Preuzmi Maturang aplikaciju
   
  • Univerzitet u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici


Podaci se dopunjuju periodikom kojom univerziteti i fakulteti objavljuju informacije. Ukoliko trenutno nema informacija koje vas interesuju, posetite nas malo kasnije.

Podaci su dobijeni od fakulteta/univerziteta i orijentacionog su karaktera. Infostud ne odgovara za eventualne greške u podacima.

Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Ekonomski fakultet - Kosovska Mitrovica 120 50 170 0 40000 0/ 0
Poslovna ekonomija 120 50 170 0 40000 0/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Medicinski fakultet u Kosovskoj Mitrovici 50 100 150 196 180000 4450/ 0
Integrisane akademske studije - Doktor medicine 35 45 80 146 70000 1800/ 0
Integrisane akademske studije stomatologije 15 25 40 37 70000 1800/ 0
Zdravstvena nega 0 30 30 13 40000 850/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Učiteljski fakultet u Prizrenu - Leposaviću 80 50 130 0 44.000 1.200/ 0
Razredna nastava 50 30 80 0 44000 1200/ 0
Vaspitač predškolskih ustanova 30 20 50 0 44000 1200/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Poljoprivredni fakultet u Zubinom Potoku 0 0 0 0 0 0/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Filozofski fakultet - Kosovska Mitrovica 167 163 330 0 48.000 0/ 0
Istorija 15 15 30 0 48000 0/ 0
Pedagogija 26 24 50 0 48000 0/ 0
Psihologija 26 24 50 0 48000 0/ 0
Istorija umetnosti 9 11 20 0 48000 0/ 0
Sociologija 15 15 30 0 48000 0/ 0
Srpski jezik i književnost 15 15 30 0 48000 0/ 0
Srpska književnost i jezik 15 15 30 0 48000 0/ 0
Engleski jezik i književnost 26 24 50 0 48000 0/ 0
Ruski jezik i književnost 11 9 20 0 48000 0/ 0
Filozofija 9 11 20 0 48000 0/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Prirodno-matematički fakultet u Kosovskoj Mitrovici 120 90 210 0 37.000 1.200/ 0
Biologija 25 20 45 0 37000 1200/ 0
Fizika 10 5 15 0 37000 1200/ 0
Hemija 13 12 25 0 37000 1200/ 0
Geografija 40 35 75 0 37000 1200/ 0
Informatika 16 9 25 0 37000 1200/ 0
Matematika 16 9 25 0 37000 1200/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Fakultet tehničkih nauka - Kosovska Mitrovica 0 0 0 172 0 0/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Fakultet umetnosti - Zvečan - Kosovska Mitrovica 25 21 46 0 0 0/ 0
Slikarstvo 3 3 6 0 0 0/ 0
Vajarstvo 3 3 6 0 0 0/ 0
Grafički dizajn 2 2 4 0 0 0/ 0
Klavir 1 1 2 0 0 0/ 0
Flauta 1 0 1 0 0 0/ 0
Violina 1 0 1 0 0 0/ 0
Muzička pedagogija 6 6 12 0 0 0/ 0
Gluma 4 4 8 0 0 0/ 0
Duvački instrument - Truba 1 0 1 0 0 0/ 0
Klarinet 1 0 1 0 0 0/ 0
Grafika 2 2 4 0 0 0/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Fakultet za sport i fizičko vaspitanje u Leposaviću 120 0 120 0 0 0/ 0
Fizičko vaspitanje i sport 120 0 120 0 0 0/ 0