Preuzmi Maturang aplikaciju
   
  • Državni univerzitet u Novom Pazaru


Podaci se dopunjuju periodikom kojom univerziteti i fakulteti objavljuju informacije. Ukoliko trenutno nema informacija koje vas interesuju, posetite nas malo kasnije.

Podaci su dobijeni od fakulteta/univerziteta i orijentacionog su karaktera. Infostud ne odgovara za eventualne greške u podacima.

Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Departman za pravne nauke Državnog univerziteta u Novom Pazaru 40 40 80 0 50.000 625/ 0
Pravo 40 40 80 0 50000 625/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Departman za filološke nauke Državnog univerziteta u Novom Pazaru 35 30 65 0 50.000 625/ 0
Srpski jezik i književnost 20 15 35 0 50000 625/ 0
Engleski jezik i književnost 15 15 30 0 50000 625/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Departman za matematičke, fizičke i informatičke nauke Državnog univerziteta u Novom Pazaru 195 45 240 0 50.000 625/ 0
Matematika 60 15 75 0 50000 625/ 0
Informatika i matematika 80 15 95 0 50000 625/ 0
Matematika i fizika 55 15 70 0 50000 625/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Departman za biomedicinske nauke Državnog univerziteta u Novom Pazaru 70 35 105 0 60.000 625/ 0
Biologija 20 15 35 0 60000 625/ 0
Rehabilitacija 25 10 35 0 60000 625/ 0
Sport i fizičko vaspitanje 25 10 35 0 60000 625/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Departman za hemijsko-tehnološke nauke Državnog univerziteta u Novom Pazaru 95 15 110 0 60.000 625/ 0
Hemija 35 15 50 0 60000 625/ 0
Poljoprivredna proizvodnja - Agronomija 30 0 30 0 60000 625/ 0
Prehrambena tehnologija 30 0 30 0 60000 625/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Departman za ekonomske nauke Državnog univerziteta u Novom Pazaru 80 40 120 0 50.000 625/ 0
Ekonomija 40 40 80 0 50000 625/ 0
Poslovna informatika 40 0 40 0 50000 625/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Departman za filozofske nauke Državnog univerziteta u Novom Pazaru 40 35 75 0 50.000 625/ 0
Psihologija 20 15 35 0 50000 625/ 0
Vaspitač u predškolskim ustanovama 20 20 40 0 50000 625/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Departman za tehničke nauke Državnog univerziteta u Novom Pazaru 184 50 234 0 60.000 625/ 0
Računarska tehnika 94 15 109 0 60000 625/ 0
Arhitektura 20 15 35 0 60000 625/ 0
Građevinarstvo 30 20 50 0 60000 625/ 0
Softversko inženjerstvo 40 0 40 0 60000 625/ 0