Preuzmi Maturang aplikaciju
  • Državni univerzitet u Novom Pazaru


Podaci se dopunjuju periodikom kojom univerziteti i fakulteti objavljuju informacije. Ukoliko trenutno nema informacija koje vas interesuju, posetite nas malo kasnije.

Podaci su dobijeni od fakulteta/univerziteta i orijentacionog su karaktera. Infostud ne odgovara za eventualne greške u podacima.

Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Departman za pravne nauke Državnog univerziteta u Novom Pazaru 0 13 13 9 50.000 625/ 0
Pravo 0 13 13 9 50000 625/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Departman za filološke nauke Državnog univerziteta u Novom Pazaru 0 10 10 4 50.000 625/ 0
Srpski jezik i književnost 0 5 5 2 50000 625/ 0
Engleski jezik i književnost 0 5 5 2 50000 625/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Departman za matematičke, fizičke i informatičke nauke Državnog univerziteta u Novom Pazaru 80 28 108 4 50.000 625/ 0
Matematika 28 9 37 2 50000 625/ 0
Informatika i matematika 27 6 33 2 50000 625/ 0
Matematika i fizika 25 13 38 0 50000 625/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Departman za biomedicinske nauke Državnog univerziteta u Novom Pazaru 0 3 3 3 60.000 625/ 0
Biologija 0 3 3 3 60000 625/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Departman za hemijsko-tehnološke nauke Državnog univerziteta u Novom Pazaru 28 20 48 22 60.000 625/ 0
Hemija 9 1 10 5 60000 625/ 0
Poljoprivredna proizvodnja - Agronomija 12 13 25 8 60000 625/ 0
Prehrambena tehnologija 7 6 13 9 60000 625/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Departman za umetnost Državnog univerziteta u Novom Pazaru 0 0 0 0 0 0/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Departman za ekonomske nauke Državnog univerziteta u Novom Pazaru 0 10 10 5 50.000 625/ 0
Ekonomija 0 10 10 5 50000 625/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Departman za filozofske nauke Državnog univerziteta u Novom Pazaru 0 6 6 8 50.000 625/ 0
Psihologija 0 6 6 8 50000 625/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Departman za tehničke nauke Državnog univerziteta u Novom Pazaru 36 15 51 21 60.000 625/ 0
Računarska tehnika 16 0 16 10 60000 625/ 0
Građevinarstvo 5 1 6 5 60000 625/ 0
Audio i video tehnologija 15 14 29 6 60000 625/ 0