Prijemni.rs
Maturang
  • Državni univerzitet u Novom Pazaru


Podaci se dopunjuju periodikom kojom univerziteti i fakulteti objavljuju informacije. Ukoliko trenutno nema informacija koje vas interesuju, posetite nas malo kasnije.

Podaci su dobijeni od fakulteta/univerziteta i orijentacionog su karaktera. Infostud ne odgovara za eventualne greške u podacima.

Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Departman za pravne nauke Državnog univerziteta u Novom Pazaru 12 13 25 0 50.000 625/ 0
Pravo 12 13 25 0 50000 625/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Departman za filološke nauke Državnog univerziteta u Novom Pazaru 0 4 4 0 50.000 625/ 0
Srpski jezik i književnost 0 4 4 0 50000 625/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Departman za matematičke, fizičke i informatičke nauke Državnog univerziteta u Novom Pazaru 79 28 107 0 50.000 625/ 0
Matematika 28 8 36 0 50000 625/ 0
Informatika i matematika 25 8 33 0 50000 625/ 0
Matematika i fizika 26 12 38 0 50000 625/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Departman za biomedicinske nauke Državnog univerziteta u Novom Pazaru 10 15 25 0 60.000 625/ 0
Biologija 5 4 9 0 60000 625/ 0
Rehabilitacija 2 3 5 0 60000 625/ 0
Sport i fizičko vaspitanje 3 8 11 0 60000 625/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Departman za hemijsko-tehnološke nauke Državnog univerziteta u Novom Pazaru 59 3 62 0 60.000 625/ 0
Hemija 18 3 21 0 60000 625/ 0
Poljoprivredna proizvodnja - Agronomija 21 0 21 0 60000 625/ 0
Prehrambena tehnologija 20 0 20 0 60000 625/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Departman za umetnost Državnog univerziteta u Novom Pazaru 0 0 0 0 0 0/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Departman za ekonomske nauke Državnog univerziteta u Novom Pazaru 15 11 26 0 50.000 625/ 0
Ekonomija 6 11 17 0 50000 625/ 0
Poslovna informatika 9 0 9 0 50000 625/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Departman za tehničke nauke Državnog univerziteta u Novom Pazaru 53 16 69 0 60.000 625/ 0
Računarska tehnika 17 0 17 0 60000 625/ 0
Građevinarstvo 3 4 7 0 60000 625/ 0
Audio i video tehnologija 16 12 28 0 60000 625/ 0
Softversko inženjerstvo 17 0 17 0 60000 625/ 0