Prijemni.rs
Maturang
 • Visoka medicinska škola strukovnih studija „Milutin Milanković
Studentski domovi

 • Studentski grad Tošin bunar 143-151, 11070 Novi Beograd

 • Kralj Aleksandar I Bulevar Kralja Aleksandra 75, 11000 Beograd

 • Studentski dom Žarko Marinović Cara Dušana 254, Zemun

 • Studentski dom Karaburma Mije Kovacevica 7b, 11000 Beograd

 • Studentski dom Vera Blagojević Kraljice Marije 48 (Vera I), Dalmatinska 37 (Vera II), 11000 Beograd

 • Studentski dom Patris Lumumba Ljubice Lukovic br 1, 11000 Beograd

 • Studentski dom Slobodan Penezić Bana Ivaniša bb, 11000 Beograd

 • Studentski dom Rifat Burdžević Milana Rakića 77, 11000 Beograd

 • Studentski dom 4. april Vojvode Stepe 320, 11000 Beograd

 • Studentski dom Mika Mitrović Kralja Vladimira 33, 11000 Beograd

 • Studentski dom Košutnjak Blagoja Parovica 156, 11000 Beograd

Studentski restorani - menze

 • Restoran Studentski grad , Tošin bunar 145 Tošin bunar 145

 • Restoran (Tri kostura) , Obilićev venac 4 Obilićev venac 4

 • Restoran Zemun (Žarko Marinović) , Cara Dušana 254, Zemun Cara Dušana 254, Zemun

 • Restoran Agronom Nemanjina 6 Nemanjina 6

 • Restoran Karaburma - Mije Kovačevića 7 Mije Kovačevića 7

 • Restoran Patris Dragice Pravice 1

 • Restoran Đušina - Đušina 5 Đušina 5

 • Restoran Rifat - Milana Rakića 77 Milana Rakića 77

 • Restoran Kralj Aleksandar (Lola 1) Bulevar kralja Aleksandra 75 Bulevar kralja Aleksandra 75

 • Restoran Voždovac Vojvode Stepe 320 Vojvode Stepe 320

 • Restoran Mika Mitrović Kralja Vladimira 133

 • Restoran Farmaceut - Vojvode Stepe 450 Vojvode Stepe 450

 • Restoran Košutnjak Blagoja Parovića 154


Studijski program - Strukovni fizioterapeut

Podaci o studijskom programu

Kategorije na sajtu: Medicina,

Vrste studija: Strukovne

Vežbaj online: Pokreni vežbu

Gradovi: Beograd

Ciljevi studijskog programa Strukovni fizioterapeut su:

 1. Da strukovnim fizioterapeutima pruži maksimum savremenog teorijskog znanja iz medicine i dodirnih područja, neophodnih za efikasan rad u habilitaciji i rehabilitaciji pacijenata i drugih klijenata koji traže dodatnu zdravstvenu brigu, zaštitu i funkcionalno osposobljavanje.
 2. Da strukovnim fizioterapeutima pruži mogućnost optimalnog savladavanja i realnog uvežbavanja veština, odnosno procedura, metoda i tehnika, neophodnih za procese habilitacije i rehabilitacije odgovarajuće populacije pacijenata i klijenata.
 3. Da strukovnim fizioterapeutima u sklopu najsavremenije edukacije i mentorskog rada, pruži elemente kontrole, praćenja i istraživanja u procesu rane detekcije, funkcionalne dijagnostike, habilitacije i rehabilitacije određene populacije bolesnika i klijenata, koji bi na bazi savremene informatičke i statističke analize bili osnov za dalje unapređenje procesa rane detekcije, pravovremene dijagnostike, habilitacije i rehabilitacije i poboljšanja edukacije strukovnih terapeuta.
 4. Da strukovnim fizioterapeutima, pored savremenog teorijskog znanja i uvežbavanja i usvajanja praktičnih veština u procesima habilitacije i rehabilitacije, pruži i dovoljno opšteg i dopunskog obrazovanja kroz izborne predmete i edukativne kurseve i seminare.
 5. Da kroz ceo proces edukacije strukovnih fizioterapeuta provejava duh humanosti, posvećenosti i etičnosti, tako neophodan za kvalitetan rad zdravstvenih radnika i saradnika. 

Knjiga predmeta

Raspored predmeta po semestrima i godinama studija
Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog