Preuzmi Maturang aplikaciju
   


Studijski program - Tekstilne tehnologije

Podaci o studijskom programu

Kategorije na sajtu: Tekstilno inženjerstvo, Tehnologija,

Vrste studija: Akademske

Vežbaj online: Fizika, Hemija, Matematika,

Gradovi: Leskovac

U okviru studijskog programa Tekstilne tehnologije postoje dva studijska područja:

  • Tekstilno inženjerstvo
  • Industrijski dizajn tekstilnih proizvoda.

Ciljevi studijskog programa: Osposobiti studente za primenu naučnih i stručnih znanja u praksi iz oblasti studijskih područja Tekstilnog inženjerstva i Industrijskog dizajna tekstilnih proizvoda.

Ishod procesa učenja: Studenti koji završe osnovne akademske studije iz Tekstilne tehnologije osposobljeni su da se uključe u rešavanje praktičnih problema u privredi iz oblasti odgovarajućih tekstilnih tehnologija. Osposobljeni su da organizuju i rukovode procesom proizvodnje i da doprinesu racionalizaciji i unapređenju proizvodnje tekstila. Takođe su osposobljeni za projektovanje proizvoda i procesa u svim segmentima tekstilne tehnologije, kao i za kreativan rad na razvoju i brzom transferu savremenih tehnologija u konkretnim proizvodnim procesima. Studije industrijskog dizajna tekstilnih proizvoda omogućavaju sticanje znanja iz tehnologije izrade tekstila i odeće, istovremeno sa sticanjem veština njihovnog likovnog kreiranja. Inženjerska znanja i poznavanje tekstilne tehnologije omogućavaju inženjeru da svoja stečena znanja uspešno primeni u kreiranju tekstila i odeće. Stručnjak je po završetku studija sposoban da proceni likovno - dizajnersku vrednost proizvoda i podstakne napredak u tom aspektu proizvodnje. Studenti stiču osnovna znanja za nastavak studija na master studijama.

Način izbora predmeta iz drugih studijskih programa: Izborni predmeti se biraju sa liste izbornih predmeta za svaku godinu studija posebno. Broj izbornih predmeta definisan je nastavnim planom studijskog programa iz Tekstilne tehnologije. Postoje odvojene liste izbornih predmeta u okviru studijskih područja Tekstilne tehnologije.

Bodovna vrednost završnog rada na osnovnim studijama: Završni rad na osnovnim akademskim studijama iz Tekstilne tehnologije nije predviđen.

Preduslovi za upis svakog predmeta ili grupe predmeta: Ovi uslovi su predviđeni okvirnim sadržajem svakog predmeta.

Uslovi za prelazak sa drugih studijskih programa u okviru istih ili srodnih oblasti studija: Student može preći na osnovne akademske studije iz Tekstilne tehnologije sa bilo kog drugog srodnog akademskog studijskog programa.

Student je dužan da položi sve ispite koji su obavezni na osnovnim akademskim studijama iz Tekstilne tehnologije prema nastavnom planu odgovarajućeg studijskog područja iz Tekstilnog inženjerstva i Industrijskog dizajna tekstilnih proizvoda. Odluku o srodnosti nekog studijskog programa kao i odluke o prenosu ESPB bodova donosi nastavno-naučno veće Fakulteta na predlog odgovarajućeg veća katedre.

 

Uverenje o akreditacija studijskog programa

 
Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog