Prijemni.rs
Maturang
  • Studentski centar Subotica


Adresa: Segedinski put 11

Telefon: 024/546-637 lokal 28

Website: www.scsu.org.rsStudentski domovi:

  • Studentski dom Ivo Lola Ribar
    Sep Ferenca 5, 24000 Subotica
  • Studentski dom Bosa Miličević (Novi dom)
    Marije Vojnic Tošinice 7, 24000 Subotica

Studentski restorani - menze:

  • Restoran 1 (novi dom)
    Segedinski put 11