Preuzmi Maturang aplikaciju
  • Državne visoke škole


Podaci se dopunjuju periodikom kojom univerziteti i fakulteti objavljuju informacije. Ukoliko trenutno nema informacija koje vas interesuju, posetite nas malo kasnije.

Podaci su dobijeni od fakulteta/univerziteta i orijentacionog su karaktera. Infostud ne odgovara za eventualne greške u podacima.

Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Visoka građevinsko - geodetska škola strukovnih studija u Beogradu 200 190 390 189 75.000 1.300/ 0
Građevinsko inženjerstvo 90 50 140 69 75000 1300/ 0
Arhitektura 30 90 120 24 75000 1300/ 0
Geodezija-geomatika 80 50 130 96 75000 1300/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Beogradska poslovna škola - Visoka škola strukovnih studija u Beogradu 225 1371 1596 0 70.000 1.000/ 0
Informacioni sistemi i tehnologije 28 172 200 0 70000 1000/ 0
Menadžment 28 172 200 0 70000 1000/ 0
Finansije, računovodstvo i bankarstvo 57 343 400 0 70000 1000/ 0
Marketing i trgovina 28 172 200 0 70000 1000/ 0
Porezi i carine 28 172 200 0 70000 1000/ 0
Menadžment turizma 28 170 198 0 70000 1000/ 0
Javna uprava 28 170 198 0 70000 1000/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Visoka škola vojnomedicinske akademije 0 0 0 0 0 0/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Visoka železnička škola strukovnih studija u Beogradu 172 168 340 133 80.000 1.200/ 0
Železnički saobraćaj 40 20 60 35 80000 1200/ 0
Železničko mašinstvo 20 20 40 9 80000 1200/ 0
Elektrotehnika u saobraćaju 20 20 40 13 80000 1200/ 0
Železničko građevinarstvo 12 48 60 8 80000 1200/ 0
Komercijalno poslovanje železnice 40 20 60 30 80000 1200/ 0
Javni gradski i industrijski saobraćaj 20 20 40 20 80000 1200/ 0
Inženjerstvo zaštite životne sredine u saobraćaju 20 20 40 17 80000 1200/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Visoka škola strukovnih studija za informacione i komunikacione tehnologije u Beogradu 110 180 290 423 90.000 1.000/ 0
Komunikacione tehnologije 30 50 80 0 90000 1000/ 0
Internet tehnologije 50 80 130 0 90000 1000/ 0
Poštansko-logistički sistemi 30 50 80 0 90000 1000/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Visoka tehnička škola strukovnih studija u Nišu 200 160 360 341 55.000 1.000/ 0
Industrijsko inženjerstvo 30 30 60 39 55000 1000/ 0
Drumski saobraćaj 35 25 60 76 55000 1000/ 0
Savremene računarske tehnologije 35 25 60 92 55000 1000/ 0
Komunikacione tehnologije 35 25 60 74 55000 1000/ 0
Građevinsko inženjerstvo 35 25 60 30 55000 1000/ 0
Zaštita životne sredine 30 30 60 30 55000 1000/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Visoka škola elektrotehnike i računarstva strukovnih studija u Beogradu 215 353 568 766 125.000 0/ 0
Audio i video tehnologije 20 60 80 0 125000 0/ 0
Automatika i sistemi upravljanja vozilima 35 35 70 0 125000 0/ 0
Elektronika i telekomunikacije 40 30 70 0 125000 0/ 0
Informacioni sistemi 20 50 70 0 125000 0/ 0
Nove energetske tehnologije 30 50 80 0 125000 0/ 0
Nove računarske tehnologije 30 50 80 0 125000 0/ 0
Računarska tehnika 40 30 70 0 125000 0/ 0
Nove računarske tehnologije - studije na daljinu 0 48 48 0 125000 0/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Visoka tehnološka škola strukovnih studija u Aranđelovcu 97 167 264 0 59.900 0/ 0
Tehnološko inženjerstvo 10 20 30 0 59900 0/ 0
Zaštita životne i radne sredine 25 25 50 0 59900 0/ 0
Informacione tehnologije 30 50 80 0 59900 0/ 0
Dizajn 10 14 24 0 59900 0/ 0
Menadžment u turizmu i ugostiteljstvu 22 58 80 0 59900 0/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Visoka poslovna škola strukovnih studija u Novom Sadu 10 730 740 178 60.000 0/ 0
Finansije i bankarstvo 3 217 220 40 60000 0/ 0
Trgovina i međunarodno poslovanje 3 217 220 29 60000 0/ 0
Preduzetništvo 1 109 110 29 60000 0/ 0
Turizam i hotelijerstvo 3 107 110 67 60000 0/ 0
Primenjena informatika 0 80 80 13 60000 0/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Visoka zdravstvena škola strukovnih studija u Beogradu 226 382 608 0 72.000 1.500/ 0
Strukovna medicinska sestra 56 64 120 0 72000 1500/ 0
Strukovna medicinska sestra babica 29 55 84 0 72000 1500/ 0
Strukovni sanitarno-ekološki inženjer 29 51 80 0 72000 1500/ 0
Strukovni medicinski radiolog 29 51 80 0 72000 1500/ 0
Strukovni radni terapeut 19 41 60 0 72000 1500/ 0
Strukovni nutricionista dijetetičar 19 29 48 0 72000 1500/ 0
Strukovni medicinsko-laboratorijski tehnolog 19 29 48 0 72000 1500/ 0
Strukovni kozmetičar - estetičar 14 34 48 0 82000 1500/ 0
Strukovna medicinska sestra vaspitač 12 28 40 0 72000 1500/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Visoka škola strukovnih studija - Beogradska politehnika 375 65 440 410 63.000 600/ 0
Grafički dizajn 35 25 60 119 97000 1000/ 0
Dizajn industrijskih proizvoda 30 10 40 78 97000 1000/ 0
Modni dizajn proizvoda od kože 30 10 40 76 97000 1000/ 0
Grafičko inženjerstvo 55 5 60 16 63000 600/ 0
Bezbednost i zdravlje na radu 57 3 60 35 63000 600/ 0
Zaštita životne sredine 70 10 80 49 63000 600/ 0
Menadžment kvalitetom 58 2 60 20 63000 600/ 0
Reciklažne tehnologije 40 0 40 17 63000 600/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Visoka medicinska i poslovno-tehnološka škola strukovnih studija u Šapcu (Visoka tehnološka škola strukovnih studija) 150 191 341 0 66.000 0/ 0
Ekonomija 33 33 66 0 66000 0/ 0
Inženjerski menadžment 11 11 22 0 66000 0/ 0
Zaštita životne sredine 12 10 22 0 66000 0/ 0
Informacione tehnologije 33 77 110 0 72000 0/ 0
Gastronomija 17 16 33 0 72000 0/ 0
Farmacija 11 11 22 0 78000 0/ 0
Zdravstvena nega 33 33 66 0 78000 0/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Visoka tehnička mašinska škola strukovnih studija u Trsteniku 110 250 360 0 60.000 1.000/ 0
Hidraulika i pneumatika 20 20 40 0 60000 1000/ 0
Proizvodno mašinstvo 20 20 40 0 60000 1000/ 0
Informatika u inženjerstvu 30 40 70 0 60000 1000/ 0
Inženjerstvo u drumskom saobraćaju 40 50 90 0 60000 1000/ 0
Informatika u inženjerstvu - Visokoškolska jedinica u Tutinu 0 20 20 0 60000 1000/ 0
Inženjestvo u drumskom saobraćaju - Visokoškolska jedinica u Tutinu 0 40 40 0 60000 1000/ 0
Hidraulika i pneumatika - Visokoškolska jedinica u Boru 0 20 20 0 60000 1000/ 0
Inženjerstvo u drumskom saobraćaju - Visokoškolska jedinica u Boru 0 40 40 0 60000 1000/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Visoka tehnička škola strukovnih studija u Požarevcu 165 115 280 0 55.000 0/ 0
Mašinstvo 33 27 60 0 55000 0/ 0
Elektrotehnika i računarstvo 33 27 60 0 55000 0/ 0
Poljoprivreda - Zaštita bilja 33 17 50 0 55000 0/ 0
Prehrambena tehnologija i nutricionizam 33 17 50 0 55000 0/ 0
Zaštita životne sredine 33 27 60 0 55000 0/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Visoka tehnička škola strukovnih studija u Kragujevcu 120 140 260 252 55.000 1.200/ 0
Informatika 40 50 90 131 55000 1200/ 0
Drumski saobraćaj 40 50 90 97 55000 1200/ 0
Motori i vozila 20 20 40 9 55000 1200/ 0
Urbano inženjerstvo 20 20 40 15 55000 1200/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Visoka tehnička škola strukovnih studija u Zrenjaninu 171 234 405 109 30.000 0/ 0
Tehnološko inženjerstvo 70 105 175 53 30000 0/ 0
Mašinsko inženjerstvo 35 45 80 21 30000 0/ 0
Inženjerski menadžment u kriznim situacijama 46 74 120 27 30000 0/ 0
Inženjerstvo zaštite na radu 20 10 30 8 30000 0/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Tehnikum Taurunum Visoka inženjerska škola strukovnih studija u Beogradu 270 50 320 254 55.000 1.200/ 0
Drumski i gradski saobraćaj 110 20 130 144 55000 1200/ 0
Zaštita od požara i spasavanje 55 10 65 44 55000 1200/ 0
Bezbednost i zdravlje na radu 55 10 65 34 55000 1200/ 0
Mašinsko inženjerstvo 50 10 60 32 55000 1200/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Visoka škola tehničkih strukovnih studija u Čačku 294 96 390 0 70.000 1.000/ 0
Elektroenergetika 52 24 76 0 70000 1000/ 0
Elektronika i računarstvo 30 4 34 0 70000 10000/ 0
Inženjerska informatika 62 26 88 0 70000 1000/ 0
Proizvodno mašinstvo 20 2 22 0 70000 1000/ 0
Grafička tehnika 40 4 44 0 70000 1000/ 0
Proizvodni menadžment 60 6 66 0 70000 1000/ 0
Elektroenergetika - Visokoškolska jedinica Lazarevac 15 15 30 0 70000 1000/ 0
Inženjerska informatika - Visokoškolska jedinica Lazarevac 15 15 30 0 70000 1000/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Visoka tehnička škola strukovnih studija u Novom Sadu 193 361 554 419 85.020 1.060/ 0
Mašinstvo 10 30 40 20 68100 850/ 0
Drumski saobraćaj 8 18 26 26 68100 850/ 0
Grafičko inženjerstvo i dizajn 10 30 40 18 85020 1060/ 0
Grafički dizajn 8 12 20 21 85020 1060/ 0
Veb dizajn 10 20 30 33 85020 1060/ 0
Primenjena fotografija 5 5 10 11 85020 1060/ 0
Zaštita od katastrofalnih događaja i požara 20 20 40 30 68100 850/ 0
Zaštita na radu 20 20 40 27 68100 850/ 0
Zaštita životne sredine 20 20 40 27 68100 850/ 0
Civilna zaštita i spasavanje u vanrednim situacijama 10 30 40 17 85020 1060/ 0
Elektrotehnika 25 35 60 49 68100 850/ 0
Informacione tehnologije 30 58 88 92 85020 1060/ 0
Elektronsko poslovanje 9 31 40 26 85020 1060/ 0
Multimediji 8 32 40 22 85020 1060/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Visoka poslovna škola strukovnih studija Blace 200 550 750 0 60.000 900/ 0
Računarstvo i informatika 30 90 120 0 60000 900/ 0
Finansije i računovodstvo 50 130 180 0 60000 900/ 0
Porezi i carina 70 30 100 0 60000 900/ 0
Menadžment i internacionalna biznis administracija 30 150 180 0 60000 900/ 0
Turizam 20 20 40 0 60000 900/ 0
Računarstvo i informatika - Obrazovanje na daljinu 0 30 30 0 60000 900/ 0
Visokoškolske jedinice van sedišta ustanove - Jagodina 0 50 50 0 60000 900/ 0
Visokoškolske jedinice van sedišta ustanove - Dimitrovgrad 0 50 50 0 60000 900/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Visoka tehnološko umetnička strukovna škola Leskovac 105 15 120 0 30.000 600/ 0
Tekstilna tehnologija 20 0 20 0 30000 600/ 0
Tekstilna hemija i zaštita životne sredine 20 0 20 0 30000 600/ 0
Konfekcija 45 15 60 0 30000 600/ 0
Dizajn tekstila i modelovanje odeće - Modni dizajn 20 0 20 0 30000 600/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Visoka tehnička škola strukovnih studija u Subotici 223 21 244 0 58.000 0/ 1.300
Mašinstvo - modul Razvoj proizvoda 27 3 30 0 58000 0/ 1300
Mašinstvo - modul Termotehnika 9 1 10 0 58000 0/ 1300
Elektrotehnika - modul Automatika 9 1 10 0 58000 0/ 1300
Elektrotehnika - modul Elektronika 8 2 10 0 58000 0/ 1300
Informatika - modul Tehnička informatika 44 1 45 0 58000 0/ 1300
Informatika - modul Internet i elektronsko poslovanje 43 2 45 0 58000 0/ 1300
Mehatronika 21 3 24 0 58000 0/ 1300
Tehnički komunikacioni menadžment 32 3 35 0 58000 0/ 1300
Menadžment životne sredine - Ne upisuje nove studente 30 5 35 0 58000 0/ 1300
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Visoka tekstilna strukovna škola za dizajn, tehnologiju i menadžment u Beogradu 125 115 240 52 65.000 2.000/ 0
Dizajn tekstila i odeće 50 10 60 52 95000 2000/ 0
Tekstilno inženjerstvo 35 25 60 0 65000 2000/ 0
Menadžment u tekstilnoj industriji 40 20 60 0 65000 2000/ 0
Tekstilno inženjerstvo - Visokoškolska jedinica u Jagodini 0 60 60 0 65000 2000/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Visoka poljoprivredno-prehrambena škola strukovnih studija u Prokuplju 198 50 248 153 40.000 0/ 700
Voćarstvo i vinogradarstvo 22 8 30 22 40000 0/ 700
Ratarstvo i povrtarstvo 22 8 30 6 40000 0/ 700
Zaštita bilja 32 8 40 62 40000 0/ 700
Stočarstvo 32 8 40 13 40000 0/ 700
Prehrambena tehnologija 70 10 80 37 40000 0/ 700
Strukovna veterina 20 8 28 13 40000 0/ 700
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Visoka strukovna turistička škola u Beogradu 110 290 400 367 60.000 1.200/ 0
Ekonomija i turizam 110 290 400 367 60000 1200/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Visoka hotelijerska škola strukovnih studija u Beogradu 90 270 360 445 70.000 1.500/ 0
Hotelijerstvo 35 115 150 220 70000 1500/ 0
Restoraterstvo 20 40 60 58 75000 2000/ 0
Gastronomija 35 115 150 166 90000 2500/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Visoka poslovna škola strukovnih studija u Valjevu 80 120 200 0 66.000 1.200/ 0
Poslovna ekonomija 40 20 60 0 66000 1200/ 0
Poslovna informatika 40 20 60 0 66000 1200/ 0
Poslovna ekonomija - studije na daljinu 0 48 48 0 66000 1200/ 0
Poslovna informatika - studije na daljinu 0 32 32 0 66000 1200/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača i trenera u Subotici 122 128 250 130 55.000 0/ 0
Studijski program za obrazovanje vaspitača - srpski jezik 57 23 80 39 55000 0/ 0
Studijski program za obrazovanje vaspitača - mađarski jezik 15 15 30 8 55000 0/ 0
Program za obrazovanje trenera 15 45 60 33 75000 0/ 0
Strukovni nutricionista dijetetičar 10 14 24 17 95000 0/ 0
Strukovna medicinska sestra 25 31 56 33 95000 0/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača u Sremskoj Mitrovici 65 85 170 184 50.000 0/ 0
Strukovni vaspitač dece predškolskog uzrasta 50 40 90 95 50000 0/ 0
Strukovni vaspitač - studije na daljinu 0 30 30 30 50000 0/ 0
Strukovni poslovni informatičar 15 15 30 39 60000 0/ 0
Strukovni vaspitač - Jedinica van sedišta u Čačku 0 20 20 20 50000 0/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Visoka škola strukovnih studija za vaspitače u Aleksincu 70 75 145 94 45.000 0/ 0
Strukovne studije za obrazovanje vaspitača za rad u predškolskim ustanovama 70 75 145 94 45000 0/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Visoka škola strukovnih studija za vaspitače, Gnjilane (privremeno sedište u Bujanovcu) 60 70 130 49 45.000 0/ 0
Strukovne studije za obrazovanje vaspitača za rad u predškolskim ustanovama 50 50 100 49 45000 0/ 0
Osnovne strukovne studije za obrazovanje vaspitača u domovima 10 20 30 0 45000 0/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Visoka škola strukovnih studija za vaspitače „Mihailo Palov“ Vršac 125 25 150 0 60.000 0/ 0
Strukovni vaspitač -b 80 20 100 0 60000 0/ 0
Strukovni vaspitač -b 10 0 10 0 60000 0/ 0
Strukovni vaspitač na rumunskom jeziku 10 0 10 0 60000 0/ 0
Vaspitač dece jaslenog uzrasta 15 5 20 0 60000 0/ 0
Vaspitač dece jaslenog uzrasta - na rumunskom jeziku 5 0 5 0 60000 0/ 0
Vaspitač dece jaslenog uzrasta - na romskom jeziku 5 0 5 0 60000 0/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača u Kikindi 77 68 145 77 48.000 1.200/ 0
Strukovni vaspitač dece predškolskog uzrasta 65 25 90 54 48000 1200/ 0
Vaspitač za tradicionalne igre 7 23 30 6 48000 1200/ 0
Strukovni vaspitač dece jaslenog uzrasta 5 20 25 13 48000 1200/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Visoka škola strukovnih studija za vaspitače u Kruševcu 100 110 210 0 60.000 1.000/ 0
Vaspitači predškolskog vaspitanja i obrazovanja 80 70 150 0 60000 1000/ 0
Domski vaspitač 10 20 30 0 60000 1000/ 0
Vaspitač dece jaslenog uzrasta 10 20 30 0 60000 1000/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača u Pirotu 60 40 100 0 47.000 800/ 0
Obrazovanje vaspitača dece u predškolskim ustanovama 60 40 100 0 47000 800/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Visoka škola strukovnih studija za vaspitače u Šapcu 85 65 150 0 60.000 1.000/ 0
Strukovni vaspitač predškolske dece 75 45 120 0 60000 1000/ 0
Strukovni vaspitač dece jaslenog uzrasta 10 20 30 0 60000 1000/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Visoka ekonomska škola strukovnih studija u Peći s privremenim sedištem u Leposaviću 0 0 0 0 50.000 0/ 1.040
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Visoka poslovna škola strukovnih studija u Leskovcu 120 276 396 0 49.000 0/ 0
Finansije, računovodstvo i bankarstvo 30 69 99 0 49000 0/ 0
Menadžment biznisa i logistike 30 69 99 0 49000 0/ 0
Turizam i ugostiteljstvo 40 92 132 0 49000 0/ 0
Menadžment tehnologije hrane i gastronomije 20 46 66 0 55000 0/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Visoka poljoprivredna škola strukovnih studija u Šapcu 99 261 360 0 60.000 500/ 0
Agromenadžment 27 53 80 0 60000 500/ 0
Ratarstvo i povrtarstvo 6 34 40 0 60000 500/ 0
Stočarstvo 6 24 30 0 60000 500/ 0
Strukovna veterina 10 30 40 0 60000 500/ 0
Voćarstvo i vinogradarstvo 5 35 40 0 60000 500/ 0
Zaštita bilja 25 15 40 0 60000 500/ 0
Zaštita životne sredine 20 20 40 0 60000 500/ 0
Turizam 0 50 50 0 60000 500/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača u Novom Sadu 80 70 150 163 65.000 0/ 0
Obrazovanje vaspitača dece predškolskog uzrasta 80 70 150 163 65000 0/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Visoka škola primenjenih strukovnih studija u Vranju 110 80 190 119 50.000 1.000/ 0
Zaštita životne sredine 10 10 20 12 50000 1000/ 0
Prehrambena tehnologija 20 0 20 17 50000 1000/ 0
Tehnologija drveta 20 0 20 14 50000 1000/ 0
Drumski saobraćaj 10 30 40 29 50000 1000/ 0
Mašinsko inženjerstvo 20 10 30 20 50000 1000/ 0
Proizvodna ekonomija 20 10 30 20 50000 1000/ 0
Preduzetnički menadžment 10 20 30 7 50000 1000/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Visoka tehnička škola strukovnih studija Zvečan 140 120 260 0 40.000 0/ 0
Zaštita od požara 40 20 60 0 40000 0/ 0
Menadžment proizvodnje 25 25 50 0 40000 0/ 0
Inženjerska informatika 25 25 50 0 40000 0/ 0
Menadžment u elektrotehnici 25 25 50 0 40000 0/ 0
Energetika 25 25 50 0 40000 0/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Visoka tehnička škola strukovnih studija u Uroševcu sa privremenim sedištem u Leposaviću 100 80 180 0 42.000 1.000/ 0
Drumski saobraćaj 40 20 60 0 42000 1000/ 0
Mašinstvo 60 60 120 0 42000 1000/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Visoka poslovno-tehnička škola strukovnih studija u Užicu 280 197 477 0 66.000 600/ 0
Mašinstvo 36 8 44 0 66000 600/ 0
Građevinsko inženjerstvo - opšti smer 42 18 60 0 66000 600/ 0
Inženjerstvo zaštite životne sredine 46 20 66 0 66000 600/ 0
Informacione tehnologije 55 33 88 0 66000 600/ 0
Menadžment i preduzetništvo 41 52 93 0 66000 600/ 0
Turizam 43 50 93 0 66000 600/ 0
Računovodstvo i revizija 17 16 33 0 66000 600/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Visoka medicinska škola strukovnih studija Ćuprija 90 276 366 0 80.000 1.500/ 0
Strukovna medicinska sestra 51 109 160 0 80000 1500/ 0
Strukovni fizioterapeut 22 58 80 0 80000 1500/ 0
Strukovni medicinski radiolog 5 31 36 0 80000 1500/ 0
Strukovna medicinska sestra babica 5 25 30 0 80000 1500/ 0
Strukovni kozmetičar estetičar 2 28 30 0 80000 1500/ 0
Strukovni farmaceutski tehničar 5 25 30 0 80000 1500/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Visoka poslovna škola strukovnih studija „Prof. Dr Radomir Bojković“ Kruševac 0 180 180 0 84.000 700/ 0