Prijemni.rs
Maturang
 • Tehnikum Taurunum Visoka inženjerska škola strukovnih studija u Beogradu
Studentski domovi

 • Studentski grad Tošin bunar 143-151, 11070 Novi Beograd

 • Kralj Aleksandar I Bulevar Kralja Aleksandra 75, 11000 Beograd

 • Studentski dom Žarko Marinović Cara Dušana 254, Zemun

 • Studentski dom Karaburma Mije Kovacevica 7b, 11000 Beograd

 • Studentski dom Vera Blagojević Kraljice Marije 48 (Vera I), Dalmatinska 37 (Vera II), 11000 Beograd

 • Studentski dom Patris Lumumba Ljubice Lukovic br 1, 11000 Beograd

 • Studentski dom Slobodan Penezić Bana Ivaniša bb, 11000 Beograd

 • Studentski dom Rifat Burdžević Milana Rakića 77, 11000 Beograd

 • Studentski dom 4. april Vojvode Stepe 320, 11000 Beograd

 • Studentski dom Mika Mitrović Kralja Vladimira 33, 11000 Beograd

 • Studentski dom Košutnjak Blagoja Parovica 156, 11000 Beograd

Studentski restorani - menze

 • Restoran Studentski grad , Tošin bunar 145 Tošin bunar 145

 • Restoran (Tri kostura) , Obilićev venac 4 Obilićev venac 4

 • Restoran Zemun (Žarko Marinović) , Cara Dušana 254, Zemun Cara Dušana 254, Zemun

 • Restoran Agronom Nemanjina 6 Nemanjina 6

 • Restoran Karaburma - Mije Kovačevića 7 Mije Kovačevića 7

 • Restoran Patris Dragice Pravice 1

 • Restoran Đušina - Đušina 5 Đušina 5

 • Restoran Rifat - Milana Rakića 77 Milana Rakića 77

 • Restoran Kralj Aleksandar (Lola 1) Bulevar kralja Aleksandra 75 Bulevar kralja Aleksandra 75

 • Restoran Voždovac Vojvode Stepe 320 Vojvode Stepe 320

 • Restoran Mika Mitrović Kralja Vladimira 133

 • Restoran Farmaceut - Vojvode Stepe 450 Vojvode Stepe 450

 • Restoran Košutnjak Blagoja Parovića 154


ulaz

 

ТEHNIKUM TAURUNUM – Visoka inženjerska škola strukovnih studija, BEOGRAD – ZEMUN, akreditovana državna škola, јеste visokoškolska ustanova sa najdužom tradicijom u obrazovanju inženjera kako u Srbiji, tako i u bivšoj JugoslavijiŠkola je počela sa radom 1959. godine kao Viša tehnička mašinska škola u Beogradu. Škola je programski postavljena po ugledu na obrazovne sisteme industrijski razvijenih zemalja Evrope.

Škola je 2007. godine prošla proces akreditacija ustanove i studijskih programa, u skladu sa tada važećim Zakonom o visokom obrazovanju. Od tada Škola postaje Visoka škola strukovnih studija. Službeni naziv je: TEHNIKUM TAURUNUM – Visoka inženjerska škola strukovnih studija. Nakon 2007. godine, redovno su vršene reakreditacije ove ustanove i studijskih programa, i to vrlo uspešno.
Od 1959. do 2019. godine diplomiralo je oko 9.000 studenata (viša i visoka škola). Spiskovi diplomiranih studenata nalaze se na sajtu Škole, u odeljku – O ŠKOLI/diplomirali.
 
Školujući kvalitetan inženjerski kadar, Škola ja dala značajan doprinos razvoju privrede Srbije i susednih republika bivše Jugoslavije. Posebno se naglašava da su poslodavci veoma zadovoljni znanjem diplomiranih studenata koje zapošljavaju. Neki od studenata uspešno grade karijeru u inostranstvu, radeći u struci. Studijski programi su utemeljeni na realnim potrebama tržišta rada. Svaki od studijskih programa obezbeđuje sasvim jasne i prepoznatljive kompetencije koje su prihvaćene i kod poslodavaca inostranih firmi.

Nakon određenog radnog iskustva, strukovni inženjeri, specijalisti strukovni inženjeri i master strukovni inženjeri mogu aplicirati za pripadajuće licence kod nadležnog ministarstva i time steći određena prava koja im po zakonu pripadaju (otvaranje privatnih firmi, obavljanje određenih poslova, npr. raznih pregleda i ispitivanja, a koja su pod kontrolom nadležnog ministarstva i dr.).

TEHNIKUM TAURUNUM – VIŠSS sprovodi nastavu na osnovnim, specijalističkim i master strukovnim studijama:

 

OSNOVNE STRUKOVNE STUDIJE – 3 godine (180 ESPB)
Studijski programi:

 • Drumski i gradski saobraćaj 
 • Zaštita od požara i spasavanje
 • Bezbednost i zdravlje na radu
 • Mašinsko inženjerstvo
  • Modul M1 – Proizvodno inženjerstvo
  • Modul M2 – Procesna tehnika i termotehnika

 

SPECIJALISTIČKE STRUKOVNE STUDIJE – 1 godina (60 ESPB)
Studijski program:

 • Mašinsko inženjerstvo
  • Modul M1 – CNC tehnologije i sistemi
  • Modul M2 – Postrojenja i oprema u termotehnici i procesnoj tehnici

 

MASTER STRUKOVNE STUDIJE – 2 godine (120 ESPB)
Studijski programi:

 • Inženjerstvo zaštite životne sredine i zaštite na radu
  • Modul M1 – Zaštita od požara i spasavanje
  • Modul M2 – Bezbednost i zdravlje na radu
 • Bezbednost saobraćaja i organizacija saobraćaja i transporta

 

VAŽNE INFORMACIJE ZA BUDUĆE STUDENTE

 • Sve o upisu na prvu godinu osnovnih strukovnih studija 

Upis kandidata u prvu godinu osnovnih studija vrši se putem konkursa. Konkurs se raspisuje krajem maja tekuće školske godine za narednu školsku godinu. Pravo konkurisanja imaju lica koja su završila gimnaziju ili drugu odgovarajuću srednju školu u trogodišnjem ili četvorogodišnjem trajanju.
 
Na prvu godinu Škola će upisati 190 studenata o trošku budžeta i 80 studenata koji plaćaju školarinu na sledeće studijske programe:

 

 

  

Dodatne informacije o upisu date su u Informatoru za buduće studente.
Prijemni ispit: Svi prijavljeni kandidati polažu ispit za proveru znanja (prijemni ispit) iz matematike. Prijemni ispit održava se u prostorijama Škole u terminima predviđenim konkursom. Uplatu naknade za polaganje prijemnog ispita kandidati vrše na tekući račun u iznosu od 4.000 dinara.
 
Priprema kandidata za polaganje prijemnog ispita iz matematike: VIŠSS organizuje posebnu nastavu za pripremanje prijemnog ispita iz matematike. Nastava se održava u prostorijama Škole i organizuje se u drugoj polovini maja i tokom juna u trajanju od 30 časova. Škola je pripremila zbirku zadataka za pripremnu nastavu iz matematike, koju možete preuzeti ovde. Detaljnije o pripremnoj nastavi možete videti ovde.
 
Školarina: Školarina za studente koji plaćaju školarinu iznosi 65.000 dinara (može u dve jednake rate) po godini studija.

 • Upis na specijalističke strukovne studije

Upis se vrši putem konkursa. Na specijalističke studije Škola će upisati 20 studenata. Uslovi upisa su definisani konkursom. Svi studenti plaćaju školarinu koja iznosi 120.000 dinara (može u pet rata).

 • Upis na master strukovne studije

Upis se vrši putem konkursa. Na master studije Škola će upisati 45 studenata na studijski program Inženjerstvo zaštite životne sredine i zaštite na radu (Modul M1 – Zaštita od požara i spasavanje i Modul M2 – Bezbednost i zdravlje na radu) i 25 studenata na studijski program Bezbednost saobraćaja i organizacija saobraćaja i transporta. Uslovi upisa su definisani konkursom. Svi studenti plaćaju školarinu koja iznosi 120.000 dinara (može u pet rata) po godini studija.

 • Ispitni rokovi

Za polaganje ispita predviđeno je šest ispitnih rokova i to: januarski, aprilski, junski, septembarski, oktobarski i oktobar 2.

 • Posebno o kvalitetu studija

Predavanja i vežbe izvode se u amfiteatrima, učionicama, računarskim učionicama, laboratorijama i radionicama Škole, kao i u preduzećima i ustanovama sa kojima VIŠSS ima sporazume o obrazovnoj i stručnoj saradnji. Vežbe i drugi oblici nastave u suštini imaju karakter praktične nastave u okviru kojih se rade laboratorijske vežbe, samostalni zadaci, projektni zadaci, demonstrira rad na mašinama i uređajima, obavljaju stručne posete preduzećima i dr.

Studije se izvode tako što se svi oblici nastave na predmetu integrišu, tako da se studentu omogućava sistematsko i kontinualno savlađivanje sadržaja predmeta. U realizaciju nastave uključeni su savremena oprema i učila kako bi studenti imali očigledne prikaze pojava, procesa, naučnih činjenica i dostignuća prezentovanih na nastavi (računari, alati, instalacije, aparati i uređaji u laboratorijama i radionicama i dr.).
 


Povećaj svoje šanse za upis - pripremi se za prijemni ispit.

Svi testovi »Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog