Prijemni.rs
Maturang
 • Raspisan konkurs za upis na Fakultet za sport


FAKULTET ZA SPORT UNIVERZITETA „UNION – NIKOLA TESLA“ iz Beograda, Narodnih heroja 30/Ι, Novi Beograd raspisuje Konkurs za upis studenata u prvom upisnom roku u školsku 2022/2023. godinu. Кandidati koji konkurišu, mogu da se upišu na sledeće akreditovane studijske programe:

1. OSNOVNE AКADEMSКE STUDIJE – 150 studenata

 • Trener u sportu –  60 studenata (240 ESPB)
 • Sportsko novinarstvo – 30 studenata (240 ESPB)
 • Menadžment u sportu – 60 studenata (240 ESPB)

2. MASTER AКADEMSКE STUDIJE – 45 studenata

 • Trener u sportu – 25 studenata (60 ESPB)
 • Menadžment u turizmu i rekreaciji – 5 studenata (60 ESPB)
 • Menadžment u sportu – 15 studenata (ESPB)

Uslovi za upis

Pravo upisa na osnovne akademske studije (OAS) imaju kandidati koji imaju završeno četvorogodišnje srednjoškolsko obrazovanje. Pravo upisa na master akademske studije (MAS) imaju kandidati sa završenim odgovarajućim fakultetom i sa ostvarenih 240 ESPB.

Školarina

Cena godišnje školarine na svim studijskim programima osnovnih akademskih studija iznosi 1.700 evra, u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS, na dan uplate. Cena godišnje školarine na svim studijskim programima master akademskih studija iznosi 2.000 evra (+500 evra prijava i odbrana master rada), u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS, na dan uplate. Godišnja školarina pokriva sve troškove studija (prijemni ispit, upisni materijal, prijave ispita, overu semestra, izdavanje potvrda i uverenja, nastavne materijale u elektronskom obliku i osiguranje), a može se platiti u 9 rata.

Prijavljivanje

Prijavljivanje kandidata u prvom upisnom roku obavljaće se od 13. juna do 15. jula 2022 godine. Pored popunjene prijave za upis, u zavisnosti od nivoa studija za koji konkurišu, kandidati prilažu originale ili overene fotokopije sledećih dokumenata:
Za upis na osnovne akademske studije:

 • svedočanstva svih razreda srednje škole,
 • diplomu srednje škole,
 • diplomu o položenoj opštoj maturi,
 • izvod iz matične knjige rođenih.

Za upis na master akademske studije:

 • diplomu / dodatak diplomi o završenim osnovnim akademskim studijama,
 • izvod iz matične knjige rođenih.

Sve dodate informacije možete dobiti preko telefona 011/4044060 ili putem mejla: info@fzs.edu.rs


Izdvojeni univerziteti i fakulteti: