Prijemni.rs
Maturang

Divljan Vlada

Muzičar, rođen je 10. maja 1958. godine u Beogradu. završio je Rudarsko-geološki fakultet