Preuzmi Maturang aplikaciju
   
Studentski domovi

 • Studentski dom Ivo Lola Ribar Sep Ferenca 5, 24000 Subotica

 • Studentski dom Bosa Miličević (Novi dom) Marije Vojnic Tošinice 7, 24000 Subotica

Studentski restorani - menze

 • Restoran 1 (novi dom) Segedinski put 11

Opšte informacije - Ekonomski fakultet Subotica

 

O Fakultetu 

Ekonomski fakultet Subotica, akreditovana visokoškolska institucija u sastavu Univerziteta u Novom Sadu, 2015. godine je obeležio 55 godina postojanja. Tokom ovog perioda Fakultet je na jedinstven i prepoznatljiv način uticao na kvalitet života u regionu dajući doprinos na polju obrazovanja ekonomista, menadžera i poslovnih informatičara. Njegovo strateško opredeljenje je da podjednako razvija obrazovnu, naučno-istraživačku i ekspertsko-konsultantsku delatnost. Nastavni proces se već više od 35 godina uspešno realizuje na dve lokacije, u sedištu Fakulteta u Subotici, i na Odeljenju Fakulteta u Novom Sadu, a od 2011. godine i na Odeljenju fakulteta u Bujanovcu.

Ekonomski fakultet Subotica nastoji da izgradi značajnu poziciju na naučno-istraživačkoj i obrazovnoj mapi Srbije, ali i Jugoistočne i Centralne Evrope. U ostvarenju ovog cilja internacionalizacija je značajan prioritet o čemu svedoče brojni sporazumi o bilateralnoj saradnji s univerzitetima i fakultetima sa gotovo svih kontinenata.

Tokom proteklih 55 godina zvanje diplomiranog ekonomiste po četvorogodišnjem akademskom programu steklo je preko 16.500 studenata, a diplomu osnovnih akademskih studija prema trogodišnjem programu preko 2000 studenata. Na Fakultetu je odbranjeno više od 530 magistarskih radova, preko 1.800 kandidata steklo je zvanje master ekonomista. Ekonomski fakultet u Subotici u zvanje doktora nauka promovisao je preko 300 kandidata koji su doktorate odbranili na ovoj instituciji.

 

Studijski programi

Ekonomski fakultet u Subotici realizuje osnovne akademske studije u trajanju od četiri godine (osam semestara) na osam studijskih programa:

 1. Agrarna ekonomija i agrobiznis,
 2. Evropska i međunarodna ekonomija i biznis,
 3. Finansije, bankarstvo i osiguranje,
 4. Marketing,
 5. Menadžment,
 6. Poslovna informatika,
 7. Računovodstvo i revizija, i
 8. Trgovina.

Master akademske studije organizovane su na devet studijskih programa, dok na doktorske akademske studije Fakultet upisuje kandidate na tri studijska programa: Ekonomija, Poslovna ekonomija i menadžment i Poslovna informatika. 
68.jpg

 

Zašto studirati na Ekonomskom fakultetu u Subotici

 • Ekonomski fakultet u Subotici je akreditovani državni fakultet sa tradicijom od preko 55 godina, koji nudi svojim studentima širok izbor između osam studijskih programa na osnovnim, devet studijskih programa na master i tri studijska programa na doktorskim akademskim studijama.
 • Diploma Ekonomskog fakulteta u Subotici je priznata kako na nivou zemlje tako i u inostranstvu.
 • Više od 50% predviđenih mesta za upis je namenjeno za studente čije se obrazovanje finansira iz budžeta.
 • Studenti državnih fakulteta imaju mogućnost da učestvuju na brojnim konkursima za dobijanje stipendija koji se raspisuju na nivou Univerziteta kome državni fakultet pripada i na nivou Republike Srbije.
 • Studentima je omogućeno da učestvuju u programima studentske razmene na nivou Univerziteta u Novom Sadu i završe jedan semestar na nekom od priznatih evrpskih univerziteta, uz priznavanje položenih ispita.
 • Pored aktivne interakcije sa nastavnicima i saradnicima tokom predavanja i vežbi, na Fakultetu se organizuju i predavanja stručnjaka iz privrede, posete preduzećima iz okruženja, kao i predstavljanje domaćih i inostranih poslodavaca studentima završnih godina studija.
 • Studentima je omogućeno da u 3. i 4. godini studija realizuju letnju stručnu praksu u nekom od 50 preduzeća partnera Fakulteta, ili preduzeća po sopstvenom izboru, uz sticanje praktičnih znanja i veština.
 • Pored redovnih nastavnih obaveza, studenti mogu da učestvuju i u najrazličitijim programima i događajima zabavnog i edukativnog karaktera, koje organizuju Centar za strane jezike, ECDL centar, Sportsko-rekreativni centar, Studentski parlament, AIESEC itd.

 

Uputstvo o literaturi iz koje se sprema prijemni ispit, pitanja koja se pripremaju za prijemni ispit i odgovore na njih moguće je naći pravljenjem naloga po uputstvu na linku ispod: 
 

Zbirka za pripremu prijemnog ispita 2019. i odgovori - kako doći do njih?
 

Ekonomski fakultet u Subotici - Razlika je u izboru!

 
Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog