Preuzmi Maturang aplikaciju
Studentski domovi

 • Studentski grad Tošin bunar 143-151, 11070 Novi Beograd

 • Kralj Aleksandar I Bulevar Kralja Aleksandra 75, 11000 Beograd

 • Studentski dom Žarko Marinović Cara Dušana 254, Zemun

 • Studentski dom Karaburma Mije Kovacevica 7b, 11000 Beograd

 • Studentski dom Vera Blagojević Kraljice Marije 48 (Vera I), Dalmatinska 37 (Vera II), 11000 Beograd

 • Studentski dom Patris Lumumba Ljubice Lukovic br 1, 11000 Beograd

 • Studentski dom Slobodan Penezić Bana Ivaniša bb, 11000 Beograd

 • Studentski dom Rifat Burdžević Milana Rakića 77, 11000 Beograd

 • Studentski dom 4. april Vojvode Stepe 320, 11000 Beograd

 • Studentski dom Mika Mitrović Kralja Vladimira 33, 11000 Beograd

 • Studentski dom Košutnjak Blagoja Parovica 156, 11000 Beograd

Studentski restorani - menze

 • Restoran Studentski grad , Tošin bunar 145 Tošin bunar 145

 • Restoran (Tri kostura) , Obilićev venac 4 Obilićev venac 4

 • Restoran Zemun (Žarko Marinović) , Cara Dušana 254, Zemun Cara Dušana 254, Zemun

 • Restoran Agronom Nemanjina 6 Nemanjina 6

 • Restoran Karaburma - Mije Kovačevića 7 Mije Kovačevića 7

 • Restoran Patris Dragice Pravice 1

 • Restoran Đušina - Đušina 5 Đušina 5

 • Restoran Rifat - Milana Rakića 77 Milana Rakića 77

 • Restoran Kralj Aleksandar (Lola 1) Bulevar kralja Aleksandra 75 Bulevar kralja Aleksandra 75

 • Restoran Voždovac Vojvode Stepe 320 Vojvode Stepe 320

 • Restoran Mika Mitrović Kralja Vladimira 133

 • Restoran Farmaceut - Vojvode Stepe 450 Vojvode Stepe 450

 • Restoran Košutnjak Blagoja Parovića 154

Opšte informacije - Visoka medicinska škola strukovnih studija Milutin Milanković

Visoka medicinska škola Milutin Milanković

 

O školi

Škola je, započela svoj rad školske 2005/06. godine kao prva privatna obrazovna ustanova u kojoj se obavlja delatnost višeg obrazovanja zdravstvene struke, a u okviru Obrazovnog sistema "Milutin Milanković".

Viša škola je osnovana 14. juna 2005. godine odlukom Upravnog odbora osnivača, preduzeća za unutrašnju i spoljnu trgovinu Interspeed trade d.o.o. iz Beograda.

Visoka medicinska škola strukovnih studija "Milutin Milanković" je osnovana 2007. godine i prva je obrazovna ustanova u Srbiji u kojoj se obavlja delatnost visokog obrazovanja zdravstvene struke.

Akreditaciju je Škola redovno dobijala u ciklusima akreditacije, a najnovija akreditacija od strane Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta i MInistarstva prosvete je iz 2017. godine (br.612-00-03250/2016-06 od 07.07.2017.).

 

Studijski programi

Akreditovani studijski programi na osnovnim studijama:

 • Strukovna medicinska sestra - tehničar
 • Strukovni fizioterapeut
 • Strukovni medicinski radiolog

Studenti VMŠMM

Školovanje u Visokoj medicinskoj školi strukovnih studija "Milutin Milanković", na osnovnim studijama traje tri godine (6 semestara - 180 ESPB)

Znanje i veštine studtenti usvajaju kroz predavanja, vežbe, praktičnu nastavu, seminare, konsultacije zahvaljujući iskusnom i visokoprofesionalnom nastavnom kadru.

Studenti naše škole postaju stručnjaci sa visokim medicinskim obrazovanjem, u svojoj struci, zdravstvene nege i svoje znanje mogu da primene u zdravstvenim ustanovama, u sportskim centrima, banjama i velnes centrima, u zemlji i inostranstvu. Savremeni program i sistem edukacije prati evropske i svetske trendove.

Praktična nastava se obavlja u nastavnim bazama, a to su najeminentnije republičke i nacionalne zdravstvene ustanove u Beogradu i Srbiji.

 

VMŠSS - prednosti 

Prekvalifikacija u skladu sa programom Bolonjske konvencije  

Za sve koji žele da steknu Visoko strukovno obrazovanje, medicinske sestre ili fizioterapeuta, uz priznavanje i polaganje diferencijalnih ispita, vršimo upis studenata na odgovarajuću godinu studija.

Studiranje uz rad

Svakodnevne konsultacije i mentorski rad pružaju mogućnost uspešnog studiranja, čak i studenata koji su u radnom odnosu.

Kontinuirana edukacija 

U svom radu pored realizacije nastavnog programa Škola ostvaruje i posebne programe stručnog usavršavanja, odnosno program kroz seminare i stručne sastanke.

Sedište Visoke medicinske škole strukovnih studija "Milutin Milanković" je u Beogradu, gde se nalazi uprava škole, studenska služba, moderni kabineti i amfiteatri, gde se izvodi teorijska nastava. 

Nastavne baze:

Nastavne baze u kojima se obavlja praktična nastava su eminentne zdravstvene ustanove u Beogradu. To su:

 • Vojnomedicinska akademija
 • Klinički centar Srbije
 • Klinika za rehabilitaciju: “Dr Miroslav Zotović”
 • KBC Zvezdara
 • Institut za javno zdravlje Srbije “Dr Milan Jovanović Batut“
 • Ustanova gerontološki centar Beograd
 • Gradski zavod za gerontologiju i palijativno zbrinjavanje
 • Centar za zaštitu odojčadi, dece i omladine
 • Dom zdravlja “Dr Ristić”
 • Specijalna bolnica za rehabilitaciju i ortopedsku protetiku - RUDO
 • Dom Zdravlja “Rakovica”

 

Međunarodna saradnja

Visoka medicinska škola strukovnih studija „Milutin Milanković“ sarađuje sa drugim visokim zdravstvenim školama u Srbiji, u regionu, ali i u Evropi. Škola je član EUROPEAN NURSING MODULE NETWORK, programa saradnje velikog broja visokih medicinskih škola iz 14 evropskih država. U okviru tog projekta su 2013. godine na studentsku razmenu došli studenti iz Španije. 
Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog