Prijemni.rs
Maturang
  • Državni univerzitet u Novom Pazaru


Podaci se dopunjuju periodikom kojom univerziteti i fakulteti objavljuju informacije. Ukoliko trenutno nema informacija koje vas interesuju, posetite nas malo kasnije.

Podaci su dobijeni od fakulteta/univerziteta i orijentacionog su karaktera. Infostud ne odgovara za eventualne greške u podacima.

Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Departman za pravne nauke Državnog univerziteta u Novom Pazaru 40 40 80 67 50.000 625/ 0
Pravo 40 40 80 67 50000 625/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Departman za filološke nauke Državnog univerziteta u Novom Pazaru 35 30 65 104 50.000 625/ 0
Srpski jezik i književnost 20 15 35 39 50000 625/ 0
Engleski jezik i književnost 15 15 30 65 50000 625/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Departman za matematičke, fizičke i informatičke nauke Državnog univerziteta u Novom Pazaru 170 45 215 46 50.000 625/ 0
Matematika 60 15 75 27 50000 625/ 0
Informatika i matematika 55 15 70 12 50000 625/ 0
Matematika i fizika 55 15 70 7 50000 625/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Departman za biomedicinske nauke Državnog univerziteta u Novom Pazaru 45 35 80 156 60.000 625/ 0
Biologija 15 15 30 53 60000 625/ 0
Rehabilitacija 15 10 25 63 60000 625/ 0
Sport i fizičko vaspitanje 15 10 25 40 60000 625/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Departman za hemijsko-tehnološke nauke Državnog univerziteta u Novom Pazaru 115 55 170 68 60.000 625/ 0
Hemija 35 15 50 15 60000 625/ 0
Poljoprivredna proizvodnja - Agronomija 40 20 60 14 60000 625/ 0
Prehrambena tehnologija 40 20 60 39 60000 625/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Departman za umetnost Državnog univerziteta u Novom Pazaru 5 0 5 10 60.000 625/ 0
Likovna umetnost 5 0 5 10 60000 625/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Departman za ekonomske nauke Državnog univerziteta u Novom Pazaru 40 40 80 67 50.000 625/ 0
Ekonomija 40 40 80 67 50000 625/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Departman za filozofske nauke Državnog univerziteta u Novom Pazaru 35 35 70 125 50.000 625/ 0
Psihologija 15 15 30 52 50000 625/ 0
Vaspitač u predškolskim ustanovama 20 20 40 73 50000 625/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Departman za tehničke nauke Državnog univerziteta u Novom Pazaru 135 65 200 145 60.000 625/ 0
Računarska tehnika 60 15 75 49 60000 625/ 0
Arhitektura 15 15 30 47 60000 625/ 0
Građevinarstvo 20 20 40 41 60000 625/ 0
Audio i video tehnologija 40 15 55 8 60000 625/ 0