Prijemni.rs
Maturang
  • Slobodan Marković - specijalni savetnik ministra za telekomunikacije i informaciono društvo


Slobodan Marković - specijalni savetnik ministra za telekomunikacije i informaciono društvo

Slobodan Marković rođen je 1977. godine u Beogradu. Poseduje petnaestogodišnje iskustvo u oblasti politike razvoja informaciono-komunikacionih tehnologija, od vremena prvih BBS sistema i UUCP mreža, do Interneta danas. Osnovao je Centar za razvoj Interneta, prvu domaću nevladinu organizaciju posvećenu javnom zastupanju politike razvoja informaciono-komunikacionih tehnologija. Imao je vodeću ulogu u pokretanju reforme sistema registracije nacionalnih Internet domena i osnivanju fonda Registar nacionalnog Internet domena Srbije, čiji je bio i član upravnog odbora. Bio je član Saveta za nacionalne Internet domene u okviru međunarodne organizacije koja upravlja globalnim DNS sistemom - Internet korporacija za dodeljena imena i brojeve, gde je bio predstavnik evropske Internet zajednice. Od 2008. godine radi u Ministarstvu za telekomunikacije i informaciono društvo kao specijalni savetnik ministra.

Šta ste studirali?

Studirao sam dve godine na Fakultetu organizacionih nauka, a kasnije projektovanje softvera na English School of Business u Beogradu.


Čemu su Vas studije naučile i koliko Vam je to značilo za karijeru?

Tokom studija stekao sam solidne teorijske osnove u oblasti informaciono-komunikacionih tehnologija i spoznao značaj sistematskog pristupa u razmatranju i rešavanju problema. Ipak, nedostajala mi je veza sa primenom teorije u konkretnim poslovnim i životnim situacijama. Bez teorijske podloge se, naravno, ne može, ali je to u poslu kojim se bavim dovoljno samo za početak.


Kako ste našli svoj prvi posao i čime ste se bavili na početku Vaše karijere?

Pošto dolazim iz tehničkog miljea, uglavnom sam programirao, pravio Web aplikacije, bavio se administracijom sistema. No, društveni aspekti informaciono-komunikacionih tehnologija uvek su me više privlačili, pa sam jedno vreme uređivao Internet rubriku u Svetu kompjutera, držao predavanja iz oblasti razvoja Interneta i slobodnog softvera, pomagao modernim umetnicima u prenošenju njihovih ideja na Internet itd.


Kada zapošljavate ljude, kakav profil osoba tražite?

Pre svega otvorene osobe koje vole ono što rade, sigurne u ono što znaju, željne da nauče ono što ne znaju, spremne na posvećen i naporan rad, naročito za rad pod pritiskom nepredviđenih okolnosti, osobe sposobne da samostalno nalaze (kreativna) rešenja za netrivijalne probleme i situacije...


Koje veštine usavršavate i kako radite na sebi?

Presudne kvalitete, kao što su sposobnost komunikacije sa ljudima, istrajnost i strpljenje, analitičnost i sposobnost da se neki posao sprovede od početka do kraja, nisam stekao tokom studija, već samostalnim radom tokom proteklih petnaest godina, a njihovo usavršavanje zapravo nikada ne prestaje. Najviše cenim ljude koji su otvoreni u komunikaciji sa mnom i koji mi direktno skrenu pažnju kada nešto ne uradim dobro. Takvo saznanje nikad nije prijatno, ali je otvorenost za takva saznanja i želja da se sledeći put ne napravi ista greška, možda najbolji način za početak rada na ličnom usavršavanju. Nastavak rada na tome je obično mnogo duži proces i podrazumeva razne stvari - nekad se svodi na proučavanje literature, a nekad na obraćanje posebne pažnje u ophođenju sa ljudima.


Preporučite nam knjige u svojoj oblasti rada, koje smatrate dobrim.

Za početak "Writing Effective Public Policy Papers", Eóin Young & Lisa Quinn, Open Society Institute, 2002., a posle ne gine prekopavanje Interneta i raznih baza podataka u potrazi za aktuelnim statistikama, studijama slučaja, zakonskim tekstovima, analizama itd. Praćenje aktuelnih vesti iz struke je od presudnog značaja (dobar početak za vesti iz Srbije je www.personalmag.rs), kao i što intenzivnija komunikacija sa profesionalcima u svojoj oblasti - od raznih Internet foruma, preko društvenih mreža kao šti su Twitter (@smarkovic), Facebook i LinkedIn, do nezamenljivog kontakta uživo.


2021. godina