Preuzmi Maturang aplikaciju
   
  • Državni univerzitet u Novom Pazaru


Podaci se dopunjuju periodikom kojom univerziteti i fakulteti objavljuju informacije. Ukoliko trenutno nema informacija koje vas interesuju, posetite nas malo kasnije.

Podaci su dobijeni od fakulteta/univerziteta i orijentacionog su karaktera. Infostud ne odgovara za eventualne greške u podacima.

Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Departman za pravne nauke Državnog univerziteta u Novom Pazaru 40 40 80 57 50.000 0/ 0
Pravo 40 40 80 57 50000 0/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Departman za filološke nauke Državnog univerziteta u Novom Pazaru 35 30 65 120 50.000 0/ 0
Srpski jezik i književnost 20 15 35 54 50000 0/ 0
Engleski jezik i književnost 15 15 30 66 50000 0/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Departman za matematičke, fizičke i informatičke nauke Državnog univerziteta u Novom Pazaru 180 45 225 61 50.000 0/ 0
Matematika 60 15 75 23 50000 0/ 0
Informatika i matematika 60 15 75 26 50000 0/ 0
Matematika i fizika 60 15 75 12 50000 0/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Departman za biomedicinske nauke Državnog univerziteta u Novom Pazaru 45 35 80 139 60.000 0/ 0
Biologija 15 15 30 41 60000 0/ 0
Rehabilitacija 15 10 25 58 60000 0/ 0
Sport i fizičko vaspitanje 15 10 25 40 60000 0/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Departman za hemijsko-tehnološke nauke Državnog univerziteta u Novom Pazaru 120 55 175 92 60.000 0/ 0
Hemija 40 15 55 31 60000 0/ 0
Poljoprivredna proizvodnja - Agronomija 40 20 60 25 60000 0/ 0
Prehrambena tehnologija 40 20 60 36 60000 0/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Departman za umetnost Državnog univerziteta u Novom Pazaru 5 0 5 11 0 0/ 0
Likovna umetnost 5 0 5 11 0 0/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Departman za ekonomske nauke Državnog univerziteta u Novom Pazaru 40 40 80 66 50.000 0/ 0
Ekonomija 40 40 80 66 50000 0/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Departman za filozofske nauke Državnog univerziteta u Novom Pazaru 20 20 40 119 50.000 0/ 0
Vaspitač u predškolskim ustanovama 20 20 40 119 50000 0/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Departman za tehničke nauke Državnog univerziteta u Novom Pazaru 135 65 200 151 60.000 0/ 0
Računarska tehnika 60 15 75 35 60000 0/ 0
Arhitektura 15 15 30 61 60000 0/ 0
Građevinarstvo 20 20 40 44 60000 0/ 0
Audio i video tehnologija 40 15 55 11 60000 0/ 0