rsd
 • Stdijski program Astronomija i Astrofizika 135.000 rsd 
 • Cena školarine za upis godine za samofinansirajuće studente strane državljane je 3.500 eura.

 
Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog