Preuzmi Maturang aplikaciju
   


Programi stručne prakse Visoke poslovne škole strukovnih studija Leskovac

Nastavni proces Visoke poslovne škole strukovnih studija Leskovac, pored časova teorijske nastave, podrazumeva i razvoj praktičnih veština i kompetencija studenata putem stručne prakse.  Programi stručne prakse koncipirani su u saradnji sa predstavnicima privrednih subjekata  i omogućavaju studentima sticanje pouzdane baze znanja i razvoj praktičnih veština u skladu sa potrebama poslodavaca. Ovakav nastavni koncept omogućava studentima kvalitetno obrazovanje kroz praktično osposobljavanje za rad na određenim pozicijama. Takođe, na ovaj način studenti uspostavljaju neposredne kontakte potencijalnim poslodavcima i imaju mogućnost da dobiju odgovarajuće preporuke, što pozitivno utiče na njihovu prohodnost prilikom apliciranja za posao, nakon završetka školovanja. Studenti škole imaju priliku da učestvuju u većem broju programa stručne prakse, kako u zemlji, tako i u inostranstvu. U inostranstvu, programi su:

 • Stručna praksa u hotelima širom Grčke, u saradnji sa agencijom Jobthrust, tokom letnjeg semestra. Praksa traje od tri do šest meseci. Oko tridesetak studenata učestvuje u programu, a raspoređeni su na pozicijama u sektoru hrane i pića, opštih poslova i prodaje. Studenti koji su završili obuku za primenu softverskog paketa Fidelio, angažuju se na recepcionarskim poslovima. Izbor studenata – učesnika u programu, vrše poslodavci na osnovu intervijua. Svi zainteresovani studenti imaju organizovanu pripremu za intervijuiz  engleskog jezika, poslovnih komunikacija i stručnih veština. Takođe, tokom trajanja stručne prakse, Škola pruža adminstrativno-logističku podršku studentima. Studenti koji učestvuju u ovom programu imaju priliku da zarade od 400 EU do 800 EU na mesečnom nivou i dobiju sertifikat o završenom programu.
 • Stručna praksa koja se realizuje u Grčkoj, u hotelskim kompleksima SaniResort, Ikos i Oceania, AthenaPalas, AhtemusSea. Studenti imaju priliku da u periodu od tri do šest meseci, steknu dragocena iskustva u organizaciji rada u velikim hotelskim lancima, te da o tome dobiju preporuke od inostranih poslodavaca. Izbor studenata vrše poslodavci na osnovu intervijua, a za sve zainteresovane studente organizovana je priprema za interviju iz engleskoj jezika, poslovnih komunikacija i stručnih veština. Studenti su angažovani na pozicijama izvršioca u sektoru hrane i pića, sektoru opštih proslova, prodaji, a za svoj rad ostvaruju mesečnu zaradu, koja za početnike iznosi  420 EU. Većina studenata sa Halkidikija pored iskustva i novca, ponese i lepe utiske, te žele da ovaj program pohađaju i narednim godinama studija. Ukoliko budu pozitivno ocenjeni od strane poslodavca, imaju mogućnost da u narednim angažovanjima, budu raspoređeni na menadžerskim pozicijama, gde se mesečna zarada kreće od 500  do 800 EU.
 • Stručna praksa u Sloveniji, u hotelima u Portorožu, Krajnjskoj gori, Mariboru i u okviru kompleksa hotela „Sava turizam“. Praksa se realizuje u ciklusima od po tri meseca, a selekciju kandidata, putem intervijua, vrše menadžeri hotela. Svi zainteresovani studenti pohađaju pripremu za interviju iz engleskog jezika, poslovnih komunikacija i stručnih veština. Studenti se angažuju u sektoru hrane i pića, a mesečna zarada iznosi od 200 EU do 400 EU. Nakon završetka programa, studenti dobijaju sertifikat o završenom programu.
 • Stručna praksa u Crnoj Gori, u renomiranim hotelima na primorju. Program traje od tri do šest meseci. 

Praksa studenata

Pored programa u inostranstvu, stručnu praksu studenti mogu obaviti i u privrednim subjektima i institucijama u zemlji. Aktuelni programi prakse u zemlji su:

 • Stručna praksa u poslovnom sistemu„MKResortGroup“, u hotelima Grand i Anđela na Kopaoniku, gde se studenti upoznaju sa poslovima koji se realizuju u oblasti hotelskog poslovanja. Studenti su angažovani na poslovima izvršioca u sektoru hrane i pića.
 • Stručna praksa u hotelu„Еlittena Paliću, gde su studeni angažovani u sektoru hrane i pića. Program traje mesec dana.
 • Program stručne prakse koji se realizuje u saradnji sa lokalnom samoupravom Grada Leskovca, gde  studenti Škole imaju priliku, da u periodu od mesec dana, budu uključeni u proces rada neke od devet institucija i organizacija lokalne samouprave (Opština Leskovac, Agencija za lokalni i ekonomski razvoj Grada Leskovca, Uprava za finansije, Uprava za javne nabavke, JP Vodovod, JP Toplana, Direkcija za urbanizam i izgradnju, JP Dom, Poljoprivredna savetodavna i stručna služba Leskovac). Studenti su angažovani na pozicijama koji im omogućavaju sticanje specifičnih znanja iz oblasti računovodstva, finansija, investicija, projektnog menadžmenta, marketinga.
 • Program stručne prakse u preduzeću „Prima Nova“ d.o.o. Leskovac. Program traje mesec dana, a izbor studenata se vrši na osnovu postignutog uspeha u školovanju i iskazanih interesovanja. Tokom praske, studenti stiču praktična znanja i veštine iz oblasti računovodstva, finansija, nabavke i prodaje.
 • Program stručne prakse koji se realizuje u saradnji sa knjigovodstvenom agencijom „PROFY“. Tokom programa, studenti se upoznaju sa zakonskom i profesionalnom računovodstvenom regulativom, te rade na razvojupraktičnih veština iz oblasti računovodstvene metodologije i logike uz primenu računovodstvenih softvera.
 • Program stručne prakse koji se realizuje u saradnji sa „Triglav“ osiguravajućom kućom, gde studenti imaju priliku da steknu  znanja iz delokruga rada agenta osiguranja.
 • Program stručne prakse u osiguravajućoj kompaniji „Dunav“. Studenti tokom prakse, usavršavaju svoja znanja i veštine iz osiguranja, računovodstva, kadrovskog menadžmenta. Program traje mesec dana, a izbor studenata vrši se na osnovu ostvarenog uspeha u toku školovanja i iskazanih interesovanja.
Praska sudenata Praksa studenata
Takođe, studenti Škole imaju mogućnost dalje specijalizacije u pojedinim područjima interesovanja, putem učešća u obukama, radionicama i diskusijama, o čemu detaljnije informacije možete dobiti na sajtu škole www.vpsle.edu.rs ili na FBFun strani Škole.

 

 

 
Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog