Preuzmi Maturang aplikaciju
Prijemni.infostud.com
  • Univerzitet u Novom Sadu


Podaci se dopunjuju periodikom kojom univerziteti i fakulteti objavljuju informacije. Ukoliko trenutno nema informacija koje vas interesuju, posetite nas malo kasnije.

Podaci su dobijeni od fakulteta/univerziteta i orijentacionog su karaktera. Infostud ne odgovara za eventualne greške u podacima.

Fakultet Br. prijavljenih kandidata (upisna kvota) Br. studenata upisanih na budžet Min. br poena potreban za upis na budžet Br. upisanih samofinans. studenata Min. br. poena potreban za upis na samofinans.
Ekonomski fakultet u Subotici 574(855) 0 0.00 0 0.00
Fakultet tehničkih nauka - Novi Sad 2589(2404) 0 0.00 0 0.00
Filozofski fakultet - Novi Sad 1130(925) 0 0.00 0 0.00
Građevinski fakultet u Subotici 60(144) 59 50.34 0 0.00
Pedagoški fakultet u Somboru 107(235) 0 0.00 0 0.00
Pravni fakultet u Novom Sadu 605(880) 0 0.00 0 0.00
Prirodno-matematički fakultet u Novom Sadu 856(875) 0 0.00 0 0.00
Tehnički fakultet Mihajlo Pupin 302(345) 0 0.00 0 0.00