Preuzmi Maturang aplikaciju
   
  • Državni univerzitet u Novom Pazaru


Podaci se dopunjuju periodikom kojom univerziteti i fakulteti objavljuju informacije. Ukoliko trenutno nema informacija koje vas interesuju, posetite nas malo kasnije.

Podaci su dobijeni od fakulteta/univerziteta i orijentacionog su karaktera. Infostud ne odgovara za eventualne greške u podacima.

Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Departman za pravne nauke Državnog univerziteta u Novom Pazaru 40 40 80 33 50.000 625/ 0
Pravo 40 40 80 33 50000 625/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Departman za filološke nauke Državnog univerziteta u Novom Pazaru 35 30 65 80 50.000 625/ 0
Srpski jezik i književnost 20 15 35 38 50000 625/ 0
Engleski jezik i književnost 15 15 30 42 50000 625/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Departman za matematičke, fizičke i informatičke nauke Državnog univerziteta u Novom Pazaru 191 45 236 28 50.000 625/ 0
Matematika 60 15 75 23 50000 625/ 0
Informatika i matematika 76 15 91 5 50000 625/ 0
Matematika i fizika 55 15 70 0 50000 625/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Departman za biomedicinske nauke Državnog univerziteta u Novom Pazaru 65 35 100 115 60.000 625/ 0
Biologija 15 15 30 48 60000 625/ 0
Rehabilitacija 25 10 35 42 60000 625/ 0
Sport i fizičko vaspitanje 25 10 35 25 60000 625/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Departman za hemijsko-tehnološke nauke Državnog univerziteta u Novom Pazaru 95 15 110 26 60.000 625/ 0
Hemija 35 15 50 21 60000 625/ 0
Poljoprivredna proizvodnja - Agronomija 30 0 30 0 60000 625/ 0
Prehrambena tehnologija 30 0 30 5 60000 625/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Departman za umetnost Državnog univerziteta u Novom Pazaru 5 0 5 5 100.000 0/ 0
Likovna umetnost 5 0 5 5 100000 0/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Departman za ekonomske nauke Državnog univerziteta u Novom Pazaru 80 40 120 88 50.000 625/ 0
Ekonomija 40 40 80 52 50000 625/ 0
Poslovna informatika 40 0 40 36 50000 625/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Departman za filozofske nauke Državnog univerziteta u Novom Pazaru 35 35 70 106 50.000 625/ 0
Psihologija 15 15 30 51 50000 625/ 0
Vaspitač u predškolskim ustanovama 20 20 40 55 50000 625/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Departman za tehničke nauke Državnog univerziteta u Novom Pazaru 209 65 274 187 60.000 625/ 0
Računarska tehnika 94 15 109 44 60000 625/ 0
Arhitektura 15 15 30 58 60000 625/ 0
Građevinarstvo 20 20 40 36 60000 625/ 0
Audio i video tehnologija 40 15 55 1 60000 625/ 0
Softversko inženjerstvo 40 0 40 48 60000 625/ 0