Prijemni.rs
Maturang
  • Tehnički fakultet u Boru – Konkurs za upis studenata


UNIVERZITET U BEOGRADU – TEHNIČKI FAKULTET U BORU

KONKURS ZA UPIS STUDENATA  U PRVU GODINU OSNOVNIH AKADEMSKIH STUDIJA U ŠKOLSKOJ 2022/2023. GODINI (PRVI UPISNI ROK)

Objavljen je Konkurs za upis studenata u prvu godinu osnovnih akademskih studija u školskoj 2022/2023. godini. 

PRIJAVLJIVANJE

Prijavljivanje kandidata na konkurs obaviće se 22., 23., 24., i 25. juna 2022. godine od 08 – 14 časova (sreda, četvrtak, petak i subota), a objavljivanje liste prijavljenih kandidata (spisak kandidata za polaganje ispita), u subotu 25. juna 2022. godine, u 16 časova.

Broj prijavljenih kandidata na fakultetima Univerziteta u Beogradu možete pratiti putem sledećeg linka.

SLOBODNA MESTA

Na osnovne akademske studije Tehnički fakultet u Boru će u školskoj 2022/2023. godini upisati:

Studijski program Na teret budžeta* Samofinansirajući
Rudarsko inženjerstvo 33 7
Metalurško inženjerstvo 17 3
Tehnološko inženjerstvo 50 10
Inženjerski menadžment 100 20
Ukupno 200 40


*Vlada Republike Srbije nije donela Odluku o broju studenata za upis u prvu godinu studijskih programa koji se finansiraju iz budžeta za visokoškolske ustanove čiji je osnivač Republika za školsku 2022/2023. godinu. Ukoliko mesta na budžetu ne budu odobrena, dodaće se broju samofinansirajućih studenata.

POTREBNA DOKUMENTACIJA

U prvu godinu studija prvog stepena koje realizuje Fakultet, može da se upiše lice koje ima srednje obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju.
Kandidati prilikom prijave na konkurs podnose na uvid originalna dokumenta, a uz prijavni list podnose fotokopije sledećih dokumenata:

  • svedočanstvo za sve razrede prethodnog srednjoškolskog obrazovanja
  • diplomu o položenom završnom odnosno maturskom ispitu
  • diplome sa republičkog ili međunarodnog takmičenja za kandidate koji su kao učenici trećeg i četvrtog razreda srednje škole osvojili jednu od prve tri nagrade iz predmeta koji se polaže na prijemnom ispitu
  • dokaz o uplati naknade za polaganje prijemnog ispita odnosno ispita za proveru sklonosti i sposobnosti
  • rešenje o nostrifikaciji srednjoškolskih isprava ili potvrda da je nostrifikacije započet (za kandidate koji su stekli strane srednjoškolske isprave ili završili program međunarodne mature).

PRIJEMNI ISPIT

Prijemni ispit je moguće polagati iz sledećih predmeta:

  • Osnova ekonomije
  • Fizike
  • Matematike ili
  • Hemije

Prijemni ispit iz osnova ekonomije polagaće se 28. juna 2022. godine od 9 časova.
Prijemni ispit iz fizike polagaće se 28. juna 2022. godine od 12 časova.
Prijemni ispit iz matematike polagaće se 29. juna 2022. godine od 9 časova.
Prijemni ispit iz hemije polagaće se 29. juna 2022. godine od 12 časova.

Napomena: Kalendar može biti naknadno promenjen, u skladu sa okolnostima.

Ostali detalji, u vezi prijemnih ispita, dati su na linku.

KONTAKT

UNIVERZITET U BEOGRADU – TEHNIČKI FAKULTET U BORU
Vojske Jugoslavije 12
19210 Bor
Telefon: 030/424-555 (dekanat) i 422-375 (studentska služba)
Е-mail: dekan@tfbor.bg.ac.rs
Internet adresa: https://www.tfbor.bg.ac.rs


Izdvojeni univerziteti i fakulteti: