Preuzmi Maturang aplikaciju
   
Studentski domovi

 • Studentski grad Tošin bunar 143-151, 11070 Novi Beograd

 • Kralj Aleksandar I Bulevar Kralja Aleksandra 75, 11000 Beograd

 • Studentski dom Žarko Marinović Cara Dušana 254, Zemun

 • Studentski dom Karaburma Mije Kovacevica 7b, 11000 Beograd

 • Studentski dom Vera Blagojević Kraljice Marije 48 (Vera I), Dalmatinska 37 (Vera II), 11000 Beograd

 • Studentski dom Patris Lumumba Ljubice Lukovic br 1, 11000 Beograd

 • Studentski dom Slobodan Penezić Bana Ivaniša bb, 11000 Beograd

 • Studentski dom Rifat Burdžević Milana Rakića 77, 11000 Beograd

 • Studentski dom 4. april Vojvode Stepe 320, 11000 Beograd

 • Studentski dom Mika Mitrović Kralja Vladimira 33, 11000 Beograd

 • Studentski dom Košutnjak Blagoja Parovica 156, 11000 Beograd

Studentski restorani - menze

 • Restoran Studentski grad , Tošin bunar 145 Tošin bunar 145

 • Restoran (Tri kostura) , Obilićev venac 4 Obilićev venac 4

 • Restoran Zemun (Žarko Marinović) , Cara Dušana 254, Zemun Cara Dušana 254, Zemun

 • Restoran Agronom Nemanjina 6 Nemanjina 6

 • Restoran Karaburma - Mije Kovačevića 7 Mije Kovačevića 7

 • Restoran Patris Dragice Pravice 1

 • Restoran Đušina - Đušina 5 Đušina 5

 • Restoran Rifat - Milana Rakića 77 Milana Rakića 77

 • Restoran Kralj Aleksandar (Lola 1) Bulevar kralja Aleksandra 75 Bulevar kralja Aleksandra 75

 • Restoran Voždovac Vojvode Stepe 320 Vojvode Stepe 320

 • Restoran Mika Mitrović Kralja Vladimira 133

 • Restoran Farmaceut - Vojvode Stepe 450 Vojvode Stepe 450

 • Restoran Košutnjak Blagoja Parovića 154

Razlozi za upis na Tehnikum Taurunum

 • Škola je osnovana 1959. godine po ugledu na tadašnje odgovarajuće škole u zapadnoj Nemačkoj.
 • U ovoj školi je dosad diplomiralo (viša i visoka škola) oko 9.000 studenata.
 • Nastavu danas održava 50 nastavnika i saradnika u nastavi, od kojih je 25 sa naučnim stepenom doktor nauka stečenim na uglednim obrazovno-naučnim ustanovama.
 • Škola poseduje savremenu opremu za izvođenje praktične nastave i odgovarajući prostor.
 • U nastavnim programima je uspostavljen optimalan odnos između teorijske i praktične nastave.
 • Studijski programi su na nivou studijskih programa industrijski razvijenih zemalja u Evropi.
 • Škola je svojevremeno imala posebno organizovane studije za studente iz Indonezije i posebno za studente iz Alžira, na obostrano zadovoljstvo.
 • Kompetencije studenata nakon završetka studija vrlo su cenjene kod poslodavaca kako u zemlji, tako i u inostranstvu.

Posebni razlozi za upis

 • Školovanje na budžetu, uz mogućnost smeštaja i hrane u studentskim domovima.
 • Uključivanje studenata u realizaciju projekata iz domena saradnje sa preduzećima i ustanovama vrši se kroz:
  • Centar za istraživanje i razvoj;
  • Centar za unapređenje bezbednosti saobraćaja;
  • Centar za celoživotno učenje.

Škola tradicionalno ima dobru saradnju sa preduzećima i ustanovama, što doprinosi usavršavanju kompetentnosti nastavnog kadra, a time i uspešnijem prenošenju znanja studentima.
Centar za istraživanje i razvoj konstituisan je tako da objedinjuje sve laboratorije i radionice ove škole u funkcionalnu celinu, a za potrebe realizacije saradnje sa privredom, kao i obavljanja istraživačkih poslova samostalno ili u saradnji sa drugim istraživačkim ustanovama. Centar za istraživanje i razvoj je značajna podrška nastavnom procesu jer se u okviru njega organizuje i praktična nastava po programima pojedinih predmeta, a vrši se i uključivanje studenata u realizaciju projekata. Škola kao ustanova poseduje sledeće licence: licencu za obavljanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu – od 2008. godine, i licencu za obavljanje poslova pregleda i ispitivanja (provere) opreme za rad – od 2015. godine. 
 
Preko Centra za unapređenje bezbednosti saobraćaja realizuju se primenjena i razvojna istraživanja u oblasti bezbednosti saobraćaja. U okviru Centra za celoživotno učenje organizovano je više seminara, obuka, kurseva, kao i brojna stručna osposobljavanja i usavršavanja kandidata, za šta je Škola izdavala odgovarajuća uverenja.

 •  Kroz saradnju sa preduzećima i ustanovama Škola obezbeđuje studentima obavljanje stručne prakse
 • Inženjerska zvanja koja dobijaju studenti nakon završetka studija prepoznata su u pravnoj regulativi Republike Srbije, što omogućava polaganje stručnih ispita i dobijanje licenci nakon određenog radnog staža.
 • Na osnovu dobre saradnje Škole sa preduzećima i ustanovama, studenti se zapošljavaju u struci odmah nakon završetka studija.
 • Sticanje praktičnih znanja kroz vežbe u savremeno opremljenim laboratorijama i radionicama Škole.

Gde se zapošljavaju strukovni inženjeri koji su završili studije na VIŠSS TEHNIKUM TAURUNUM?

 

Zapošljavaju se u: javnim preduzećma, rafinerijama, hemijskoj industriji, farmaceutskoj industriji, prehrambenoj industriji, građevinarstvu, vojsci Srbije, namenskoj industriji, saobraćajnoj policiji, inspektoratima, vatrogasnim jedinicama, osiguravajućim kompanijama, bolnicama, školama, institutima, privrednim subjektima u svim drugim delatnostima širom Republike Srbije, u domaćem i inostranom vlasništvu i dr.
 
Vesti o studiranju

 • Hakaton za srednjoškolce Hakaton za srednjoškolce
  Hakaton za srednjoškolce je dvadesetčetvoročasovno takmičenje u programiranju gde se timovima zadaje problem za koji oni treba da realizuju odgovarajuće softversko rešenje koristeći se do tada stečenim znanjem i tehnologijama…
  05.03.2021

 • Saznajte sve o Univerzitetu u Novoj Gorici Saznajte sve o Univerzitetu u Novoj Gorici
  Na granici sa Slovenijom i Italijom, između Jadranskog mora i Alpa, nalazi se Univerzitet u Novoj Gorici. Sa svojih 400, 450 studenata, može se reći da je relativno mali univerzitet,…
  04.03.2021

 • Dvojezična diploma – prednost koju sa ponosom ističem Dvojezična diploma – prednost koju sa ponosom ističem
  Fakultet pruža pregršt mogućnosti onima koji su zainteresovani za dodatno usavršavanje, kao i neformalnu edukaciju u vidu različitih studentskih organizacija, takmičenja u rešavanju studija slučaja, putovanja.
  03.02.2021

Saveti za polaganje prijemnog