Preuzmi Maturang aplikaciju


Studijski program - Agroekonomija

Podaci o studijskom programu

Kategorije na sajtu: Ekonomija, bankarstvo i finansije, Poljoprivreda ,

Vrste studija: Akademske

Na prijemnom se polaže: Jedan od pet predmeta: Biologija, Hemija, Fizika, Matematika i Sociologija

Vežbaj online: Fizika, Hemija, Biologija-Ekologija-Zaštita-životne-sredine, Sociologija, Matematika,

Gradovi: Zemun

Tip studijskog programa: Osnovne akademske studije

Odsek: Agroekonomija

Naziv diplome: Menadžer ili agroekonomista

Obrazovno naučno polje: Društveno-humanističke nauke

Predmeti
naziv predmeta/studijski program god sem status ESPB fond časova
Godina: 1 - Semestar: 1
Agrikulturna hemija 1 1 obavezan 5 3 + 2
Voćarstvo 1 1 obavezan 4 3 + 1
Matematika 1 1 obavezan 10 5 + 5
Osnovi ekonomije 1 1 obavezan 3 3 + 0
Sociologija 1 1 obavezan 4 3 + 1
Godina: 1 - Semestar: 2
Vinogradarstvo 1 2 obavezan 4 2 + 1
Mehanizacija poljoprivrede 1 2 obavezan 6 3 + 2
Ratarstvo 1 2 obavezan 7 4 + 2
Statistika 1 2 obavezan 6 3 + 2
Stočarstvo 1 2 obavezan 7 4 + 2
Godina: 2 - Semestar: 3
Ekonometrijski metodi i modeli 2 3 obavezan 5 3 + 2
Makroekonomija 2 3 obavezan 6 4 + 2
Nacionalna ekonomika i privredni sistem 2 3 obavezan 5 4 + 1
Poslovno pravo 2 3 obavezan 3 3 + 0
Teorija troškova sa kalkulacijama 2 3 obavezan 11 6 + 5
Godina: 2 - Semestar: 4
Ekonomika poljoprivrede 2 4 obavezan 8 5 + 3
Operaciona istraživanja 2 4 obavezan 7 3 + 3
Osnovi prehrambene tehnologije 2 4 obavezan 4 3 + 1
Osnovi finansija 2 4 obavezan 4 3 + 1
Finansijsko računovodstvo 2 4 obavezan 7 3 + 3
Godina: 3 - Semestar: 5
Engleski jezik 3 5 izborni 5 4 + 0
Menadžment poslovnih sistema poljoprivrede 3 5 obavezan 7 4 + 3
Menadžment ratarske proizvodnje 3 5 obavezan 6 4 + 2
Nemački jezik 3 5 izborni 5 4 + 0
Poljoprivredno računovodstvo 3 5 obavezan 5 3 + 2
Prerada mesa i mleka 3 5 izborni 7 3 + 2
Proizvodnja voćnih sokova i osvežavajućih bezalkoholnih pića 3 5 izborni 7 3 + 2
Ruski jezik 3 5 izborni 5 4 + 0
Francuski jezik 3 5 izborni 5 4 + 0
Hidromelioracije 3 5 izborni 7 3 + 2
Godina: 3 - Semestar: 6
Ekonomika prirodnih resursa i životne sredine 3 6 izborni 6 3 + 2
Ekonomska statistika 3 6 izborni 6 3 + 2
Kvantitativni metodi za menadžere 3 6 izborni 6 3 + 2
Menadžment proizvodnje voća i grožđa 3 6 obavezan 5 3 + 2
Menadžment proizvodnje stočnih proizvoda 3 6 obavezan 6 4 + 2
Multivarijaciona analiza 3 6 izborni 6 3 + 2
Sociologija menadžmenta 3 6 izborni 6 3 + 2
Statistička kontrola kvaliteta 3 6 izborni 6 3 + 2
Farm menadžment 3 6 obavezan 7 4 + 3
Godina: 4 - Semestar: 7
Ekonomika prehrambene industrije 4 7 izborni 6 3 + 2
Menadžment poljoprivrednog savetodavstva 4 7 izborni 6 3 + 2
Menadžment prehrambene industrije 4 7 izborni 6 3 + 2
Planiranje u agrobiznisu 4 7 obavezan 4 2 + 2
Ruralni razvoj i ruralna politika 4 7 obavezan 5 4 + 1
Savetodavstvo u poljoprivredi i ruralnom razvoju 4 7 izborni 6 3 + 2
Finansijska analiza poslovanja 4 7 obavezan 9 5 + 4
Godina: 4 - Semestar: 8
Bankarski i berzanski menadžment 4 8 izborni 6 3 + 2
Završni rad 4 8 obavezan 2 0 + 0
Komercijalno i spoljnotrgovinsko poslovanje 4 8 obavezan 5 4 + 1
Korporativni finansijski menadžment 4 8 izborni 6 3 + 2
Poslovne finansije 4 8 izborni 6 3 + 2
Specijalni bilansi 4 8 izborni 6 3 + 2
Tržište i marketing poljoprivrednih proizvoda 4 8 obavezan 7 4 + 3
Upravljanje kvalitetom u agrobiznisu 4 8 obavezan 4 2 + 2
Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog