Prijemni.rs
Maturang

Robert Čoban

novinar i izdavač, rođen 1968. u Baču. Studirao na Pravnom fakultetu u Novom Sadu.


Momčilo Grubač

političar i pravnik, rođen 1940. u Pivnicama. Diplomirao, magistrirao i doktorirao na Pravnom fakultetu.


Maja Gojković

Rođena 1963. godine u Novom Sadu. Diplomirala je na pravnom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu, a pravosudni ispit položila 1989. godine.