Prijemni.rs
Maturang
 • Poljoprivredni fakultet u Zemunu

O Fakultetu

Veliki srpski botaničar, Josif Pančić (1814-1888), bio je prvi profesor  Nauke o zemljodeliju na Velikoj školi u Beogradu i može se smatrati osnivačem poljoprivredne nauke. Međutim, za osnivanje Poljoprivrednog fakulteta najveće zasluge imao je Sima Lozanić (1847-1935), prvi profesor Agrikulturne hemije i tadašnji rektor Beogradskog univerziteta. Veliku pomoć i razumevanje oko osnivanja Fakulteta, Sima Lozanić je imao od Jovana Žujovića (1856-1939), geologa i petrografa, tadašnjeg ministra prosvete.

Fakultet je osnovan Zakonom o izmenama i dopunama zakona o Univerzitetu od 27. 02. 1905. godine (''Sl. novine Kraljevine SHS'' br. 85, godina I, od 23. 08. 1919. godine)

Odmah po završetku Prvog svetskog rata, na prvoj sednici Univerzitetskog saveta, održanoj 28. marta 1919. godine, rektor je saopštio akt Ministarstva prosvete, u kojem je izražena želja da se na Beogradskom univerzitetu otvori - započne sa radom Poljoprivredni fakultet, sa dva odseka: poljoprivrednim i šumarskim. U spomen ovom danu Fakultet obeležava 28. marta - Dan Fakulteta.

Priprema za otvaranje i početak rada Poljoprivrednog fakulteta trajala je do jeseni 1920. godine, a nastava je počela 5. decembra, uvodnim govorom prvog dekana, dr Petra Đorđevića, redovnog profesora Specijalne botanike i načelnika Ministarstva šuma i ruda. Fakultet se vremenom formirao u značajnu nastavnu i naučnu instituciju.

Godine 1930. Fakultet dobija novi naziv, Poljoprivredno-šumarski fakultet, da bi se 1949. godine izdvojili kao samostalni fakulteti: Šumarski i Poljoprivredni fakultet.

Od skromnog početka sa nekoliko nastavnika, tri redovna, jednim vanrednim i tri honorarna, Poljoprivredni fakultet je danas jedna od vodećih visokoškolskih ustanova u ovom delu Evrope, sa preko 500 zaposlenih i permanentim brojem od oko 4.500 studenata.

Zgrada Fakulteta je izuzetna kombinacija klasičnog, bečkog stila tridesetih godina prošlog veka na koji je pripojen novi, savremeni deo zgrade (1980. godine). Prednja fasada je kitnjasta, sa figurama i ornamentima. U unutrašnjosti starog dela zgrade dominiraju renesansne stepenice i mermerni stubovi. Posebno je impresivan veliki amfiteatar sa balkonom, kapaciteta 800 mesta.

Naučnoistraživački rad se obavlja preko 8 instituta, 31 katedre, velikog broja specijalizovanih i akreditovanih laboratorija, oglednog dobra ''Radmilovac'', velikog broja naučnih društava koja deluju u okviru Fakulteta, uz intenzivnu saradnju sa srodnim organizacijama u zemlji i inostranstvu.

U skladu sa evropskim sistemom obrazovanja na Fakultetu su uvedene krupne promene usvajanjem novog, trostepenog načina studiranja (osnovne akademske studije, diplomske akademske studije-master, specijalističke akademske studije i doktorske akademske studije). Reformski proces usklađen sa Bolonjskom deklaracijom i novi studijski programi počeli su da se primenjuju od 2007. godine.

Studijski programi

OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE

1. Studijski program: Biljna proizvodnja

 • Modul: Ratarstvo i povrtarstvo
 • Modul: Voćarstvo i vinogradarstvo
 • Modul: Hortikultura
 • Modul: Upravljanje zemljištem i vodama

2. Studijski program: Zootehnika

3. Studijski program: Agroekonomija

4. Studijski program: Prehrambena tehnologija

 • Modul: Tehnologija animalnih proizvoda
 • Modul: Tehnologija konzervisanja i vrenja
 • Modul: Tehnologija ratarskih proizvoda
 • Modul: Mikrobiologija hrane
 • Modul: Upravljanje bezbednošću i kvalitetom u proizvodnji hrane

5. Studijski program: Biotehnički i informacioni inženjering

6. Studijski program: Zaštita životne sredine u proizvodnji hrane

7. Studijski program: Fitomedicina

MASTER AKADEMSKE STUDIJE

1. Studijski program: Agroekonomija

 • Modul: Upravljanje finansijama i poslovanje u agrobiznisu
 • Modul: Agrarni i ruralni razvoj
 • Modul: Menadžment u agrobiznisu

2. Studijski program: Prehrambena tehnologija

 • Modul: Hemija i biohemija hrane
 • Modul: Mikrobiologija hrane i životne sredine
 • Modul: Prehrambeni inženjering

3. Studijski program: Poljoprivreda

 • Modul: Ratarstvo i povrtarstvo
 • Modul: Hortikultura
 • Modul: Organska poljoprivreda
 • Modul: Zootehnika
 • Modul: Upravljanje zemljištem i vodama
 • Modul: Biotehnički i informacioni inženjering

4. Studijski program: Voćarstvo i Vinogradarstvo i vinarstvo

 • Modul: Voćarstvo
 • Modul: Vinogradarstvo i vinarstvo

5. Studijski program: Fitomedicina

6. Studijski program: Zaštita životne sredine u poljoprivredi / Environmental protection in agriculture

SPECIJALISTIČKE AKADEMSKE STUDIJE

1. Studijski program: Zootehnika

2. Studijski program: Prehrambena tehnologija

 • Modul: Hemija hrane
 • Modul: Tehnološka mikrobiologija

DOKTORSKE AKADEMSKE STUDIJE

1. Studijski program: Prehrambena tehnologija

2. Studijski program: Agroekonomija i ruralni razvoj

3. Studijski program: Poljoprivredne nauke

 • Modul: Ratarstvo i povrtarstvo
 • Modul: Voćarstvo i vinogradarstvo
 • Modul: Fitomedicina
 • Modul: Zootehnika
 • Modul: Upravljanje zemljištem i vodama
 • Modul: Biotehnički inženjering

Povećaj svoje šanse za upis - pripremi se za prijemni ispit.

Svi testovi »Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog