Preuzmi Maturang aplikaciju
   
  • Državne visoke škole


Podaci se dopunjuju periodikom kojom univerziteti i fakulteti objavljuju informacije. Ukoliko trenutno nema informacija koje vas interesuju, posetite nas malo kasnije.

Podaci su dobijeni od fakulteta/univerziteta i orijentacionog su karaktera. Infostud ne odgovara za eventualne greške u podacima.

Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Visoka građevinsko - geodetska škola strukovnih studija u Beogradu 22 156 178 0 66.000 0/ 0
Građevinsko inženjerstvo 0 45 45 0 0 0/ 0
Arhitektura 20 70 90 0 0 0/ 0
Geodezija-geomatika 2 41 43 0 0 0/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Beogradska poslovna škola - Visoka škola strukovnih studija u Beogradu 0 396 396 0 140000 0/ 0
Javna uprava 0 198 198 0 70000 0/ 0
Menadžment turizma 0 198 198 0 70000 0/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Visoka železnička škola strukovnih studija u Beogradu 47 205 252 0 80.000 1.200/ 0
Železnički saobraćaj 0 18 18 0 0 0/ 0
Železničko mašinstvo 6 20 26 0 0 0/ 0
Komercijalno poslovanje železnice 4 20 24 0 0 0/ 0
Elektrotehnika u saobraćaju 9 48 57 0 0 0/ 0
Železničko građevinarstvo 13 19 32 0 0 0/ 0
Javni gradski i industrijski saobraćaj 3 40 43 0 0 0/ 0
Inženjerstvo zaštite životne sredine u saobraćaju 12 40 52 0 0 0/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Visoka škola elektrotehnike i računarstva strukovnih studija u Beogradu 0 80 0 0 0 0/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Visoka tehnološka škola strukovnih studija u Aranđelovcu 4 60 64 0 0 0/ 0
Tehnologija nemetala 0 13 13 0 0 0/ 0
Tehnologija vode 0 17 17 0 0 0/ 0
Zaštita životne i radne sredine 0 16 16 0 0 0/ 0
Dizajn 1 7 8 0 0 0/ 0
Dizajn i obrada kamena 3 7 10 0 0 0/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Visoka poslovna škola strukovnih studija u Novom Sadu 0 259 259 0 60.000 0/ 1.300
Finansije i bankarstvo 0 122 122 0 0 0/ 0
Trgovina i međunarodno poslovanje 0 65 65 0 0 0/ 0
Preduzetništvo 0 61 61 0 0 0/ 0
Turizam i hotelijerstvo 0 11 11 0 0 0/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Beogradska politehnika 81 4 85 0 50.000 600/ 0
Grafičko inženjerstvo 20 0 20 0 0 0/ 0
Bezbednost i zdravlje na radu 22 0 22 0 0 0/ 0
Zaštita životne sredine 0 4 4 0 0 0/ 0
Menadžment kvalitetom 17 0 17 0 0 0/ 0
Reciklažne tehnologije 22 0 22 0 0 0/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Visoka medicinska i poslovno-tehnološka škola strukovnih studija u Šapcu (Visoka tehnološka škola strukovnih studija) 26 66 92 0 0 0/ 0
Informacione tehnologije 0 6 6 0 0 0/ 0
Gastronomija 0 1 1 0 0 0/ 0
Zdravstvena nega 2 28 30 0 0 0/ 0
Ekonomija 24 30 54 0 0 0/ 0
Inženjerski menadžment 0 1 1 0 0 0/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Visoka tehnička mašinska škola strukovnih studija u Trsteniku 0 0 0 0 60.000 1.000/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Visoka tehnička škola strukovnih studija u Požarevcu 33 91 124 0 50.000 0/ 0
Mašinstvo 8 27 35 0 0 0/ 0
Elektrotehnika i računarstvo 0 12 12 0 0 0/ 0
Poljoprivreda - Zaštita bilja 3 17 20 0 0 0/ 0
Prehrambena tehnologija i nutricionizam 22 17 39 0 0 0/ 0
Zaštita životne sredine 0 18 18 0 0 0/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Visoka tehnička škola strukovnih studija u Kragujevcu 13 91 104 0 55.000 0/ 0
Informatika 0 24 24 0 0 0/ 0
Drumski saobraćaj 0 27 27 0 0 0/ 0
Motori i vozila 13 20 33 0 0 0/ 0
Urbano inženjerstvo 0 20 20 0 0 0/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Tehnikum Taurunum Visoka inženjerska škola strukovnih studija u Beogradu 82 41 123 0 275000 6000/ 0
Drumski i gradski saobraćaj 14 14 28 0 55000 1200/ 0
Zaštita od požara i spasavanje 21 8 29 0 55000 1200/ 0
Bezbednost i zdravlje na radu 28 10 38 0 55000 1200/ 0
Mašinsko inženjerstvo 8 5 13 0 55000 1200/ 0
Procesna tehnika i termotehnika 11 4 15 0 55000 1200/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Visoka škola tehničkih strukovnih studija u Čačku 40 33 73 0 70.000 1.000/ 0
Elektroenergetika 2 9 11 0 0 0/ 0
Elektronika i računarstvo 15 4 19 0 0 0/ 0
Inženjerska informatika 7 10 17 0 0 0/ 0
Proizvodno mašinstvo 9 2 11 0 0 0/ 0
Grafička tehnika 4 2 6 0 0 0/ 0
Proizvodni menadžment 3 6 9 0 0 0/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Visoka tehnička škola strukovnih studija u Novom Sadu 0 209 209 0 0 0/ 0
Zaštita od katastrofalnih događaja i požara 0 4 4 0 0 0/ 0
Zaštita od požara - studije na daljinu 0 32 32 0 0 0/ 0
Zaštita životne sredine 0 18 18 0 0 0/ 0
Zaštita na radu 0 3 3 0 0 0/ 0
Civilna zaštita i spasavanje u vanrednim situacijama 0 21 21 0 0 0/ 0
Elektrotehnika 0 27 27 0 0 0/ 0
Elektronsko poslovanje 0 19 19 0 0 0/ 0
Informaciona tehnologija - studije na daljinu 0 28 28 0 0 0/ 0
Multimediji 0 16 16 0 0 0/ 0
Mašinstvo 0 30 30 0 0 0/ 0
Grafičko inženjerstvo i dizajn 0 11 11 0 0 0/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Visoka poslovna škola strukovnih studija Blace 8 284 292 0 60.000 0/ 0
Računarstvo i informatika 8 45 53 0 0 0/ 0
Porezi i carina 0 40 40 0 0 0/ 0
Finansije i računovodstvo 0 84 84 0 0 0/ 0
Menadžment i internacionalna biznis administracija 0 108 108 0 0 0/ 0
Turizam 0 7 7 0 0 0/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Visoka tehnološko umetnička strukovna škola Leskovac 28 15 43 0 30.000 600/ 0
Tekstilna tehnologija 6 0 6 0 0 0/ 0
Konfekcija 18 15 33 0 0 0/ 0
Dizajn tekstila i modelovanje odeće - Modni dizajn 4 0 4 0 0 0/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Visoka tehnička škola strukovnih studija u Subotici 53 52 105 0 0 0/ 0
Automatika 16 8 24 0 0 0/ 0
Elektronika 22 7 29 0 0 0/ 0
Tehnička informatika 0 7 7 0 0 0/ 0
Internet i elektronsko poslovanje 0 10 10 0 0 0/ 0
Tehnički komunikacioni menadžment 1 19 20 0 0 0/ 0
Mehatronika 14 1 15 0 0 0/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Visoka tekstilna strukovna škola za dizajn, tehnologiju i menadžment u Beogradu 37 55 92 0 193000 2.000/ 0
Dizajn tekstila i odeće 4 0 4 0 83000 0/ 0
Modelarsko konstruktorski modul 13 30 43 0 55000 0/ 0
Menadžment u tekstilnoj industriji 20 25 45 0 55000 0/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Visoka poljoprivredno-prehrambena škola strukovnih studija u Prokuplju 34 37 71 0 40.000 700/ 0
Voćarstvo i vinogradarstvo 0 5 5 0 0 0/ 0
Ratarstvo i povrtarstvo 0 6 6 0 0 0/ 0
Stočarstvo 17 8 25 0 0 0/ 0
Prehrambena tehnologija 8 10 18 0 0 0/ 0
Strukovna veterina 9 8 17 0 0 0/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Visoka strukovna turistička škola u Beogradu 0 61 61 0 0 0/ 0
Ekonomija i turizam 0 61 61 0 0 0/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Visoka poslovna škola strukovnih studija u Valjevu 0 113 113 0 0 900/ 0
Poslovna informatika 0 45 45 0 0 0/ 0
Poslovna ekonomija 0 68 68 0 0 0/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača i trenera u Subotici 30 127 157 0 0 0/ 0
Studijski program za obrazovanje vaspitača - srpski jezik 22 21 43 0 0 0/ 0
Studijski program za obrazovanje vaspitača - mađarski jezik 8 14 22 0 0 0/ 0
Program za obrazovanje trenera 0 60 60 0 0 0/ 0
Strukovni nutricionista dijetetičar 0 12 12 0 0 0/ 0
Likovna umetnost 0 20 20 0 0 0/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača u Sremskoj Mitrovici 8 68 76 0 50.000 0/ 0
Strukovni vaspitač dece predškolskog uzrasta 0 40 40 0 0 0/ 0
Strukovni vaspitač dece u jaslicama 0 10 10 0 0 0/ 0
Strukovni vaspitač menadžer 8 10 18 0 0 0/ 0
Strukovni poslovni informatičar 0 8 8 0 0 0/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Visoka škola strukovnih studija za vaspitače u Aleksincu 0 31 31 0 0 0/ 0
Strukovne studije za obrazovanje vaspitača za rad u predškolskim ustanovama 0 31 31 0 0 0/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Visoka škola strukovnih studija za vaspitače, Gnjilane (privremeno sedište u Bujanovcu) 2 70 72 0 45.000 0/ 0
Strukovne studije za obrazovanje vaspitača za rad u predškolskim ustanovama 0 50 50 0 0 0/ 0
Osnovne strukovne studije za obrazovanje vaspitača u domovima 2 20 22 0 0 0/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Visoka škola strukovnih studija za vaspitače „Mihailo Palov“ Vršac 8 51 59 0 0 0/ 0
Strukovni vaspitač -b 8 10 18 0 0 0/ 0
Strukovni vaspitač na rumunskom jeziku 0 9 9 0 0 0/ 0
Strukovni vaspitač -b 0 5 5 0 0 0/ 0
Vaspitač dece jaslenog uzrasta 0 27 27 0 0 0/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača u Kikindi 10 96 106 0 0 0/ 0
Strukovni vaspitač dece predškolskog uzrasta 9 30 39 0 0 0/ 0
Vaspitač za tradicionalne igre 0 23 23 0 0 0/ 0
Strukovni vaspitač dece jaslenog uzrasta 0 18 18 0 0 0/ 0
Strukovni pedagoški asistent 1 25 26 0 0 0/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača u Pirotu 7 40 47 0 48.000 800/ 0
Obrazovanje vaspitača dece u predškolskim ustanovama 7 40 47 0 0 0/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Visoka škola strukovnih studija za vaspitače u Šapcu 0 54 54 0 50.000 0/ 0
Strukovni vaspitač predškolske dece 0 2 2 0 0 0/ 0
Strukovni vaspitač dece jaslenog uzrasta 0 23 23 0 0 0/ 0
Menadžment u predškolskom obrazovanju 0 29 29 0 0 0/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Visoka ekonomska škola strukovnih studija u Peći s privremenim sedištem u Leposaviću 118 50 168 0 40.000 0/ 1.040
Poslovanje malih i srednjih preduzeća 40 16 56 0 0 0/ 0
Spoljnotrgovinsko i carinsko poslovanje 39 17 56 0 0 0/ 0
Finansijsko poslovanje preduzeća 39 17 56 0 0 0/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Visoka poljoprivredna škola strukovnih studija u Šapcu 8 226 234 0 50.000 500/ 0
Agromenadžment 0 63 63 0 0 0/ 0
Ratarstvo i povrtarstvo 1 51 52 0 0 0/ 0
Stočarstvo 1 14 15 0 0 0/ 0
Zaštita bilja 1 12 13 0 0 0/ 0
Strukovna veterina 1 33 34 0 0 0/ 0
Voćarstvo i vinogradarstvo 1 36 37 0 0 0/ 0
Zaštita životne sredine 3 17 20 0 0 0/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Visoka škola primenjenih strukovnih studija u Vranju 2 9 11 0 50.000 1.000/ 0
Drumski saobraćaj 0 3 3 0 0 0/ 0
Tehnologija drveta 2 0 2 0 0 0/ 0
Proizvodna ekonomija 0 6 6 0 0 0/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Visoka poslovno-tehnička škola strukovnih studija u Užicu 43 189 232 0 63.000 0/ 0
Mašinstvo 9 9 18 0 0 0/ 0
Građevinsko inženjerstvo - opšti smer 17 19 36 0 0 0/ 0
Inženjerstvo zaštite životne sredine 11 21 32 0 0 0/ 0
Informacione tehnologije 0 32 32 0 0 0/ 0
Menadžment i preduzetništvo 6 53 59 0 0 0/ 0
Turizam 0 40 40 0 0 0/ 0
Računovodstvo i revizija 0 15 15 0 0 0/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Visoka tehničko-tehnološka škola strukovnih studija u Kruševcu 7 17 0 0 0 0/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Visoka škola likovnih i primenjenih umetnosti strukovnih studija u Beogradu 0 4 4 0 95.000 0/ 1.500
Dizajn enterijera 0 4 4 0 0 0/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Visoka tehnička škola strukovnih studija - Novi Beograd 58 75 133 0 55.000 0/ 0
Kompjuterski mašinski sistemi 42 42 84 0 0 0/ 0
Industrijsko inženjerstvo 16 33 49 0 0 0/ 0