Prijemni.rs
Maturang
 • Visoka medicinska škola strukovnih studija „Milutin Milanković
Studentski domovi

 • Studentski grad Tošin bunar 143-151, 11070 Novi Beograd

 • Kralj Aleksandar I Bulevar Kralja Aleksandra 75, 11000 Beograd

 • Studentski dom Žarko Marinović Cara Dušana 254, Zemun

 • Studentski dom Karaburma Mije Kovacevica 7b, 11000 Beograd

 • Studentski dom Vera Blagojević Kraljice Marije 48 (Vera I), Dalmatinska 37 (Vera II), 11000 Beograd

 • Studentski dom Patris Lumumba Ljubice Lukovic br 1, 11000 Beograd

 • Studentski dom Slobodan Penezić Bana Ivaniša bb, 11000 Beograd

 • Studentski dom Rifat Burdžević Milana Rakića 77, 11000 Beograd

 • Studentski dom 4. april Vojvode Stepe 320, 11000 Beograd

 • Studentski dom Mika Mitrović Kralja Vladimira 33, 11000 Beograd

 • Studentski dom Košutnjak Blagoja Parovica 156, 11000 Beograd

Studentski restorani - menze

 • Restoran Studentski grad , Tošin bunar 145 Tošin bunar 145

 • Restoran (Tri kostura) , Obilićev venac 4 Obilićev venac 4

 • Restoran Zemun (Žarko Marinović) , Cara Dušana 254, Zemun Cara Dušana 254, Zemun

 • Restoran Agronom Nemanjina 6 Nemanjina 6

 • Restoran Karaburma - Mije Kovačevića 7 Mije Kovačevića 7

 • Restoran Patris Dragice Pravice 1

 • Restoran Đušina - Đušina 5 Đušina 5

 • Restoran Rifat - Milana Rakića 77 Milana Rakića 77

 • Restoran Kralj Aleksandar (Lola 1) Bulevar kralja Aleksandra 75 Bulevar kralja Aleksandra 75

 • Restoran Voždovac Vojvode Stepe 320 Vojvode Stepe 320

 • Restoran Mika Mitrović Kralja Vladimira 133

 • Restoran Farmaceut - Vojvode Stepe 450 Vojvode Stepe 450

 • Restoran Košutnjak Blagoja Parovića 154


Visoka medicinska škola Milutin Milanković

O školi

Visoka škola je započela svoj rad školske 2007/08. godine kao prva privatna obrazovna ustanova u kojoj se obavlja delatnost visokog obrazovanja zdravstvene struke.

Akreditaciju za osnovne strukovne studije je Škola redovno dobijala u ciklusima akreditacije, a najnovija akreditacija od strane Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta i MInistarstva prosvete je iz 2017. godine (br.612-00-03250/2016-06 od 07.07.2017.).

Akreditaciju za master strukovne studije Škola je dobila od strane Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta i MInistarstva prosvete je iz 2022. godine (br.612-00-00355/4/2021-03 od 27.01.2022.).

Studijski programi

Akreditovani studijski programi na osnovnim studijama:

 • Strukovna medicinska sestra - tehničar
 • Strukovni fizioterapeut
 • Strukovni medicinski radiolog

Školovanje u Visokoj medicinskoj školi strukovnih studija "Milutin Milanković", na osnovnim strukovnim studijama traje tri godine (6 semestara - 180 ESPB).

Školovanje na master studijama traje dve godine (4 semestra - 120 ESPB).

Studirajte u Visokoj medicinskoj školi strukovnih studija „Milutin Milanković", zato što:

 • pružamo praktičnu i interaktivnu nastavu koja omogućava rad u malim grupama radi postizanja što boljih rezultata
 • omogućavamo nastavu koja podrazumeva savremeni vid sticanja znanja
 • obezbeđujemo renomirane nastavne baze
 • nudimo najbolje uslove studiranja za zaposlene u struci
 • stručan i eminentan nastavni kadar osposobljava studente da steknu znanja na visoko obrazovnom nivou i da se ukljuće u proces rada po završetku studija
 • omogućavamo plaćanje školarine na više rata

Studenti naše škole postaju stručnjaci sa visokim medicinskim obrazovanjem, u svojoj struci, zdravstvene nege i svoje znanje mogu da primene u zdravstvenim ustanovama, u sportskim centrima, banjama i velnes centrima, u zemlji i inostranstvu. Savremeni program i sistem edukacije prati evropske i svetske trendove.

Sedište Visoke medicinske škole strukovnih studija „Milutin Milanković" je u Beogradu, gde se nalazi uprava škole, studentska služba, moderni kabineti i amfiteatri, gde se izvodi teorijska i praktična nastava. 

Nastavne baze

Nastavne baze u kojima se obavlja praktična nastava su eminentne zdravstvene ustanove u Beogradu. To su:

 • Nastavno-obrazovna jedinica
 • Vojnomedicinska akademija
 • Institut za ortopedsko-hirurške bolesti "BANjICA"
 • Klinika za rehabilitaciju: "Dr Miroslav Zotović"
 • KBC Zvezdara
 • Institut za mentalno zdravlje
 • Gerontološki centar poslovna jedinica Bežanijska kosa
 • Dom zdravlja "Dr Ristić"
 • Specijalna bolnica za rehabilitaciju i ortopedsku protetiku
 • Gradski zavod za gerontologiju i palijativno zbrinjavanje
 • Dom za odrasla invalidna lica Zemun
 • Opšta bolnica „Medigroup“
 • Dom zdravlja Bulevar
 • Dom zdravlja Jedro
 • Centar za palijativno zbrinjavanje i palijativnu medicinu „BELhospice“
 • Dom zdravlja Vračar
 • Ambulanta za rehabilitaciju “Fitness Medico”
 • Ustanova za decu i mlade "Sremčica"
 • Ambulanta za rehabilitaciju “Belvero”

Međunarodna saradnja

Visoka medicinska škola strukovnih studija „Milutin Milanković“ sarađuje sa drugim visokim zdravstvenim školama u Srbiji, u regionu, ali i u Evropi. Škola je član EUROPEAN NURSING MODULE NETWORK, programa saradnje velikog broja visokih medicinskih škola iz 14 evropskih država. U okviru tog projekta su 2013. godine na studentsku razmenu došli studenti iz Španije. 

DOBRO DOŠLI U VISOKU MEDICINSKU ŠKOLU STRUKOVNIH STUDIJA „MILUTIN MILANKOVIĆ"!


Prvа privаtnа obrаzovnа ustаnovа od 2007. u kojoj se obаvljа delаtnost visokog obrаzovаnjа zdrаvstvene struke.

Povećaj svoje šanse za upis - pripremi se za prijemni ispit.

Svi testovi »Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog