Prijemni.rs
Maturang

Miodrag - Čkalja Petrović

glumac, rođen 1924. u Kruševcu. Studirao veterinu.