Prijemni.rs
Maturang
  • Poljoprivredni fakultet u Zubinom Potoku

Uslovi upisa

Na konkurs za upis na prvu godinu studija mogu se prijaviti kandidati koji su završili srednju školu u četvorogodišnjem trajanju.

Prijava kandidata

Prilikom prijavljivanja na konkurs kandidati su dužni da podnesu na uvid ORIGINALNA DOKUMENTA, a uz prijavni list, podnose fotokopije (KOJE NE MORAJU BITI OVERENE) sledećih dokumenata:  

  • svedočanstva sva četiri razreda završene srednje škole; 
  • diploma srednje škole;
  • izvod iz matične knjige rođenih;
  • dokaz o uplati naknade za polaganje prijemnog ispita.

Prijemni ispit

Polaganje prijemnog ispita obavezno je za sve kandidate. Na prijemnom ispitu polažu se testovi iz Biologije i Hemije

Rangiranje kandidata

Izbor kandidata za upis u prvu godinu studija obavlja se prema rezultatima postignutim na prijemnom ispitu i prema opštem uspehu postignutom u srednjoj školi.

Rang lista se sačinjava prema ukupnom broju bodova svakog kandidata po utvrđenim merilima. Kandidat može osvojiti najviše 100 bodova.

Opšti uspeh u srednjoj školi podrazumeva zbir prosečnih ocena iz svih predmeta u prvom, drugom, trećem i četvrtom razredu, pomnožen sa 2. Po ovom osnovu, kandidat može steći najmanje 16, a najviše 40 bodova.

Rezultat na prijemnom ispitu ocenjuje se od 0 do 60 bodova.

Fakultet utvrđuje preliminarnu rang listu svih kandidata sa ukupnim brojem bodova stečenim po svim kriterijumima utvrđenim ovim konkursom. Mesto na preliminarnoj rang listi i broj ukupno postignutih bodova određuje da li kandidat može biti upisan u prvu godinu osnovnih studija.

Upis kandidata

Ukoliko steknete pravo na upis, podnosite originalna dokumenta, zahtev za upis i fotografije dimenzija 4x6 cm. 
Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog